Salesforce จับมือ depa เติมเต็มทักษะทางดิจิทัลในประเทศไทย

 

Trailhead Academy และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยร่วมมือสร้างผู้เชี่ยวชาญทักษะ Salesforce แห่งอนาคต

 

ในประเทศไทย Salesforce และอีโคซิสเต็มพันธมิตรซึ่งประกอบไปด้วย ลูกค้า คู่ค้า และพาร์ทเนอร์ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นส่วนช่วยในการสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่ผู้คนในอนาคตข้างหน้า

แม้ผลลัพธ์จากโอกาสดังกล่าวนี้คือความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับพนักงานที่มีทักษะ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม ความต้องการดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดช่องว่างทางทักษะขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ทั้งธุรกิจและผู้หางานต้องเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัลให้แก่ตนเอง เพื่อเติมเต็มช่องว่างและนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

และสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญของ Salesforce คือการช่วยเสริมสร้างทักษะ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่าง Trailhead  ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถเสริมสร้างทักษะในการทำงานภายใต้อีโคซิสเต็มของ Salesforce นอกจากนี้ Trailhead Academy ยังเป็นตัวช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายสามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและเสมือนจริงได้จากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการผสมผสานระหว่างตัวเลือกทักษะแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยี Salesforce ทุกคน

ในขณะที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย (depa) ซึ่งกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

เป้าหมายของทั้ง Trailhead Academy โดย Salesforce และ depa จึงมาบรรจบกัน โดยทั้งสององค์กรได้ร่วมมือต่อยอดหลักสูตร Salesforce บนเว็บไซต์ของ depa และจัดสัมมนาผ่านเว็บเพื่อให้ความรู้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของการฝึกอบรมบัณฑิตให้มีทักษะทางธุรกิจเฉพาะด้าน

โครงการ Salesforce depa Career Kickstarter ช่วยให้บัณฑิตไทยที่จบใหม่มีโอกาสเข้ารับทักษะที่จำเป็นเพื่อเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ และช่วยเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงานภายใต้อีโคซิสเต็มของ Salesforce ซึ่งกำลังต้องการแรงงานที่มีทักษะอย่างมาก

 

ก้าวทันสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

อย่างที่ทราบกันว่าในช่วงสองปีนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดทั่วโลกนั้น โลกของการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

และการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการมุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยจากรายงานพบว่า ผู้นำการขายมากถึง 70% ทั่วโลกกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของพวกเขาได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2019 และนอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหญ่ ส่งผลให้ 88% ของลูกค้ามีความคาดหวังให้ธุรกิจนำเอาดิจิทัลเข้ามาต่อยอดการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบรีโมท การเพิ่มช่องทางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการจับจ่ายสินค้าจากที่ไหนก็ได้ ไปจนถึงการที่หลาย ๆ ธุรกิจยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการมากขึ้น โดยเน้นการให้ความยืดหยุ่นและอำนาจแก่ลูกค้าให้มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ดังกล่าวนี้จะอยู่กับเราต่อไปอย่างถาวร แม้สถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม ซึ่งหมายความว่าทั้งสำหรับธุรกิจทุกประเภทและผู้บริโภคแล้ว ประสบการณ์ดิจิทัลจะไม่เป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวอีกต่อไป แต่จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีทักษะทางดิจิทัลใหม่ ๆ มารองรับ และสำหรับผู้ที่กำลังหางาน แน่นอนว่าการเสริมสร้างทักษะเพื่อมาเติมเต็มความต้องการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้พวกเขาเป็นที่ต้องการและสามารถได้งานที่มั่นคงในอนาคตเช่นเดียวกัน 

 

รูปแบบการทำงานในอนาคตของประเทศไทย

ไม่นานมานี้ บริษัทวิเคราะห์อย่าง IDC ได้เผยผลสำรวจซึ่งชี้ให้เห็นว่า ในอนาคต การปรับตัวเข้าหาดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงาน

