การสาธิต: Advertising Studio

ถ้ามีคำถาม โทรหาเราที่ +65 6302 5700 (ระหว่างประเทศ)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าของคุณ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการโฆษณาออนไลน์และจัดการแคมเปญโฆษณา เพิ่มประสิทธิภาพของการหาลูกค้าใหม่ สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ห่างหาย และกำหนดทิศทางของโฆษณาให้สอดคล้องกันในทุกช่องทาง

พลังของ Salesforce Marketing Cloud จะช่วยให้คุณสามารถ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาด้วย CRM
  • จัดการแคมเปญการรับข้อมูลลูกค้าในปริมาณมากๆ
  • ประสานงานระหว่างอีเมลกับโฆษณา
  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการค้นหาและการแสดงผล
 

ชมการสาธิตฟรี

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ป้อนชื่อของคุณ
ป้อนนามสกุลของคุณ
ป้อนคำนำหน้าชื่อของคุณ
ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและใส่รหัสประเทศ ตัวอย่างเช่น 65 9900 1234
ป้อนชื่อบริษัทของคุณ
เลือกจำนวนพนักงาน
เลือกประเทศที่ถูกต้อง
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
This is a required field