Det pratas allt mer om artificiell intelligens (AI), och samtalen tar ofta upp allt fantastiskt som AI kan göra för oss människor. Men vad innebär egentligen AI och hur kan vi bäst använda kapaciteten för att fatta bättre beslut?

Datorerna har nu utvecklats till en nivå där de kan hantera enorma datamängder, och processorer som gör det möjligt att utföra hundratusentals beräkningar på några millisekunder. Tekniken har kommit ikapp visionen om datorn som hjälper människan till ett bättre liv.

Men för den som tror att AI kommer lösa alla möjliga problem, så är det nog en sanning med modifikation. AI har absolut kapacitet att hjälpa oss med svåra och omfattande beräkningar, men det är vi människor som måste omsätta slutsatserna i praktiken. Det är ju vi människor som definierar de ramar och mål vi vill att AI ska förhålla sig till. Att låta AI fatta beslut i exempelvis rekryteringsprocesser innebär att du behöver ta en rejäl titt på vilka tidigare rekryteringar den lär sig av. Det är nämligen stor risk att du (sannolikt omedvetet) favoriserat eller valt bort vissa grupper, och då kommer AI:n att göra precis samma sak. Den är helt enkelt en spegling av de lärdomar du ger den.

Få nya perspektiv och ta bättre affärsbeslut med stöd av AI

Vi på Salesforce anser att AI har en fantastisk kapacitet att hjälpa oss fatta bättre beslut, eftersom dagens maskiner kan hitta mönster i data snabbare och mer detaljerat än någon människa klarar av. Att låta AI exempelvis gå igenom sociala medieflöden för att ta fram förslag på kommande reklamkampanjer är därför en utmärkt idé. Men det är till en början människan som måste fatta beslut om vilka kampanjer man ska satsa på. Det kan ju finnas andra parametrar såsom säsongsvariationer, nya kollektioner eller önskemål om nya målgrupper som din AI ännu inte tagit hänsyn till, eftersom den datan inte funnits tillgänglig. Men det fina med AI är att den lär sig inkludera alla nya parametrar som den får tillgång till. 

Se därför till att din AI har och kan leverera relevanta underlag till de med ansvar att fatta beslut. Oftast är det så klart cheferna, men det kan lika gärna vara beslutsstöd till säljpersonal eller ekonomiavdelningen, i syfte att optimera och öka effektiviteten. Som chef är det givetvis viktigt att du även kan se vad som lett till en viss rekommendation från din AI. Eftersom ditt beslut sannolikt kommer att granskas mer i detalj än exempelvis en medarbetare på kundtjänst. Då duger det inte att säga: “AI sa att det här var bra!”. 

Genom AI får du en ökad förståelse för verksamheten, och vad som legat till grund för dina tidigare beslut. För är det något som AI kan bidra med så är det nya perspektiv. När AI:n analyserat sig igenom flera terabyte med affärsdata om just ditt bolag, får du se nya mönster och sammanhang som leder till nya insikter och med det helt nya affärsmöjligheter. 

Stora möjligheter för den som vågar tänka i nya banor

AI har alltså stora möjligheter att förändra väldigt mycket i de bolag där tekniken implementeras. Det förutsätter dock att beslutsfattare vågar ta till sig informationen och vågar tänka i nya banor. Ifall inga nya beslut fattas efter att ha investerat i AI hade det sannolikt varit bättre att satsa på något annat. 

Om du överväger att implementera AI i ditt företag är det ett par saker du bör ha i åtanke:

  1. Vad förväntar jag mig av min AI?

  2. Är organisationen beredd att fatta nya typer av beslut till följd av den nya informationen?

  3. Hur ser jag till att beslutsfattare får AI som stöd i viktiga frågor på bästa sätt?

När du fått dessa frågor besvarade är det dags att börja se dig om efter en bra partner som kan hjälpa dig att implementera AI i din verksamhet och ta ett första steg mot visionen. 

Läs mer om hur Salesforces AI-robot Einstein kan hjälpa ditt företag att ta bättre beslut. 🤖