เทคโนโลยีไม่เคยหยุดพัฒนา ดังนั้นลองดูแลธุรกิจโดยใช้แพลตฟอร์มที่ให้เทคโนโลยีคลาวด์ มือถือ เครือข่ายสังคม และวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูงที่ล้ำหน้ากว่าใคร

 
 

Salesforce Einstein คือปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน และธุรกิจทุกขนาด ค้นพบข้อมูลเชิงลึก คาดการณ์ผลลัพธ์ แนะนำขั้นตอนต่อไป และทำให้งานเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเน้นที่ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต ซึ่งก็คือลูกค้า

 
 

ไม่มีบริษัทใดช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และผู้พัฒนาได้ แต่แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย ปรับขยายได้ และรวดเร็วของเราจะเชื่อมต่อธุรกิจของคุณกับทุกแผนกและสาขาได้

 
 

ทุกวันนี้ธุรกิจไม่หยุดขับเคลื่อนแม้ว่าคุณจะออกจากสำนักงานมาแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการค้า ดูแลลูกค้า จัดการการตลาด และร่วมมือกับทีม ซึ่งคุณสามารถทำได้จากทุกที่ บนทุกอุปกรณ์

 
 
ให้พนักงานของคุณเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูล การวิเคราะห์ และกระบวนการที่พวกเขาต้องการได้ทันที และจากศูนย์กลางที่เดียว 

ค้นพบว่าคุณสามารถขยายการเติบโตของธุรกิจได้อย่างไรเมื่อคุณค้นหา ได้รับ และรักษาลูกค้าของคุณได้มากขึ้น และเชื่อมต่อทั้งบริษัทของคุณ