Blockchain är en teknologi som lovar att fundamentalt förändra hur vi delar med oss av information, köper och säljer saker, samt hur vi verifierar tillförlitligheten hos information vi varje dag förlitar oss på – från vad vi äter till vem vi säger vi är. Och eftersom det kan göra att allt detta sker på ett säkert, effektivt och transparent sätt över flera olika områden så kan dess effekter vara förvandlande – alla verksamheter, regeringar och individer kan dra nytta av det. 

 

Blockchain kan driva fram stora förändringar i flera branscher och sektorer och helt förändra hur vi gör väldigt många saker.”

– Sandra Ro, VD, Global Blockchain Business Council
 
 

Upptäck framgångsverktygen med ett CRM för småföretag

Hitta, skaffa och behåll kunder med lösningar för försäljning, marknadsföring och kundservice – samtliga skräddarsydda för småföretag.


Blockchain är så lovande att Gartner förutspår att det kommer resultera i en ökning av affärsvärde på 176 miljarder dollar till år 2025 och 3,1 biljoner dollar till 2030. Men blockchain är också en komplex teknologi och många företag känner att de inte lyckas frigöra dess fulla potential på grund av hur komplexa nätverken och datamodellerna kan vara, hur svårt det kan vara att få samarbetspartners att anamma teknologin och på grund av att personalen ofta inte har rätt färdigheter.

Så hur kan blockchain leva upp till allt det lovar? Vad är blockchain, till att börja med, och hur bör företag skilja verkligheten från hajpen? För många är blockchain ett komplext samtalsämne och inte direkt det enklaste konceptet att förstå. Här är en glimt över några av de frågor vi kommer svara på i den här artikeln:

 

 • Vad är blockchain?

 • Hur fungerar blockchain?

 • Vilka är fördelarna med blockchain?

 • Hur kan företag använda blockchain?

 • Hur kommer blockchain skaka om branscher, från finanstjänster till vården?


Vad är blockchain?
 

Kort sagt är blockchain en säker arkitektur som sparar och spårar data på ett decentraliserat sätt som bekräftas av ett nätverk av datorer.

 

Genom att använda en blockkedja… som en sorts bindväv mellan olika decentraliserade informationslager, kan saker och ting bli riktigt intressanta”

– Amber Baldet, VD, Clovy


Vanliga funktioner:
 

 • Register lagras i en digital liggare. Blockchain kan användas för att registrera och kryptera alla typer av transaktioner där ett byte har skett, såsom en pengaöverföring eller att egendom bytt ägare.

 • En decentraliserad liggare som bibehåller en lista över transaktioner. Transaktionslistan replikeras i ett antal datorer, nästan i realtid, istället för att lagras på en central server.

 • Ett P2P-nätverk som bibehåller transaktionsregisterna. Liggarens är bara tillgänglig för ett nätverk av samarbetspartners som tillsammans delar på arbetet med att uppdatera och bibehålla den.

 • Inga mellanhänder i P2P-nätverket. Det finns ingen enskild kontrollpunkt eller central auktoritet, och inga tredje parts mellanhänder (till exempel advokater eller banker) är inblandade.

 • Verifikation med kryptografi och digitala signaturer. Kryptografi och digitala signaturer nyttjas för att bekräfta deltagarnas identitet och för att autentisera transaktioner.

   

Offentliga och privata nätverk


Företag eller individer kan välja att dela en liggare i ett offentligt nätverk eller i ett privat. Offentliga nätverk – som namnet antyder – är öppna för alla. Här kan miljontals människor delta vid vilken tidpunkt som helst. Dessa ”offentliga liggare” fungerar utan att behöva identitetsinformation, och de flesta användare använder sig av pseudonymer.

Bitcoin var det första offentliga blockkedjenätverket och det är fortfarande ett av de största. Ett annat exempel är Ethereum, som är en plattform där transaktioner med smarta kontrakt kan användas.

Företag kan också välja att skapa ett privat nätverk, där befintliga användare bjuder in andra för att göra affärer och interagera. I detta fall är liggarens transaktioner inte synliga för allmänheten och att själva nätverket ens existerar kan vara en hemlighet.
 

