ทดลองใช้รุ่น Salesforce Starter ฟรี 30 วัน

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา โทร. +66 2 430 4323
 

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มทดลองใช้ฟรี

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อเริ่มการทดลองใช้งานฟรี ทีมของเราจะติดต่อคุณ เพื่อช่วยให้คุณใช้การทดลองใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด
ป้อนชื่อของคุณ
ป้อนนามสกุลของคุณ
ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
ป้อนคำนำหน้าชื่อของคุณ
ป้อนชื่อบริษัทของคุณ
เลือกจำนวนพนักงาน
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและใส่รหัสประเทศ ตัวอย่างเช่น 65 9900 1234
เลือกประเทศที่ถูกต้อง
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านล่างทั้งหมด
โปรดอ่านและยอมรับMain Services Agreement.
Please read and agree to the Main Services Agreement
การทดลองใช้งานฟรของคุณอาจไดรบการจดเตรยมบนหรอยายไปยง Hyperforce ซึ่)*งเป+นโคุรงสรางพื้นฐานคุลาวด1สาธารณะของ Salesforce
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
ต้องระบุช่องนี้
Loading กำลังดาวน์โหลด...|อดใจรอสักครู่...|ยังคงอยู่ในระหว่างการดาวน์โหลด รอสักครู่...|รออีกไม่เกิน 1 นาที...
 
 
 
* USD/user/month (billed monthly or annually). Free trial lasts 14 days and is open to new customers only. Offer available for a limited time and is subject to change without notice. Restrictions apply.