รุ่นทางการตลาด

ค้นหาลูกค้ามากขึ้นและเติมไปป์ไลน์ของคุณให้เต็มด้วยระบบการตลาดอัตโนมัติ Pardot B2B

Growth

ระบบการตลาดอัตโนมัติแบบมาตรฐาน
$ 1,250
/เดือน/สูงสุด 10,000 รายชื่อติดต่อ*
เก็บเงินปีละครั้ง

Plus

MOST POPULAR
ระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง
$ 2,500
/เดือน/สูงสุด 10,000 รายชื่อติดต่อ*
เก็บเงินปีละครั้ง

Advanced

ระบบการตลาดอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้
$ 4,000
/เดือน/สูงสุด 10,000 รายชื่อติดต่อ*
เก็บเงินปีละครั้ง
 

* ต่อผลิตภัณฑ์ผู้ใช้หนึ่งรายการโดยกำหนดให้ต้องมีสัญญารายปี

ดูว่า SALESFORCE สามารถทำงานให้คุณได้อย่างไร

เราช่วยธุรกิจขนาดเล็กให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นัดหมายการโทรพูดคุย 15 นาทีเพื่อเรียนรู้ว่าเราช่วยคุณค้นหา ได้รับ และรักษาลูกค้าของคุณได้มากขึ้น และประสบความสำเร็จในทุกๆ ขั้นตอนได้อย่างไร