CRM อันดับหนึ่งของโลกและ AI Genius

บุกเบิกเส้นทางใหม่ไปยังรายได้การขายที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นด้วย  Sales Cloud Einstein ดูว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อฝึกสอนทีมงานของคุณให้ตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

 

ตอนนี้พนักงานทุกคนมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลส่วนตัวเพื่อช่วยให้ขายอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

•  มอบ AI ให้พนักงานขายทุกคนและบอกลาใบปริญญา
•  การคาดการณ์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
•  รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสการขาย

 

เปลี่ยนข้อมูลของลูกค้าให้เป็นการเจรจาที่สำเร็จลุล่วงด้วย AI

Sales Cloud Einstein จะวิเคราะห์ข้อมูล CRM ของคุณเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นตัวแบ่งระหว่างการเจรจาการค้าที่สำเร็จและที่ไม่สำเร็จ จากนั้นจะดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่โดดเด่นของคุณขึ้นมา และแสดงขั้นตอนถัดไปในการปิดการเจรจา

 

สร้างไปป์ไลน์ให้มากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของ Einstein

เข้าหาลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดของคุณก่อนด้วยการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของ Einstein Einstein จะจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายว่าใครที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงและปิดการขายได้มากกว่าโดยอัตโนมัติ โดยดูข้อมูลจากการเจรจาการค้าที่ผ่านมา

 
 

เลือกผู้ชนะที่เยี่ยมที่สุดด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านโอกาสการขายของ Einstein

คุณมีแนวโน้มจะเจรจาการค้าสำเร็จมากแค่ไหน รับคำตอบที่แท้จริงได้ในทันที และสำรวจความคิดเห็นลูกค้า การมีส่วนร่วมของคู่แข่ง และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าโดยรวม คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านโอกาสการขายของ Einstein

 

ประหยัดเวลาที่สำคัญด้วยการดักจับข้อมูลกิจกรรมของ Einstein

เปิดโอกาสให้พนักงานขายของคุณมีเวลาขายสินค้ามากขึ้น ด้วยการเชื่อมต่ออีเมลและปฏิทินเข้ากับ Salesforce อีเมลและการประชุมทั้งหมดจะแนบเข้ากับเร็กคอร์ด Salesforce ที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มผลการทำงานให้ทุกคนด้วยการจำกัดการป้อนข้อมูล

 
 

สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านบัญชีของ Einstein

ดูการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงกิจกรรม M&A และข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับการขยายบริษัท คุณสามารถดูทั้งหมดนี้ได้ในที่เดียวด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านบัญชีของ Einstein ใน Lightning Sales Console

 

ราคา

เพิ่มนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลส่วนตัวเป็นของคุณเองเลยตอนนี้

เพิ่ม Einstein ใน Sales Cloud
$ 50
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เก็บเงินปีละครั้ง)

ดูว่า Einstein สามารถช่วยเหลือส่วนอื่นๆ ในธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง

ขณะนี้ CRM อันดับหนึ่งของโลกเป็น CRM ที่ฉลาดที่สุดในโลก