Bedöm hur redo ni är att öppna igen på ett säkert sätt.

Titta på demon och se hur vårt Command Center för arbetsplatsen kan hjälpa dig att
 
fatta informerade beslut som bygger på viktiga privata och offentliga data
 
sätta igång arbetsflöden, undersökningar och åtgärder för att komma igång igen
 
övervaka hälsa, manuell kontaktspårning och utbildningsstatus
 
effektivisera schemaläggningen av skift och på så sätt optimera kapaciteten och medarbetarnas säkerhet.
Har du några frågor? Tala med en expert: 0200 285660
 

Fyll i formuläret och titta på demon.

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Ange din befattning
Ange en giltig e-postadress
Ange ett giltigt telefonnummer
Ange ditt företagsnamn
Välj antal anställda
Välj ett giltigt land
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
 
 
 
Work.com är en samling av rådgivning, partners och produkter för att hjälpa organisationer och samhällen att återstarta sin verksamhet på ett säkert sätt. Work.com hjälper dig också att samla in och använda data om individer, inkl hälsorelaterad information som är föremål för olika lagkrav i olika jurisdiktioner. Som med alla Salesforce produkter, säkerställ med din legala rådgivare att användandet av produkten motsvarar lagkraven. Mer information om Salesforce's hantering av persondata kan du hitta här.