Verifiering via konsensus


För båda typer av nätverk måste alla ändringar i liggaren ske via konsensus – det vill säga att registret endast kan ändras om en majoritet av ekosystemet samtycker till att en ändring ska göras.

Oftast kommer nätverk överens i förväg om en definition för vad detta betyder i verkligheten. Med Bitcoin, till exempel, måste deltagarna följa ett utförligt regelverk som fastställer exakt vad som utgör en ”giltig” transaktion eller block.

För de flesta blockchain-ekosystem inrättas vissa processer som gör det extremt svårt för enskilda dåliga aktörer att fiffla med registret.
 

När man har att göra med leverantörer, motparter eller klienter så kan det vara ett förvandlande ögonblick att veta att pappren, produkterna, betalningarna – och till och med folket – är som de ska ”

– Scott Likens, Emerging Technology Leader, PwC

Låt oss ta exemplet med hur en banköverföring kan fungera i en blockchaindatabas. När Simon för över pengar till Sara så måste alla personer i nätverket – och inte bara en enskild auktoritet, som en bank – bekräfta att denna överföring (eller transaktion) faktiskt skedde. Eftersom alla transaktioner är transparenta i nätverket, vilket låter alla i kedjan tydligt se var informationen kommer från, så är det ganska enkelt för deltagarna att upptäcka om någon försöker försena, häva eller på annat vis bryta mot reglerna för verifikation.

Samtidigt, om en skurk skulle försöka lägga till ett falskt ”block” i registerkedjan, skulle de oftast behöva få tillgång till och kontrollera över 50 % av de datorer som används i nätverket för att göra detta – något som är näst intill omöjligt att lyckas med.

Kort sagt är Simons nätverk inte sårbart för ett enstaka felställe. På detta vis kan blockchain låta de berörda parterna dela tillgång till data och information på ett säkert sätt.

Blockchainlösningar använder många olika sorters protokoll för konsensus. Ett vanligt sätt är en ”Proof of Word”-algoritm, där deltagarna i nätverket måste lösa ett svårt matematiskt pussel innan de kan verifiera transaktioner. I utbyte får de belöningar och incitament så att de fortsätter att vara med. I offentliga nätverk som Bitcoin är dessa belöningar i form av kryptovalutor eller polletter.  

 

Blockchain i praktiken


Låt oss ta en titt på andra exempel på hur blockchain fungerar i praktiken. En ledande hälsovårdsleverantör förlitar sig för närvarande på elektroniska patientjournaler för att ge sjukhus och läkare relevant hälsoinformation om nya och befintliga patienter. Men dessa journaler är ofta ofullständiga eller saknar viss information. Med blockchain kan läkare, sjukhus, försäkringsbolag, patienter med flera enas för att se och uppdatera patientjournalerna i en enad liggare. Blockchain gör det enkelt för vårdpersonal att se och uppdatera dessa journaler, och enkelt för patienter att få en omfattande överblick över hela sjukdomshistorien – vilket resulterar i en tillförlitlig, enklare och snabbare process för alla patienter som vill byta institution.

Vi kommer få se mycket mer av den här typen av övergripande åtgärder i flera branscher, där företag flockas runt blockchainteknik för att skapa en gemensam datamodell som kan ge mer värde för kunden”

– Andrew Conn, Chef för produktdesign, Salesforce

Eller ta exemplet med hur en leveranskedja kan gynnas av blockchainteknik. Företag som anammar denna typ av lösning kan skapa ett tillförlitligt nätverk med de partners de gör affärer med, baserat på en plattform som låter alla berörda parter få tillgång till och hantera data som tidigare låg lagrad i silos. Alla transaktioner är transparenta i ett sådant nätverk och produkters och varors spårbarhet är enkelt tillgänglig. De berörda parterna kan tillämpa handlingsbara processer på denna data och vidarebefordra all relevant information om produkter och varor till sina kunder (det vill säga konsumenten).

