Allt fler handlar online och e-handeln visar rekordsiffror. 9 av 10 internetanvändare säger att de har handlat på nätet under pandemin och en fjärdedel uppger att de har e-handlat i högre utsträckning än tidigare. Salesforce Shopping Index visar att de globala intäkterna för e-handel ökade med 55 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2019.

Bakgrunden till ökningen är givetvis pandemin, och konsumenternas försök att undvika trängsel och trånga utrymmen. Dessutom har både utbudet och webbshopparna förbättrats och förenklats. I år uppger nästan hälften av svenskarna att de kommer öka sina onlineköp under årets julhandel. Postnords E-barometern för Q3 uppskattar att svenskarna kommer handla julklappar på nätet för drygt 10,6 miljarder i år, 26 procent mer än i fjol. 

Mer julshopping via sociala kanaler

Nästan alla internetanvändare använder minst en social plattform och majoriteten använder dem dagligen. E-handeln integreras alltmer i dessa kanaler och i år sker en ökande andel julshopping här. Främst är det generation Z som handlar med “den nya generationens e-handel” vilket innebär livestreamad, interaktiv onlineshopping direkt i den sociala plattformen. 

Vår expert Caila Schwartz, Senior Industry Strategist på Salesforce, menar att 10 procent av all global e-handel via mobiltelefoner kommer ske genom sociala kanaler. En siffra hon menar kan stiga till 12-15 procent under dagar med särskilt hög aktivitet, som precis innan jul eller under mellandagsrean. 

När köpmöjligheterna flyttar online blir valmöjligheterna för konsumenten nästintill oändliga. I jakten på den bästa köpupplevelsen är konsumenterna beredda att byta till ett annat varumärke som kommunicerar i deras föredragna kanal. Det gäller således att lyckas erbjuda sina kunder en så personlig upplevelse som möjligt, genom personlig och lokalt anpassad marknadsföring, i de kanaler som kunden själv föredrar. För att lyckas behålla dina kunder online krävs därför en bra mediemix, noggrann planering, rätt verktyg och en agil organisation.

700 miljoner julklappar kan komma för sent

E-handeln står nu inför flera utmaningar för att lyckas leverera alla julklappar i tid. Caila Schwartz menar att det sista ledet i leveranskedjan, dvs traditionella speditörer, löper en risk för att överbelastas och att kapaciteten kan komma att överstigas med fem procent globalt. Det skulle innebära att ungefär 700 miljoner julklappar riskerar att inte komma fram i tid till jul. 

Men för de företag och webbplatser som erbjuder upphämtning av beställningar i eller utanför butiken kan denna möjlighet innebära ytterligare en 90 procentig ökning av onlinehandeln jämfört med förra året. 

Salesforce Field Service stöttar tomteverkstan

För att lyckas vara agila behöver företagets rörliga uppgifter, så kallade fälttjänster, såsom försäljning och distribuering, hållas ihop. Och för att hålla ihop dessa områden krävs rätt sorts fältservice. Salesforce Field Service Management, en del i vårt Service Cloud, fungerar som ett centralt system som hanterar alla delar i ditt företag som måste spåras, organiseras, uppdateras och strömlinjeformas. Programvaran är en teknisk lösning utformad för att hjälpa företagen att ta kontroll över alla rörliga delar genom att automatisera vissa uppgifter, ge fjärråtkomst till kontoret, bistå med uppdateringar i realtid, kundinsikter och många andra verktyg.

Allt för ett optimerat arbete och en effektiv verksamhet, och för att årets julklappar ska komma fram i tid. 

Lär dig mer om Salesforce Field Service här.
Läs vår senaste Shopping Index-rapport för Q3 2020 här.