เรียนรู้ ทำไมการทำตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Hyper-personalisation) จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

3 วิธีหลักที่ hyper-personalisation สามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น