Den 4:e industriella revolutionen (4IR eller industri 4.0) är en sammanslagning av framstegen inom artificiell intelligens (AI), robotteknik, sakernas internet (IoT), 3D-utskrift, genteknik, kvantdatorer och andra teknologier.

 

Vad är egentligen den fjärde industriella revolutionen — och varför du bör bry dig.

Den fjärde industriella revolutionen är ett sätt att beskriva de alltmer suddiga gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska världarna. Det är en sammansmältning av framstegen inom artificiell intelligens (AI), robotteknik, sakernas internet (IoT), 3D-utskrift, genteknik, kvantdatorer och andra teknologier. Det är den samlade kraften bakom många produkter och tjänster som snabbt håller på att bli oumbärliga i dagens moderna liv. Tänk GPS-system som räknar ut den snabbaste vägen till din destination, röstaktiverade virtuella assistenter såsom Apples Siri, personaliserade rekommendationer på Netflix och Facebooks förmåga att känna igen ditt ansikte och tagga dig i din kompis foto.

Den fjärde industriella revolutionen är ett resultat av den perfekta stormen av olika teknologier som banar väg för stora förändringar för vårt levnadssätt och som drastiskt förändrar nästan alla branscher. Allt detta sker i en hisnande takt (vilket är anledningen till att Salesforce byggde Customer Success Platform för att kunna hålla takten med de förändrade förväntningarna kunder har).

Här är allt du vill veta om fjärde industriella revolutionen (men inte vågade fråga om) 

 

Var kom termen “Fjärde industriella revolutionen” från?

Fastän den fjärde industriella revolutionen (ibland kallad 4IR eller industri 4.0) håller på att förändra samhället som aldrig förr, så bygger den på grunder som lagts av de tre första industriella revolutionerna. Ångmaskinens tillkomst på 1700-talet ledde till den första industriella revolutionen, som möjliggjorde mekaniserad tillverkning för första gången, vilket i sin tur ledde till förändringar i samhället eftersom folk blev mer och mer urbaniserade.

Graphic that depicts industrial periods

Under den andra industriella revolutionen ledde elektricitet och andra vetenskapliga framsteg till massproduktion. En tredje industriell revolution, som kom under 1950-talet, såg begynnelsen på datorer och digital teknologi. Detta ledde till att tillverkning blev alltmer automatiserad och att bank-, energi- och kommunikationsbranscherna förändrades kraftigt.

Personen som klassade dagens framsteg som en ny industriell revolution vad Klaus Schwab, grundare och verkställande ordförande för World Economic Forum och författare till en bok med titeln The Fourth Industrial Revolution. År 2016, i en artikel, skrev Schwab att “liksom revolutionerna som föregick den, kan den fjärde industriella revolutionen höja globala inkomstnivåer och förbättra livskvaliteten för befolkningar världen över”.

Han fortsatte: “I framtiden kommer teknologisk innovation även leda till ett mirakel på tillgångssidan, med långvariga ökningar i effektivitet och produktivitet. Kostnaderna för transport och kommunikation kommer sjunka, logistik och globala distributionskedjor kommer bli mer effektiva, och kostnaderna för handel kommer minska, vilket tillsammans kommer öppna nya marknader och driva ekonomisk tillväxt”.

Men det är inte bara goda nyheter. Schwab föreslog att revolutionen också kunde leda till större ojämlikhet, “speciellt med tanke på dess förmåga att störa arbetsmarknader”. Dessutom kan arbetsmarknaden bli alltmer indelad i klassificeringar där lågutbildade får låg lön och högutbildade får hög lön, vilket skulle förvärra de sociala klyftorna.

Enligt Schwab är “förändringarna så totala att, från perspektivet mänsklig historia, det aldrig tidigare funnits en tid som verkat mer lovande eller varit mer riskabel”.

 

Vilka är teknologierna som driver förändringen?

Det enklaste sättet att förstå den fjärde industriella revolutionen är att fokusera på teknologierna som driver den. Dessa inkluderar följande:

  • Artificiell intelligens (AI) beskriver datorer som kan “tänka” som människor — känner igen mönster, behandlar information, drar slutsatser och gör rekommendationer. AI används på många sätt, från att upptäcka mönster bland enorma mängder oorganiserad data till att rätta dina felstavningar på telefonen.

