เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการสร้างและจัดการเคสต่างๆ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
 
 
รับฟังและตอบสนองลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมต่างๆ รวมถึง Twitter, Facebook และเครือข่ายสังคมอื่น โดยเชื่อมโยงการทำงาน Service Cloud เข้ากับ Salesforce Social Studio การขอรับบริการของลูกค้าทางเครือข่ายสังคมจะได้รับการส่งต่อไปยังทีม Salesforce Social Studio ของคุณโดยตรง
กำหนดเส้นทางเคสต่างๆ ทางเครือข่ายสังคมไปยังตัวแทนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม โดยการใช้คีย์บอร์ด ตัวแยกประเภท และการตรวจจับภาษาช่วยทำให้แน่ใจว่าตัวแทนจะได้รับโพสต์ต่างๆ ที่นำไปปฏิบัติได้เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้อง และในโลกที่เต็มไปด้วยช่องทางหลายช่องทางนี้ ตัวแทนสามารถสลับการสนทนาเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นอีเมล โทรศัพท์ แชท เครือข่ายสังคม หรือ community

เนื่องจากการบริการลูกค้าทางเครือข่ายสังคมเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าของ Salesforce ทีมบริการลูกค้าทางเครือข่ายสังคมของคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมของลูกค้าก่อนที่จะตอบสนองได้ มุมมอง 360 องศาของลูกค้านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเข้าถึงลูกค้าของตัวแทนแบบเรียลไทม์ในช่องทางที่ลูกค้ากำลังใช้งาน

ดูก่อนใครว่า Salesforce ปฏิวัติการบริการลูกค้าอย่างไรด้วยการใช้งาน Service Cloud เวอร์ชันทดลองใช้  คุณยังสามารถเข้าร่วม Success Community เพื่อเรียนรู้จากผู้ใช้รายอื่น และช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจของคุณ