Dagens digitala samhälle ställer höga krav på tekniken, inte minst nu då pandemin har inneburit att vår digitala närvaro har ökat ytterligare. Att skapa sammanhållning och företagskultur, underlätta kommunikationen och försäkra sig om att alla inom företaget arbetar mot samma mål och har synlighet över aktuella ämnen, trots att man inte träffas, kan underlättas genom att rätt teknik finns på plats.  Med hjälp av Salesforce har det globala företaget AddSecure lyckats centralisera sina processer och därmed ökat visibiliteten och samsynen inom bolaget fastän medarbetarna är utspridda i 15 olika länder.

I globala företag där medarbetare i samma team ofta befinner sig i olika länder eller, som nu, då kollegor som i vanliga fall arbetar bredvid varandra har fått sitt kontor flyttat till köksbordet, blir det svårare att med hjälp av dagliga interaktioner försäkra sig om att kommunikationen hålls aktiv och att behövd information är enkel att hitta. Digital samverkan och samarbete kan inte utföras optimalt om inte digitala system och tjänster på något sätt samordnas eller regleras. Med hjälp av Salesforces olika molnlösningar i Customer360 kan vi erbjuda företag den gemensamma plattform för delning av information och kundinteraktioner som krävs för optimalt samarbete och en transparant kundupplevelse. Nu lanserar vi också vår nya digitala upplevelseplattform Experience Cloud, en del av Digital360, för att kunna hjälpa företag ytterligare med att förbättra sina digitala touchpoints med medarbetare och kunder. 

 

Datadriven effektivitet

 

Ett företag som använt Salesforce för att effektivisera och förbättra sina digitala arbetssätt är AddSecure, ett IoT bolag som arbetar med larm, sensorer och kommunikationssystem. AddSecure sysselsätter ca 880 anställda spridda i 13 olika länder i Europa samt Australien och USA vilket gjorde det nödvändigt för företaget att centralisera sin verksamhet i en gemensam plattform och säkerställa att alla anställda delade samma vision om den perfekta kundupplevelsen. För att uppnå sin målsättning implementerade AddSecure Salesforce molnlösningar under 2018. Implementeringen gick snabbt och 250 användare över hela världen introducerades till verktyget och processer etablerades för att alla i teamet skulle arbeta på samma sätt. Fokus låg på att omvandla de processer som har störst inverkan på kunden och på att utnyttja så mycket out of the box-funktionalitet som möjligt för att ge mest effekt på kortast möjliga tid. 

 

“Med Salesforce har vi fått den solida grund vi behöver för att nå våra ambitioner.” Krister Tånneryd, Chief Operating Officer

 

Innan implementering av Salesforce hade AddSecure sin data spritt i flera olika silos och system. Nu är Salesforce integrerat i företagets ERP-system och samtliga säljare har med hjälp av Sales Cloud en komplett bild av alla sina kunder. I Sales Cloud är det snabbt och enkelt att få tillgång till kundernas köphistorik vilket också underlättar merförsäljning. Och tack vare att Service Cloud används av supportavdelningen har säljarna insyn i alla öppna supportärenden så att de kan ha rätt konversationer med rätt kunder, vid rätt tidpunkt. 

 

Mer komplett digital kundupplevelse med Experience Cloud

 

AddSecure använder också Salesforce molnlösnignar till att få en bättre översikt över hur bra det går för företaget och Martin Hult, AddSecures Director PMO, berättar att de med hjälp av de dashboards och den rapportering de får från Salesforce har blivit mer datadrivna, fattar smartare beslut och driver försäljningen framåt. Företaget har nu även börjat rulla ut Salesforce nya product i Customer360-suiten; Experience Cloud, som vi på Saleforce utvecklat för att hjälpa våra kunder skapa en mer komplett digital upplevelse för sina kunder. På AddSecure innebär implementeringen av Experience Cloud att användarna kan se kundkonton, öppna och historiska supportärenden och interagera direkt med kunder som är inloggade i gruppen. Det har möjliggjort snabbare återkoppling i supportärenden genom att kunder kan ladda upp bilder på trasiga enheter direkt in i gruppen och därmed snabba på lösningen av problemet.

Implementationen av Salesforces molnlösningar har utlöst en våg av innovation på AddSecure där fler och fler system nu konsolideras in i Customer360 som blir bas för kundupplevelsen. Och det är just denna flexibilitet som är styrkan i Customer360, och som gör att den är den perfekta utgångspunkten för att lyckas i ett företags digitaliseringsprocess. 

Läs hela kundberättelsen här om AddSecure

Läs mer om Customer360 här.

Läs mer om hur vår nya produkt Experience Cloud och hur lösningen kan hjälpa ditt företag skapa en mer komplett digital kundupplevelse.