En rullgardinsmeny har intressanta produkter. En konfigurator lägger till produkter från rullgardinsmenyn och en knapp skapar offerten.

Salesforce CPQ

Sälj snabbare och öka produktiviteten vid försäljning med funktioner som konfigurera, pris och offert direkt från CRM. Lämna snabba och noggranna offerter med vägledda säljflöden, produktpaket och rabattregler för säljare. Minska affärsriskerna med kontroller, arbetsflöden för godkännanden och regelefterlevnad som är inbyggda i offertprocessen.

Sälj snabbare med en CPQ-lösning på CRM.

Ge säljarna möjlighet att skapa offerter snabbt, exakt och som stämmer överens med företagets policyer.

Strukturera paket och lämna offerter på ett effektivt sätt.

Maximera effektiviteten när du skapar offerter med produktkataloger och priser som är tillgängliga direkt i ditt CRM. Inför dynamiska prissättningsstrategier med regler som utlöser ändringar när specificerade produkter finns i en offert. Tillämpa regler för prisfält, villkor och åtgärder för att skapa mer sofistikerade prissättningsstrategier efter företagets behov.

Ett konfigurationsverktyg aviserar en användare om att en produktkvantitet överstiger en basbeloppsregel.

Ge säljarna förhandlingsverktyg som ger dem möjlighet att erbjuda rabatter i en offert eller för enstaka produkter. Öka incitamenten för köpare med volymbaserade, sammansatta och proportionerliga rabattstrategier. Säkerställ att marginalerna är skyddade genom att kräva godkännanden för rabatter som överstiger trösklarna som satts av företaget på offert- eller produktnivå.

En instrumentpanel visar möjliga rabatter på 20, 30 och 40 procent med de godkännare som krävs för varje nivå.

Avsluta komplexa affärer snabbt och se till att de stämmer överens med reglerna för avancerade godkännanden. Automatisera tvärfunktionella kedjor för godkännanden och minska friktionen i affärerna med parallella eller dynamiska arbetsflöden. Utforma processer för godkännanden som är skräddarsydda för företaget genom att sätta regler och villkor, exempelvis aktivering av godkännanden, användargrupper, användarbehörigheter och sekvenser.

En säljare matar in en begärd rabatt i ett arbetsflöde. Arbetsflödet visar den godkännare som krävs och nästa steg.
Ett konfigurationsverktyg aviserar en användare om att en produktkvantitet överstiger en basbeloppsregel.
En instrumentpanel visar möjliga rabatter på 20, 30 och 40 procent med de godkännare som krävs för varje nivå.
En säljare matar in en begärd rabatt i ett arbetsflöde. Arbetsflödet visar den godkännare som krävs och nästa steg.

Skapa utkast för, granska och skicka förslag från CRM.

Snabba på säljcykler med enkel vägledd försäljning. Uppmana säljarna med riktade frågor och begränsa produktalternativen på ett intelligent sätt. Ge säljarna smarta rekommendationer som grundar sig på svar för att snabbt hjälpa dem att hitta i omfattande produktkataloger.

En rullgardinsmeny ger användaren möjlighet att välja produkter ur katalogen och ta in dem direkt i en offert.

Hjälp säljteam att strukturera produktpaket på ett enkelt sätt med en konfigurator som visar produktfunktioner och tillgängliga alternativ för varje funktion. Ge säljarna möjlighet att lägga till eller ta bort alternativ från paket inom fastställda gränser. Anpassa konfiguratorns inställningar så att den enkelt lägger till kompatibla funktioner, tillägg och uppgraderingsalternativ.

En produktkonfigurationsskärm

Skapa förslagsdokument direkt i offertprocessen. Konfigurera produkter, prissättning och rabatter och skicka föreslagna avtal till kunder direkt från CRM. Spara tid för säljarna med fördefinierade förslagsmallar. Skapa en proffsig presentation med ert varumärke och höj kundupplevelsen med dokument som skapas i systemet.

En säljare skapar en offert med ett klick tack vare befintliga mallar.
En rullgardinsmeny ger användaren möjlighet att välja produkter ur katalogen och ta in dem direkt i en offert.
En produktkonfigurationsskärm
En säljare skapar en offert med ett klick tack vare befintliga mallar.

