Asiakaskokemus 2.0 -eBook

Puhumme paljon asiakaskokemuksesta, sekä erityisesti tekoälyn roolista tulevaisuuden asiakaskokemuksen rakentajana. Varsinaisista liiketoimintahyödyistä, jotka liittyvät asiakaskokemukseen panostamiseen sekä tähän liittyvään tekoälyn investoimiseen, on kuitenkin puhuttu toistaiseksi vähemmän.

Karu totuus on, että monen liiketoimintajohtajan silmissä asiakaskokemus näyttäytyy vielä varsin epämääräisenä ja vaikeasti mitattavana käsitteenä. Menestyvät yritykset ymmärtävät jo, että asiakaskokemus on rahaa. Asiakaskokemukseen panostaminen teknologian avulla tuo mukanaan sekä suoria, että epäsuoria taloudellisia hyötyjä ja siivittää yrityksen menestystä.

Tämä opas kokoaa yhteen käytännön vinkit parempien asiakaskokemusten tuottamiseen vuonna 2018. Nautinnollisia lukuhetkiä!

 

 

Please fill in form to download ebook

Please fill out all fields.
Enter your first name
Enter your last name
Enter your title
Enter a valid email address
Enter a valid phone number
Enter your company name
Select the number of employees
Select your country
Agree to all disclosures below.
By registering, you confirm that you agree to the processing of your personal data by Salesforce as described in the Privacy Statement.
This field is required.