Ingen kommer undan ansvaret att bidra till en mer hållbar värld. Idag måste alla som ser en framtid för sin verksamhet formulera hållbara affärsmodeller och skapa sig en helhetsvy över sin direkta påverkan för att följa, hantera och rapportera koldioxidavtryck.

Många har kommit en bra bit på vägen, så många som 78 procent av företagen planerar att samordna sina affärsstrategier med de globala hållbarhetsutmaningarna. Men framstegen hämmas av en myriad av ESG-standarder, bristfällig styrning och en begränsad tillgång till betrodd data. För att stötta företagen i detta otroligt viktiga arbete har vi på Salesforce gått ihop med Accenture och skapat en heltäckande tjänst som dessutom är fullt ESG-kompatibel.

Sedan tidigare erbjuder vi tjänsten Sustainability Cloud för att hjälpa företag med hållbarhetsarbetet. Den kombinerar vi nu med vår befintliga tjänst Customer 360 och Accentures hållbarhetstjänster. Det möjliggör att vi nu kan erbjuda mätnings- och analysfunktioner för hela ESG-spektrumet, från material- och avfallshantering till jämställdhet och analys av leverantörskedjor i flera led. På så sätt kan företagen enkelt integrera hållbarhetsdata i centrala affärssystem och transparent rapportera framsteg. Med bättre transparens och fakta i området kan ledningen kontinuerligt övervaka och anpassa företagets befintliga hållbarhetsinitiativ och initiera nya löpande. Den nya tjänsten är en kraftfull helhetslösning som förenklar för företag i deras arbete med FN:s globala hållbarhetsmål. 

Bygg upp efter pandemin – och inkludera hållbarhet

Nu pågår en återuppbyggnad av sargade företag och branscher som drabbats hårt av pandemin. Då finns det möjligheter att ta ledningen genom att göra hållbarhet till en mer integrerad del av affärsmodellen. En nyligen producerad rapport från Accenture visar att företag är 2,5 gånger mer benägna att leverera bättre resultat om de använder teknik i sitt hållbarhetsarbete. För uppföljning och kontroll är tekniken som hjälpmedel oslagbar. Med vår Salesforce-teknologi och Accentures tjänster kan vi hjälpa företag att integrera hållbarhet i sin verksamhet och snabba på deras ESC-strategier

Läs mer om Salesforce Sustainability Cloud här

Vill du lära dig mer om Salesforce Sustainability Cloud och se hur ditt företag kan driva hållbarhet? Kika här.