Detta tillvägagångssätt kan hjälpa företag hålla koll på kostnader, arbetsproduktivitet och till och med utsläpp vid varje punkt i leveranskedjan. Det har stora konsekvenser för företag som försöker minska ineffektiviteter och göra sättet de hanterar komplexa leveranskedjor på mer spårbart och säkert. Kontinuerlig tillgång, nästan i realtid, till ett händelseförlopp kan hjälpa organisationer omdirigera leveranser i farten, till exempel, och bättre koordinera delade tillverkningslokaler, utrustning och infrastruktur för att optimera leveranskedjans kapacitet.
 

Hur fungerar blockchain?
 

Diagrammet nedan visar i större detalj hur transaktioner registreras och bekräftas i en blockchain-databas.

Vilka är fördelarna med blockchain?


För att hjälpa till att svara på den här frågan, låt oss ta exemplet med företag ABC, som – likt många äldre företagsnätverk – förvarar sina data på flera platser och i flera format. Det är också mycket viktigt för företaget att integriteten för transaktionerna med dess externa samarbetspartners enkelt går att validera.
 

72 % av kunder (både konsumenter och inköpare) tror att blockchainteknik kommer förvandla de förväntningar de har på företag inom de kommande fem åren.”

– Salesforce, State of the Connected Customer-rapporten

Eftersom företagets databaser ligger i silos så hittade informationschef Johan Svensson problem med pålitligheten och korrektheten av datan då det förekom förlegade eller duplicerade register, förlorade data och administrativa fel. Dessa ineffektiviteter skapar kostnader via avgifter och förseningar. Situationen leder också till friktion för arbetslag i företaget på grund av onödigt och besvärligt pappersarbete. Men samtidigt har det varit en lång och tuff process att förena ABC:s data med de register som företagets externa partners har. Johan är orolig att situationen även öppnar för bedrägeri och brottslighet.

För att adressera dessa problem bestämde sig Johan för att flytta företaget till en blockchainbaserad databas eller delad liggare. Detta förenar alla relevanta data från företagets parallella system och databaser, tillsammans med företagets partners data. Nu finns en integrerad, driftskompatibel sanningskälla tillgänglig för alla berörda parter (inklusive externa samarbetspartners). Skillnaden är anmärkningsvärd – nu kan alla berörda parter i verksamheten få omedelbar tillgång till alla data och all information som är relevant för en särskild affärsprocess.
 

Andra fördelar som Johan och hans kollegor kan se är:
 

 • Mer robust säkerhet
  Eftersom data säkras med toppmoderna metoder som krypteringsnycklar är blockchainnätverk mer motståndskraftiga mot datamanipulering och cyberattacker.
   

 • Snabbare, billigare transaktioner 
  Blockchaindatabaser behöver inte de vanliga tredje parterna såsom banker och advokater för att autentisera transaktioner – det står teknologin för. Genom att eliminera behovet för mellanhänder kan företag strömlinjeforma sina processer och sänka kostnader.
   

 • Större transparens och spårbarhet 
  Eftersom varje nätverksmedlem i en blockchaindatabas har tillgång till hela databasen med transaktioner och deras historik så kan de i realtid, på transaktionsnivå, försäkra sig om att allting är som det ska. Sådana system kan också vara mycket enklare att granska.

  En integrerad, driftskompatibel sanningskälla tillgänglig för alla berörda parter (inklusive externa samarbetspartners). Skillnaden är anmärkningsvärd – nu kan alla berörda parter i verksamheten få omedelbar tillgång till alla data och all information som är relevant för en särskild affärsprocess.

 

 

Hur kan företag använda blockchain?


Det finns många saker som tyder på att blockchain kommer påverka affärslandskapet på ett betydelsefullt sätt. Här är några aktuella användningsfall:
 

Blockchain för CRM

Att kombinera blockchainteknik med CRM-system (customer relationship management) ger företag ett sätt att märkbart förbättra befintliga arbetsflöden, och bygga pålitliga partnernätverk som utökar CRM. Blockchain kan hjälpa till att förbättra tillit, transparens och spårbarhet i alla kundinteraktioner, och även bryta ner hinder och datasilos.

