Här är tre trender som du som företagare bör ha koll på 💡

Små- och medelstora företag är ofta de som står för den största ekonomiska tillväxten. Tidigare i år släppte vi på Salesforce Research vår tredje rapport om trender för små och medelstora företag - Small & Medium Business Trend Report. Rapporten innehåller data och insikter från fler än 2 000 företagare världen över och belyser bland annat vilka svårigheter, utmaningar och mål de har. Och vad de gör för att lyckas växa.

💡 Kvinnliga ledare har svårare än män att hitta finansiering

Rapporten visar att kvinnliga företagsledare har större problem att hitta finansiering jämfört med manliga dito. Hela 62 procent av kvinnorna anger tillgång till finansiering som ett av de största hindren för att utveckla sina verksamheter (57 procent av männen). Manliga företagsledare anser däremot att den största utmaningen är att anställa rätt personer. 


💡  Kundupplevelsen avgör framtida investeringar

Dagens konsumenter ställer allt högre krav. 3 av 4 kunder förväntar sig att företag ska förstå deras behov och förväntningar genom hela kundresan. För att kunna möta de ökade kundkraven är alltfler företagsledare beredda att investera i tekniska lösningar som kan hjälpa dem att ge en mer personaliserad kundupplevelse. CRM-system är det som prioriteras högst, allra mest hos de medelstora företag.

💡  Allt fler företag gör sig redo för artificiell intelligens

Vad anser egentligen företagare om artificiell intelligens (AI)? Vår forskning visar att AI är en viktig konkurrensfördel för växande företag. Nästan hälften (46 procent) av alla företagsledare i undersökningen anser att de är redo att använda AI i sin verksamhet. Undersökningen visar också att växande företag är mer benägna att använda sig av CRM-system, verktyg för marketing automation och AI. Företagsledare i växande verksamheter ser att fördelarna med AI överväger processen att implementera tekniken. 

 

 

Om du vill att ditt företag ska fortsätta utvecklas, läs mer intressant insikter från vår rapport här. Small & Medium Business Trends Report.