Under Salesforce Live: Sverige diskuterade panelgästerna Daniel Juhlin, vd på Academic Work, Frida Kornstad Sundelin, Employee Development Lead Sweden på Fluido, och Henrik Frohm, vd Mgruppen, vikten av reskilling i digitaliseringsarbetet. Enligt Unionen har endast 4 av 10 svenska företag nödvändig digital kompetens för att behålla nuvarande konkurrenskraft. Något som indikerar behovet av att lära nytt och utveckla kompetensen inom verksamheten. Reskilling är avgörande för att fortsätta driva digitaliseringen framåt. 

I takt med den digitala förändringsresan behöver medarbetare konstant vidareutbilda sig, och här har ledarna ett stort ansvar för att se till att det blir verklighet, menade våra panelgäster. 

Daniel Juhlin, vd på Academic Work, delade med sig av företagets strategi kopplat till reskilling:

“Idag är det brist på människor som har den kompetens som efterfrågas. Många yrken som finns idag kommer inte behövas i framtiden – de kommer ersättas av andra yrken eller AI. Fler och fler behöver ställa om och skaffa sig ny kunskap och för oss på Academic Work är det viktigt att vara en aktör som är behjälplig i digitaliseringen. Därför erbjuder vi 12-veckors kurser inom bland annat programmering så att människor får möjlighet till ny kompetens och en ny karriär, baserat på den kunskap som efterfrågas idag.”

Frida Kornstad Sundelin, Employee Development Lead Sweden på Fluido, menade att de digitala förutsättningarna, till exempel cloud-lösningar, tillsammans med rätt kompetens och reskilling, är avgörande för företag att nå framgång. Vidare berättade hon att den förändrade kundupplevelsen blivit en affärsstrategisk prioritering för Fluido, där smidigare processer genom automatisering spelar stor roll och där rätt kompetens behövs. 

Henrik Frohm, vd på MGruppen, förutspådde att med hjälp av digitaliseringen kommer inte bara kundupplevelsen bli smidigare och fungera bättre, utan även det interna utvecklingsarbetet inom en verksamhet.

“Tack vare digitaliseringen, smidigare system och reskilling kommer organisationen att kunna utvecklas snabbare och bättre. Jag tror att vi i framtiden kommer se en förflyttning från att de anställda är medarbetare till att de blir med-ledare. Roller och syften kommer förändras och fler kommer behöva vara delaktiga i ansvaret att utveckla organisationen och verksamheten. Av detta kommer vi nog se bättre beslutsprocesser, mer motivation och starkare gemenskap.” 

 

Vill du se hela klippet, kika här:Stort tack till våra kunder och andra gäster som delade med sig av sina erfarenheter och förändringsresor. Tack även Fluido som var vår huvudsponsor.