Låt oss ta en närmare till på hur blockchainteknik kan hjälpa ett CRM-system uppnå dessa saker. Företag gynnas av följande:
 

 • Ett mer effektivt sätt att få en 360-graders vy av kunden
  Eftersom blockchain är baserat på en distribuerad nätverksarkitektur så bryts datasilos ned. Istället för att flera kopior av en kunds uppgifter hamnar i flera olika system så har alla program tillgång till en och samma uppsättning av uppgifter. På grund av detta kan företag minska redundans och öka responsivitet. CRM-baserade plattformar kan också slå samman mer kontextuell och detaljerad information om deltagare och produkter, och förse företagsnätverket med rikare information.
   

 • Förhöjd säkerhet
  På en blockchain skyddas varje bit kod av kraftfulla kryptografiska verktyg som höjer säkerheten. Dessutom är dataregistren oåterkalleliga. Inga transaktioner kan raderas, så datan kan inte manipuleras.
   

 • Rikare insikter
  Eftersom kvaliteten på datainsikterna angående kundbeteende oftast ökar med skalan så kan blockchains modell med decentraliserade nätverk förse ett helt ekosystem med företag i ett nätverk med djupa insikter i kundernas preferenser och förväntningar, nästan i realtid.
   

 • Kvalitativa och korrekta data
  Dataintegritet är mycket viktigt i alla ekosystem där uppdateringar i systemet är utsatta för den mänskliga faktorn och slarv. Tillsammans med andra teknologier, såsom Internet of Things, kan en blockchainbaserad CRM-lösning hjälpa företag snappa upp fler handlingsbara insikter ur sina data, utan att människor medverkar.

   

Blockchain för kundupplevelsen

Undersökningar visar att 72 % av kunder (både konsumenter och inköpare) tror att blockchainteknik kommer förvandla de förväntningar de har på företag inom de kommande fem åren.

Detta kommer den göra genom att:

 • Tillhandahålla en säker miljö
  Eftersom blockchain ökar säkerheten för interaktioner mellan företag och kund så kommer företagen vinna ökad tillit. Kunderna kan verifiera äktheten av och säkerheten för varor i en leveranskedja. Medan de gör affärer och delar information kan de vara mer säkra på att deras  data inte kommer missbrukas eller komprometteras av skadlig programvara, virus eller intrång.
   

 • Göra transaktioner i nästan realtid
  Blockchain kan göra det möjligt för flera parter att registrera och få tillgång till transaktioner nästan i realtid – vilket gör kundservice snabbare.
   

 • Ge mer skräddarsydda upplevelser
  ”Eftersom blockchain låter konsumenter dela sina data på ett selektivt och säkert sätt så kommer de göra detta mer självsäkert – vilket låter företag skräddarsy produkter och tjänster”, sa Likens.
   

Blockchain kan också hjälpa företag vinna lojalitet på andra sätt. Tänk på hur ett kundlojalitetsprogram kan fungera i ett blockchain-nätverk: eftersom teknologin kan koppla samman flera olika lojalitetsprogram och göra poängen de delar ut driftskompatibla så kan kunderna på ett enkelt och smidigt sätt spara alla sina insamlade poäng i en och samma digitala plånbok, och använda den för att göra transaktioner – en friktionslös process som uppmuntrar engagemang.

 

 

Percentage of customers who believe blockchain will transform their expectations of companies


Blockchain för produktivitet


Att anamma blockchain-lösningar kan hjälpa företag säkerställa att deras arbetsstyrkor blir mer produktiva över tid. Anledningen till detta ligger i teknologins förmåga att skapa system som är mer pålitliga och mer korrekta, vilket gör att förlegade eller duplicerade uppgifter, förlorade data och potentiellt kostsamma administrativa fel förekommer mer sällan.

Ett tillvägagångssätt med en delad liggare kan vara särskilt effektivt när det används tillsammans med smarta kontrakt. Dessa mjukvaruprogram används redan av företag inom finanssektorn, leveranskedjor och av jurister och kan tillsammans med en infrastruktur med en delad liggare automatisera och förenkla affärsprocesser och avtal. Villkor verkställs automatiskt när förinställda utlösare inträffar, utan att man behöver förlita sig på dyra tredje parter för att se till att affären efterlevs.
 

