Een template voor hoe Einstein content genereert op basis van een prompt.

Generatieve AI-ervaringen beginnen met een prompt

Prompts zijn de opdrachten die we aan AI geven, zoals: 'Schrijf een e-mail aan een klant' of 'Vat de informatie over een open case samen'.

De anatomie van een betrouwbare AI-ervaring. Een template voor hoe bedrijfsdata worden geïntegreerd in de CRM-workflow met behulp van Einstein Trust Layer.

Hoe ontwikkel je betrouwbare AI-ervaringen met prompts?

De vragen die je stelt aan de grote taalmodellen (LLM's) kunnen even indrukwekkende als onbruikbare antwoorden opleveren. Waarom? Omdat ze de cruciale en relevante context missen. De output is pas echt effectief als prompts gebruik kunnen maken van feitelijke informatie uit goed beveiligde data. Salesforce helpt je om deze betrouwbare AI-ervaringen ook in jouw organisatie mogelijk te maken. Daarvoor gebruik je onze kant-en-klare generatieve AI-apps, wijzig en verbeter je prompts met Prompt Builder en ontwikkel je je eigen copiloot door prompts te combineren met acties.

 Een venster in Prompt Builder om accountvelden samen te voegen.

Maak je eigen betrouwbare AI-prompts met Prompt Builder.

Met Prompt Builder kun je de standaardprompts van Salesforce verbeteren of je eigen prompt-template maken om de productiviteit van je medewerkers in de workflow te verhogen. Voeg velden met CRM-data op een veilige manier samen om elke prompt te verrijken met de juiste context. Test de output die door elke prompt wordt gegenereerd om tot consistente, schaalbare output te komen.

  • Bouw, test en verfijn betrouwbare AI-prompts binnen de Einstein Trust Layer. Detecteer en maskeer automatisch gevoelige informatie voordat je deze deelt met een groot taalmodel. Beperk de toxiciteit door gebruikers te informeren over de toxiciteitsscore* voordat de informatie wordt gedeeld.

* Binnenkort.

  • Voorzie AI-prompts van klantdata met dynamische context. Verwijs naar velden van CRM-records en vervang ze tijdens de runtime door feitelijke data. Gebruik flows om complexe logica in je prompt op te nemen en de dynamische output van de flow in de prompt te integreren.
  • Neem de opgeroepen antwoorden op in pagina's met Salesforce-records, e-mailconsoles of waar ook aan wordt gewerkt. Definieer prompts voor het automatisch opstellen van e-mails op basis van CRM-data. Gebruik prompts om acties met één klik mogelijk te maken voor het genereren van samenvattingen en beschrijvingen op basis van CRM-data.
Einstein in een heteluchtballon naast een venster voor het voorbereiden van een meeting.

Ontwikkel je eigen copiloten met prompts en acties.

Met Einstein Copilot* til je AI-ondersteuning naar een hoger niveau. Want door prompts te combineren met acties kun je zelf nieuwe AI-vaardigheden ontwikkelen. Een vaardigheid is een taak die de copiloot kan uitvoeren, zoals cases updaten of bestellingen afhandelen. Met Copilot krijg je niet alleen antwoord op de vragen die je stelt, maar worden er namens jou ook zelfstandig acties ondernomen om de klus te klaren.

*Binnenkort.

Leer nieuwe vaardigheden met gratis begeleide leertrajecten op Trailhead.

Veelgestelde vragen over prompts.

Met builders van AI-prompts maak en verfijn je prompts voor een uitstekende output van een LLM. Typische mogelijkheden zijn onder meer het schrijven van instructies, het leveren van feitelijke data met context, het configureren van LLM-parameters en het testen van de prompt met een LLM. Prompt Builder van Salesforce garandeert een unieke beveiliging van gebruikersdata, stelt klanten in staat om met een paar muisklikken betrouwbare prompts te maken en geeft de prompts context met relevante CRM-data.

Voor een effectieve AI-prompt moet je de LLM's voorzien van een reeks instructies en relevante data, zodat de LLM's optimale resultaten kunnen genereren. Sommige LLM's bevatten specifieke parameterinstellingen die je kunt gebruiken om de prompt verder te verbeteren.

Een prompt-template is een herbruikbare prompt. Prompt-templates bevatten placeholders voor specifieke details van onder meer klanten en producten. Zodra deze placeholders zijn vervangen door echte en relevante data, kun je met de ingevulde prompt-template gepersonaliseerde resultaten genereren. Met prompt-templates kunnen bedrijven unieke, natuurlijk geformuleerde en datagedreven output genereren, wat de productiviteit vergroot.