Öka tillväxten med flexibla intäktsmodeller.

Ge säljarna möjlighet att uppfylla kundernas varierande behov med flexibla prismodeller som mättjänster, konsumtions- eller nivåbaserade användningsstrukturer. Stöd konsumtionsprissättning för alla typer av tjänster. Konfigurera användningsenheter och ställ in olika priser baserat på användningsvolym.

Innehållsleverans och mediebearbetning har olika enhetspriser, en per gigabyte och den andra per timme.

Ge kunderna flexibilitet att ändra sina avtal och villkor när som helst. Snabba på merförsäljning och korsförsäljning med offertförfarande för tillägg, byten och uppgraderingsändringar. Minska bortfallet av kunder med automatiserad kundkommunikation som förnyelseofferter och ändringsmeddelanden mitt under avtalsperioden.

En kundvagn med nollsaldo visas i en instrumentpanel och prenumerationsmått i en annan.

Snabba på säljeffektiviteten hos partner. Gör det enkelt för partner att lämna exakta offerter för produkter och tjänster till kunder. Inkludera produkter, prissättning och regler i policyanpassade portaler för partner. Automatisera produktrekommendationer och interaktiva funktioner för affärssamarbete med partner.

En offert visas i ett fönster där det går att lägga till en rabatt för partnerförsäljning.
Innehållsleverans och mediebearbetning har olika enhetspriser, en per gigabyte och den andra per timme.
En kundvagn med nollsaldo visas i en instrumentpanel och prenumerationsmått i en annan.
En offert visas i ett fönster där det går att lägga till en rabatt för partnerförsäljning.

Få ut mesta möjliga av din CPQ-lösning och plattform för intäktshantering med partnerappar och experter.

Öka intäkterna med tusentals färdiga erbjudanden och konsulterbjudanden på AppExchange. Kolla in dem idag.

Logotyp för Accenture
Logotyp för Deloitte
Logotyp för PWC
Logotyp för Neocol
Salesblazers George och Carol på bilden med Zig

Gå med i Salesblazers community.

Vill du träffa och lära dig av säljarkollegor? Vår Salesblazer-community är platsen för dig.

Astro med Gartners sjuårsjubileum

Vi är stolta över att ha utnämnts till Ledare av Gartner sju år i rad.

Se varför Salesforces CPQ erkänns i Gartner® Magic Quadrant™ 2023 för konfigurera-, pris- och offertapplikationer.

Vanliga frågor

Intäktshantering är processen som optimerar alla affärsaktiviteter i produkt till kassa-cykeln. Den omfattar prissättning och förpackning, konfigurera pris offert, order till kassa och intäktsrapportering.

Fördelarna med programvara för hantering av intäktslivscykeln är bland annat hastighet och flexibilitet vid lansering av nya intäktsströmmar, optimering av intäktsströmmar, minskade driftskostnader och automatisering i stor skala. Alla dessa fördelar fungerar tillsammans och bidrar till lönsam tillväxt.

Programvara för hantering av intäktslivscykeln är ett verktyg som hjälper företag att lansera flexibla intäktsmodeller och hantera dynamiska kundrelationer genom att automatisera uppgifter i hela produkt till kassa-livscykeln på CRM.

CPQ står för Configure, Price, Quote (konfigurera, pris, offert). En CPQ-lösning är ett programverktyg som hjälper företag att automatisera konfiguration, prissättning och offertförfarande för deras produkter och tjänster. Den effektiviserar säljprocessen, förbättrar kontrollerna och accelererar förloppet i affärscykler.

CRM står för Customer Relationship Management (hantering av kundrelationer), en programvarulösning som hanterar alla kontaktpunkter i kundens livscykel. Salesforce #sl-start#product.cpq#sl-end# är en lösning som hjälper företag att automatisera konfiguration, prissättning och offertförfarande för deras produkter och tjänster. Även om båda verktygen kan användas i säljprocessen, fokuserar CRM på att hantera hela relationen med kunden, medan CPQ fokuserar på att effektivisera säljprocessen.