PRESS AND NEWS

 

Salesforce bereikt Net Zero voor de gehele waardeketen en gebruikt 100% hernieuwbare energie

 • Sustainability Cloud 2.0 helpt klanten sneller Net Zero te bereiken
 • In samenwerking met Global Citizen en 1T.org, financiert Salesforce dit jaar een additionele 30 miljoen bomen om het doel van 100 miljoen bomen tegen 2030 te behalen; Salesforce doneert $ 1 miljoen aan American Forests en One Tree Planted

AMSTERDAM, 21 september 2021 — Salesforce (NYSE: CRM), de wereldleider in CRM, heeft vandaag aangekondigd dat het een Net Zero-bedrijf is in de volledige waardeketen en 100% hernieuwbare energie voor alle activiteiten heeft behaald. Salesforce ontwikkelde emissiereductiestrategieën voor Scope 1, 2 en 3 in vier hoofdcategorieën: werken vanaf elke locatie, infrastructuur, zakenreizen en de toeleveringsketen.

Salesforce lanceert ook Sustainability Cloud 2.0, om de weg naar Net Zero voor  klanten te versnellen en ze  in staat te stellen hun CO2-uitstoot bij te houden en te verminderen. . Nieuwe innovaties zijn onder meer Slack-First Sustainability voor betere samenwerking met leveranciers, een CO2-compensatie-ecosysteem en sectorspecifieke klimaatactieplannen.

"Klimaatverandering is een van de meest urgente crises waarmee we als planeet worden geconfronteerd, en ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om te helpen", zegt Marc Benioff, CEO en bestuursvoorzitter van Salesforce. “Ik ben er trots op dat Salesforce een van de weinige bedrijven is die Net Zero en 100% hernieuwbare energie heeft bereikt, maar we kunnen niet stoppen totdat we elke oplossing omarmen en elk bedrijf aan boord hebben. Samen kunnen we 100 gigaton koolstof uit de atmosfeer halen door 1 biljoen bomen te herstellen, te behouden of te laten groeien; een ecopreneur-revolutie stimuleren om innovatieve klimaatoplossingen te ontwikkelen; en de Fortune 1000 stimuleren om sneller Net Zero te bereiken."

Duurzaamheid is essentieel om een ​​vertrouwde onderneming te worden. Klanten willen zaken doen met bedrijven die zich volledig inzetten voor het klimaat. 58% van de mensen is zelfs bereid meer uit te geven aan bedrijven die de klimaatverandering bestrijden.

Salesforce breidt Net Zero uit naar de gehele waardeketen (Scope 1, 2 en 3)

Salesforce blijft streven naar een toekomst van 1,5°C door zich te concentreren op zes duurzaamheidsprioriteiten: emissiereductie, koolstofverwijdering, biljoen bomen en herstel van ecosystemen, educatie en mobilisatie, innovatie en regelgeving en beleid.

Vandaag publiceert het bedrijf haar klimaatactieplan om anderen een blauwdruk te bieden om ook hun reis naar Net Zero te versnellen.

“We hebben gedurfde en dringende actie nodig als we de belofte van Parijs willen nakomen en een gezondere, schonere en veerkrachtigere koolstofvrije wereld op tijd willen realiseren. Salesforce heeft duidelijk leiderschap getoond op het gebied van klimaatactie door middel van innovatie, het koolstofvrij maken van de toeleveringsketen en ambassadeurschap van beleid.Ik moedig bedrijven over de hele wereld aan om nu op te staan ​​en met ons mee te doen aan de Race to Zero-emissies”, zegt Nigel Topping, UN High Level Climate Champions voor COP26.

Salesforce behaalde Net Zero-uitstoot door:

 • Zich publiekelijk in te zetten voor het gedeelde, wereldwijde doel om op een juiste en rechtvaardige manier de transitie naar Net Zero te maken, gericht op het realiseren van een 1,5°C toekomst.

 • Prioriteit te geven aan het zo snel mogelijk verminderen van de uitstoot in de volledige waardeketen (Scope 1, 2 en 3) en mee te werken aan het wereldwijde doel om ~50% emissiereducties te realiseren tegen 2030 en emissies van bijna nul in 2040. Met Sustainability Cloud, identificeerde Salesforce de mogelijkheden met de meeste impact bij het verkleinen van de koolstof-voetafdruk.

 • Eventuele resterende uitstoot te compenseren door aankoop van hernieuwbare energie en koolstofkredieten met een hoge geloofwaardigheid, impact en bijkomende voordelen. Op de lange termijn streeft Salesforce ernaar om alleen maar removal credits te gebruiken en op de korte termijn een combinatie van ‘avoidance’ en ‘removal credits.

Salesforce bereikte in 2021 100% hernieuwbare energie, door voldoende hernieuwbare energie in te kopen om alle elektriciteit die het bedrijf wereldwijd gebruikt, te dekken. Sinds het bedrijf zich vanaf 2013 inzet  voor dit doel, heeft het gewerkt aan het versnellen van de wereldwijde overgang naar schone en hernieuwbare bronnen van elektriciteit. Salesforce streeft naarls een toekomst waarin hernieuwbare energie de hele wereld van stroom voorziet.

Om klimaatverandering aan te pakken, moeten bedrijven de uitstoot verminderen en meer koolstof uit de atmosfeer verwijderen. Salesforce richt zich op het inzetten van natuurlijke hulpmiddelen voor het verwijderen van koolstof, waaronder bomen en oceanen, en het opschalen van op technologie gebaseerde oplossingen voor koolstofverwijdering. Van ecopreneurs tot grote bedrijven - innovatie is nodig om het pad naar koolstofverwijdering te versnellen.