Blockchain kan ha enorma fördelar för employee experience ”

– Joshua Satten, Blockchain Partner, Wip


Till exempel kan en firma skapa fakturor som betalas automatiskt när en lastbil levererar en produkt till ett distributionscenter eller dela certifikat som ger aktieägare utdelning när vinsten når en viss nivå.

Och eftersom smarta kontrakt på blockchain kan automatisera mekaniska uppgifter (bekräfta data, se till att kontrakt efterlevt, behandla betalningar med mera) så frigörs tid för de anställda som de kan lägga på mer intressanta arbetsuppgifter.

”Blockchain kan ha enorma fördelar för employee experience”, sa Satten. ”Om en organisations verksamhetsarkitektur utnyttjar DLT (Distributed Ledger Technology) och smarta kontrakt, och nyttjar skräddarsydda webbaserade applikationer tillsammans med skräddarsydda användargränssnitt så kan det kraftigt skära ner på antalet system som behöver användas. Och samtidigt kan det automatisera processer, bättre säkra informationen och minska antalet fel. Det innebär att personalen får ett förbättrat användargränssnitt med mer digitalisering och att verksamheten är driftskompatibel, vilket kan ha avsevärda effekter på produktiviteten.” 
 

Blockchain för anslagssökning


Blockchainteknik – i form av ICOs (Initial Coin Offering) – kan underlätta anslagssökandet för företag som ett alternativ till de traditionella metoderna lånefinansiering och kapitalfinansiering som erbjuds av banker, riskkapitalfonder och private equity-firmor.

Ett sådant tillvägagångssätt är baserat på tokenisering. Här används digitala polletter (eller tokens) som skapats i ett blockkedjenätverk som ett alternativt sätt att benämna värde – och ersätter till exempel pengar.

Eftersom sådana polletter kan användas för att representera alla möjliga konkreta tillgångar så kan de tillämpas för många olika sorters affärsprocesser. I fastighetsbranschen är ett innovativt användningssätt att spåra och spara tokeniserade delar av en fastighet. Här möjliggör polletterna ”delägarskap”, eller att en fastighetsägare delar upp sin fastighet och säljer av andelar.

I fallet med ICOs säljer ett företag ett förbestämt antal polletter till allmänheten. Vissa startups har samlat in avsevärda summor genom att skapa och sedan sälja sina egna digitala polletter – teknikföretag som EOS samlade år 2017 till exempel in 4,2 miljarder dollar.

 

Hur kommer blockchain skaka om branscher? 


Några av de vanligaste användningsfallen som nämns involverar följande branscher:
 

 • Finansiella tjänster
  Många startups som vill slå sig in på marknaden och störa de traditionella aktörerna använder blockchain för att utveckla applikationer som till exempel försöker reducera antalet mellanhänder som är inblandade i de befintliga transaktionsprocesserna, såsom aktiebörser, nätverk för gränsöverskridande betalningar, samt tjänster för pengaöverföring.

  Deras mål är att göra det mindre komplext och att sänka kostnader. Det ligger också stor fokus på att utveckla blockchain-lösningar för att bekämpa bedrägeri och garantera datans integritet.

   

 • Vården
  Startups inom vårdbranschen utforskar nya sätt att använda blockchain för att strömlinjeforma delandet av patientjournaler på ett säker sätt, skydda känsliga data från hackare och ge patienterna större tillgång till – och därför mer kontroll över – deras uppgifter.

  Organisationer har också försökt utveckla blockchain-baserade hälsovårdstillämpningar som kan ge till exempel anonymiserade datapooler för forskningsföretag eller nya sätt att bekämpa förfalskade läkemedel.
   


