Vad innebär en bra kundupplevelse?

Förbättrade kundupplevelser ställer högre krav men ger också större vinster