Salesforce Webinars

Questions? Call us at 00800 7253 3333

Het nieuwe klantcontactcentrum voor de publieke sector - Bent u er klaar voor?

Hoe past u zich aan de huidige digitale wereld aan? Door fysiek gescheiden samen te moeten werken met collega's, klanten en partners, zijn we automatisch in de digital-first wereld terechtgekomen. Digitaal werken is dus niet langer optioneel; deze nieuwe werkelijkheid zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen opnieuw moet worden gedefinieerd, klanten centraal moeten worden gesteld én dat er goed moet worden gekeken waar nieuwe kansen liggen.

Salesforce helpt overheidsorganisaties om de effectiviteit van hun klantenservice te verbeteren. De noodzaak om snel te schakelen in een snel veranderende wereld is nu meer dan ooit van cruciaal belang voor de doeltreffendheid van uw Klant Contact Center.

Salesforce ondersteunt u door:

  • het beschikbaar stellen van een 360° klantbeeld met alle klantcontacten en klantzaken
  • snellere en directe vraagafhandeling via de 1ste lijn
  • omnichannel dienstverlening via alle kanalen (o.a telefonie, sociale kanalen, chatbot, portaal enz)
  • efficiënter samenwerken met collega’s
Registreer nu voor ons webinar voor meer informatie.

 

Access the webinar now.

Please fill out all fields.
Enter your first name
Enter your last name
Enter your title
Enter a valid email address
Enter a valid phone number
Enter your company name
Select the number of employees
Choose a valid country
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
This is a required field
Yes, Salesforce may share my contact information with sponsoring partners for marketing purposes.
This session will be recorded. If applicable, recordings may be shared with the participating partner/sponsor.

Your entered name(s) may be displayed to other participants during this virtual event.