โดยในประเทศไทยพบว่า ภายในปี 2026 Salesforce และอีโคซิสเต็มพันธมิตรจะสร้างงานใหม่กว่า 31,200 ตำแหน่งและสร้างรายได้ทางธุรกิจใหม่อีกกว่า 55.14 พันล้านบาท (1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นอกจากนี้ การเติบโตอย่างมหาศาลของเซลส์ฟอร์ซและพันธมิตรคู่ค้าในประเทศไทย ยังจะส่งผลให้ภายในปี 2026 ทุก ๆ 1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐที่ Salesforce ได้รับในประเทศไทย จะสร้างรายได้ให้แก่พันธมิตรและคู่ค้าจำนวน 207.4 บาท (6.28 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)

โครงการความร่วมมือระหว่าง Salesforce และ depa เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะโครงการดังกล่าวจะเข้ามาเติมเต็มทักษะทางดิจิทัลให้แก่บุคคลากรไทย ซึ่งการที่พวกเขาจะมีสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้นจำเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรม การเพิ่มทักษะ และการปรับใช้ทักษะใหม่เฉพาะทางจากผู้เชียวชาญ 

 

Salesforce depa Career Kickstarter

โครงการ Salesforce depa Career Kickstarter ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แต่ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัลเพื่อลดช่องว่างด้านทักษะในการทำงานในอนาคตไปพร้อมกัน

บัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยไทยอย่างน้อย 100 คนจะถูกคัดเลือกให้เข้ารับฝึกอบรมขั้นสูงจาก Salesforce เพื่อให้สามารถเติบโตก้าวหน้าได้ในตลาดแรงงานดิจิทัล โดยโครงการดังกล่าวนี้เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั่วประเทศ โดยจะมีการสัมภาษณ์กับ Salesforce และต้องจบหลักสูตร Pre-qualify Trail ของแพลตฟอร์ม Trailhead

ผู้ผ่านการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะด้าน CRM เชิงลึก ผ่านผู้เชียวชาญของ Salesforce ไม่ว่าจะเป็นทักษะที่สำคัญต่องานด้าน Salesforce Administrator หรือ Developer และเมื่อจบสามหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะเข้าสู่กระบวนการจัดหางานกับธุรกิจที่อยู่ภายใต้ Salesforce อีโคซิสเต็มทั่วประเทศ (ไม่ว่าจะเป็นในสายงานด้านบริการทางการเงิน การผลิต หรือการให้คำปรึกษา เป็นต้น)

คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์จาก Salesforce ประเทศไทย อธิบายเกี่ยวกับความร่วมมือกับ depa ในครั้งนี้ว่า

“เมื่อธุรกิจของเราเติบโตขึ้น แน่นอนว่าธุรกิจของพันธมิตรและคู่ค้าของเราก็จะโตไปด้วย  เซลส์ฟอร์ซมุ่งมั่นเสมอมาในการนำเสนอเทคโนโลยี ส่งต่อความรู้และทรัพยากรที่เรามีเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับพันธมิตร คู่ค้า และหน่วยงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน Ecosystem ของเรา ซึ่งปริมาณและคุณภาพของบุคลากรจะเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้เกิดขึ้น"

การร่วมมือระหว่าง depa และ Salesforce ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะความสามารถทางดิจิทัล เพื่อมารองรับการทำงานในโลกอนาคตอย่างแน่นอน

 

เติบโตสู่โลกแห่งอนาคตด้วย Salesforce

สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ของคลาวด์คอมพิวติ้งไปกับ Salesforce ผู้นำด้าน CRM อันดับ 1 ของโลก ที่ IDC คาดการณ์ว่า Salesforce และอีโคซิสเต็มพันธมิตรจะสร้างรายได้ให้ธุรกิจใหม่ทั่วโลกที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2026

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อตามหาคำตอบว่าคุณจะเรียนรู้ และค้นหาทักษะ Salesforce ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างไร

 

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trailhead ได้ที่นี่