Genom att skapa ett permanent, delat register med data angående livsmedelssystemet hoppas de inblandade företagen att det ska bli mycket enklare och snabbare att spåra grödor från gård till butik. På detta vis kan man påskynda alla undersökningar angående misstänkt förorenad mat, medan Walmart och deras samarbetspartners också får mer effektiva sätt att autentisera matens ursprung och ge insikter angående under vilka förhållanden och på vilka vägar maten har färdats. Ett sådant ekosystem med transparens och ansvarsskyldighet kan hjälpa till att vinna konsumenternas tillit.

 

Vi kommer få se mycket mer av den här typen av övergripande åtgärder i flera branscher, där företag flockas runt blockchainteknik för att skapa en gemensam datamodell som kan ge mer värde för kunden. Jag tror att vi inom en snar framtid kommer nå en punkt där vi har många olika sådana här branschkoalitioner eller 'partnerekosystem' som konkurrerar med varandra, med konsumenten i mitten.”

- Andrew Conn, chef för produktdesign inom ny teknik på Salesforce.

 

När är blockchain bra för din verksamhet?


En av utmaningarna före blockchains förespråkare är att dess uppdykande följts av så mycket hajp som många påpekar inte är rättfärdigat. Det stämmer att blockchain inte är lösningen på alla affärsproblem. Blockchain är också en komplex teknologi som kräver mycket inledande research och funderande för att förstå hur exakt man ska integrera det i de befintliga processerna och den ”teknikstapel” ni redan har.

Företag som vill få tillgång till dess styrkor måste först se till att de förstår affärsproblemet de vill lösa, och hur teknologin kan hjälpa till. Företag måste förstå precis vilket problem de vill lösa och om blockchain faktiskt är rätt verktyg för jobbet.

Här är sex frågor för att avgöra om blockchain kan vara rätt för din verksamhet:
 

 • Vill du lösa ett affärsproblem, snarare än ett integrationsproblem? Ibland gör folk misstaget att tro att blockchain är en integrationsteknik, men det är inte det som är en av dess största styrkor. Om integration är ditt mål så bör du istället använda en API, Enterprise Service Bus (ESB) eller en webbtjänst.
   

 • Kräver din affärsprocess av sin natur oåterkallelighet? Detta är en styrka som är grundläggande för blockchain, så ställ dig själv frågan om det skulle hjälpa dig  uppnå ditt affärsmål eller hindra dig.
   

 • Vill du föra över ägandet av värdefulla objekt från en part till en annan? Om detta är fallet, fundera på hur du skulle kunna gynnas av oåterkallelighet. Och kräver det konsensus? Om svaret är ”ja” så kan nog vara gynnsamt för dig att använda blockchain.
   

 • Vill du föra över information över gränser mellan organisationer? Om ditt användningsfall involverar lite hantering av tillit mellan organisationer så kan blockchain vara till hjälp. Det kan också vara till nytta om du bara vill förenkla processen mellan dig och affärspartners både uppströms och nedströms.
   

 • Vill du rikta in dig på ett ekosystem snarare än ett par enskilda parter? Fundera på om problemet du vill lösa kräver (många) fler än två deltagare. Om det bara är en handfull så kan integration istället vara rätt val. Om du riktar in dig på ett ekosystem så kanske blockchain är det rätta valet.
   

 • Har du en tydlig strategi för att engagera och driva dina partners att anamma det? Om de inte anammat blockchain så är de positiva effekterna för din verksamhet begränsade.


Nya undersökningar visar att över en femtedel (22 %) av ledare inom IT har identifierat ett användningsfall för blockchain i sina organisationer. Och de som kartlagt det blockchain kan åstadkomma ödslar inte någon tid; samma antal IT-ledare (22 %) arbetar aktivt på ett blockchain-projekt.

”Blockchain kan driva fram stora förändringar i flera branscher och sektorer och helt förändra hur vi gör väldigt många saker”, sa Ro. ”Just nu, till exempel, står teknologin redo att förändra hur vi hanterar patientjournaler, bekämpa valfusk och fördelar välfärd, för att bara nämna ett par områden. Möjligheterna är oändliga.”

 
 

Så uppnår du hållbar tillväxt – ny guide för småföretagare

Ladda ner vår kostnadsfria guide för att få tips och verktyg som hjälper dig som småföretagare att öka omsättningen och växa långsiktigt.