Sustainability Cloud 2.0 helpt bedrijven sneller Net Zero te bereiken

Meer dan 70% van de mensen vindt dat emissiereductie een rol moet spelen in de bedrijfsvoering, maar het bijhouden van de volledige waardeketenemissies van een bedrijf is complex en tijdrovend. Met Sustainability Cloud kon Salesforce de duur van zijn CO2-administratie terugbrengen van meer dan zes maanden naar slechts zes weken.

Sustainability Cloud helpt organisaties om hun uitstoot bij te houden en te verminderen en actie te ondernemen door middel van een een volledig overzicht van hun ecologische voetafdruk. Dit omvat ook  benodigde data voor investeerders voor ESG-rapportage. Deze gegevens zijn essentieel voor audits door derden, jaarverslagen, bedrijfsreputatie en het opbouwen van vertrouwen bij alle stakeholders van een bedrijf. 

De volgende generatie Sustainability Cloud levert bedrijven het volgende:

 • Leveranciers vormen een belangrijk onderdeel van de koolstofreductievergelijking. Bedrijven kunnen met Slack-First Sustainability  Scope 3-rapportages opleveren om samen te werken met leveranciers rondom emissiereductiedoelstellingen.

 • Elke industrie heeft unieke behoeften. Bedrijven kunnen hun snelste weg naar Net Zero visualiseren met Climate Action Planning, dat prognoses, scenarioplanning en ingebouwde decarbonisatieplannen bevat.

 • Voor klimaatactie moet iedereen zich inzetten en samenwerken. Salesforce investeert in het bouwen van een Open Exchange-ecosysteem, waarin klanten hoogwaardige koolstofkredieten van ecopreneurs kunnen kopen en beheren, pleiten voor wetenschappelijk onderbouwd klimaatbeleid en duurzaamheid kunnen democratiseren door teams op te leiden.

Natuurlijke oplossingen zijn van cruciaal belang bij het aanpakken van de klimaatcrisis

Bij Salesforce is het milieu een belangrijke stakeholder en we weten dat bomen effectief zijn om koolstof uit de atmosfeer te halen. Daarom is Salesforce een van de oprichters van 1t.org, een beweging om tegen 2030 1 biljoen bomen te behouden, te herstellen en te laten groeien.

Via Dreamforce Gives doneert Salesforce $ 1 miljoen aan American Forests en One Tree Planted om boomgelijkheid en stedelijk bladerdak te bevorderen in gemeenschappen en buurten met lagere inkomens, en om rampgebieden te herbebossen.

 • Dreamforce Gives: American Forests concentreert zijn inspanningen op Dallas, Phoenix en Rhode Island – gebieden, die te maken hebben met extreme hitte en die volgens de Tree Equity Score van American Forests zijn geïdentificeerd als gebieden met grote verschillen in bebossing. Daarbij worden meer dan 1.700 bomen geplant in achtergestelde gemeenschappen in deze gebieden. One Tree Planted zal wereldwijd bomen planten om stedelijke herbebossing en boomgelijkheid te ondersteunen in gemeenschappen en buurten met lagere inkomens.

 • Global Citizen: Salesforce werkt samen met leiders en activisten voor Global Citizen; een beweging om miljoenen mensen over de hele wereld te mobiliseren om de planeet te verdedigen en armoede te verslaan. Geïnspireerd door de acties van burgers over de hele wereld en als onderdeel van het Global Citizen Live-event, dat plaatsvindt op 25 september 2021, en in samenwerking met 1T.org, financiert Salesforce dit jaar de restauratie, het behoud en de groei van nog eens 30 miljoen bomen om het  doel van 100 miljoen bomen te bereiken voor het einde van het decennium.

 • Trees for Jane: Salesforce is ook een trotse supporter van Trees for Jane; een nieuwe campagne om bomen en bossen in de wereld te beschermen en te herstellen, geïnspireerd door Dr. Jane Goodall. Trees for Jane heeft als doel ontbossing te stoppen en tegelijkertijd individuen in staat te stellen hun eigen boom of bomen te planten en te verzorgen in hun achtertuinen, op daken en balkons, of met lokale gemeenschapsgroepen.

De bescherming van onze planeet vereist dat iedereen – regeringen, investeerders, bedrijven, individuen – vandaag samenwerkt om klimaatactie te ondernemen.

Meer informatie:

Over Salesforce

Salesforce, de wereldwijde CRM-leider, stelt bedrijven van elke omvang en branche in staat om digitaal te transformeren en een 360°-beeld van hun klanten te creëren. Ga voor meer informatie over Salesforce (NYSE: CRM) naar: www.salesforce.com.

Alle niet-uitgebrachte services of functies waarnaar wordt verwezen in deze of andere persberichten of openbare afschriften zijn momenteel niet beschikbaar en worden mogelijk niet op tijd of helemaal niet geleverd. Klanten die Salesforce-applicaties kopen, moeten hun aankoopbeslissingen nemen op basis van functies die momenteel beschikbaar zijn. Salesforce heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco, kantoren in Europa en Azië, en handelt op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool 'CRM'. Ga voor meer informatie naar https://www.salesforce.com, of bel 1-800-NO-SOFTWARE.