มาพบกับเทรนด์ที่จะกำหนดอนาคตการมีส่วนร่วมของลูกค้า

 
 

ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวและเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งหมดของเรา

ป้อนชื่อของคุณ
ป้อนนามสกุลของคุณ
ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
ป้อนคำนำหน้าชื่อของคุณ
ป้อนชื่อบริษัทของคุณ
เลือกจำนวนพนักงาน
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและใส่รหัสประเทศ ตัวอย่างเช่น 65 9900 1234
เลือกประเทศที่ถูกต้อง
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
This is a required field

Here are key insights from nearly 17,000 customers worldwide.

 

ธุรกิจต่างๆ จะสร้างความไว้วางใจ

 
Pie Chart showing 68%

ลูกค้า 68% ไว้วางใจบริษัทที่เล่าความจริง

 

Personalisation เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแรก

 
Pie Chart showing 56%

ลูกค้า 56% คาดหวังว่าโปรโมชั่นทุกอย่างต้องเป็นแบบเฉพาะบุคคล

 

Customers crave cohesive experiences.

 
Pie Chart showing 85%

ลููกค้า 85% คาดหวังให้การสื่อสารเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทุกแผนก