ในระหว่างปี 2018 - 2024 ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยจะเติบโตขึ้น 19% และในช่วงเวลาเดียวกัน IDC คาดการณ์ว่า Salesforce และระบบนิเวศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะสร้างงานให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้า Salesforce ในประเทศได้โดยตรงได้ถึง 24,260 ตำแหน่ง และเพิ่มรายได้สุทธิราว 50 ล้านล้านบาทจากธุรกิจใหม่ให้กับเศรษฐกิจในประเทศไทย

การคาดการณ์ดังกล่าวนี้ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว โดยอาศัยข้อมูลจากการคาดการณ์ล่าสุดของ IDC เรื่องงบประมาณการใช้จ่ายด้านไอทีและซอฟต์แวร์คลาวด์ รวมถึงข้อมูลคาดการณ์ GDP ในประเทศตามฉบับปรับปรุงข้อมูลล่าสุด