Få dina medarbetare att lära sig på en online-plattform med spelelement, anpassad med ditt varumärke och innehåll.
 
 
Med en mobilvänlig utbildningsplattform som medarbetare navigerar på själva kan de snabbt och enkelt lära sig vad deras arbetsroll innefattar när som helst och var som helst.
Omvandla bästa praxis och roll-specifik utbildning till lagom stora inlärningssteg så att säljarna och servicemedarbetarna kan lära sig i farten.
 
Inspirera medarbetare att lära sig Salesforce genom uppgifter, rankningar och topplistor på en plattform byggd på Salesforce.
Förena företagets värderingar med innehåll om ditt företags unika kultur.
 
 
 

myTrailhead har för alltid ändrat sättet våra medarbetare lär sig och uppmuntrar dem att bemästra kritiska färdigheter som behövs i en ständigt föränderlig värld.”

Dan Darcy, SVP Global Enablement, Salesforce