คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของ Salesforce ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ ราคา การใช้งาน หรือเรื่องอื่นๆได้ โดยพนักงานของเราที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ
หรือโทร +65 6302 5700