  • Blockchain är ett säkert, decentraliserat och transparent sätt att registrera och dela data, utan att behöva förlita sig på mellanhänder och tredje parter. Den digitala valutan Bitcoin är den mest välkända användningen av blockchain. Men teknologin kan användas på andra sätt, inklusive att göra distributionskedjor spårningsbara, att säkra känslig medicinsk data anonymt och att motverka valfusk.

  • Nya processorteknologier gör datorer smartare. De låter datorerna behandla enorma mängder data snabbare än någonsin förr, samtidigt som tillkomsten av “molnet” låter företag lagra och få tillgång till sin data på ett säkert sätt från var som helst i världen, när som helst, så länge det finns en internetuppkoppling. Kvantdatorer som nu håller på att utvecklas kommer så småningom att göra datorer miljontals gånger så kraftfulla. Dessa datorer kommer kunna lyfta AI, skapa otroligt komplexa datamodeller på några sekunder och påskynda upptäckandet av nya material. 

  • Virtuell verklighet (VR) erbjuder uppslukande digitala upplevelser (om du använder ett VR-headset), medan förstärkt verklighet förenar de digitala och fysiska världarna. Några exempel är L’Oréals makeup-app som låter användarna experimentera digitalt med olika sminkprodukter innan de köper dem, och Google Translates telefonapp som låter användarna blixtsnabbt skanna och översätta gatuskyltar, menyer och annan text.

  • Bioteknologi använder cellulära och biomolekylära processer för att utveckla produkter för många användningsområden, inklusive utvecklingen av nya läkemedel och material, mer effektiva industriella tillverkningsprocesser samt renare och mer effektiva energikällor. Till exempel jobbar forskare i Stockholm på vad som påstås vara det starkaste biomaterialet som någonsin tillverkats.

  • Robotteknik avser utvecklingen, tillverkningen och användningen av robotar för personlig och kommersiell användning. Trots att vi inte ännu har robotassistenter i varje hem, så har teknologiska framsteg gjort robotar alltmer komplexa och sofistikerade. De används inom mycket olika branscher, såsom tillverkning, hälsa och säkerhet samt mänsklig assistans.

  • 3D-skrivare låter verksamheter skriva ut sina egna delar, med färre verktyg, till lägre kostnad, och snabbare än med traditionella processer. Dessutom kan designerna skräddarsys för att garantera att de passar perfekt.

  • Innovativa material, inklusive plaster, metallegeringar och biomaterial lovar att kasta om i branscher såsom tillverkning, förnybar energi, bygg och sjukvård.

  • IoT (Internet of Things, eller sakernas internet på svenska) beskriver idén att vardagsprylar — från bärbar elektronik inom vården som övervakar användarens fysiska tillstånd, till bilar och spårningsutrustning som placeras i paket — ska vara anslutna till internet och ska kunna identifieras av andra enheter. En stor fördel för verksamheter är att de kan samla in kunddata från konstant anslutna produkter, vilket låter dem få en bättre uppfattning om hur kunderna använder produkterna, för att kunna skräddarsy marknadsföringskampanjerna därefter. Det finns också många industriella användningsområden, såsom att jordbrukare sätter IoT-sensorer på fälten för att övervaka jordens egenskaper och därmed kunna fatta mer informerade beslut om när man ska gödsla.

  • Uppfångning, lagring och överföring av energi är en växande bransch som sporras på av de fallande kostnaderna för teknologier inom förnybar energi och framsteg som görs för batteriers lagringsförmåga.

 

Hur kommer den fjärde industriella revolutionen påverka affärslivet?

Medan dessa teknologier förändrar vad som är möjligt, så förändrar de också kundernas förväntningar. En global undersökning från Salesforce Research visar att majoriteten av svaranden tror att dessa teknologier — och de upplevelser de möjliggör — kommer förändra hur de interagerar med företag inom fem år.

Bar graph that depicts customer responses to how technology will transform their expectations of companies.

Ingenstans kommer detta synas tydligare än inom kundupplevelsen. Med teknologier som låter företag erbjuda mer personaliserade och mer värdefulla, sammanhängande upplevelser i både fysiska butiker och kanaler på nätet, så har kunder redan fler valmöjligheter än någonsin förr, och de är inte rädda att byta märke för att få en bättre upplevelse.

Forskning visar att ungefär hälften av kunder säger att de flesta företag inte lever upp till de förväntningar de har, medan 76 % säger att det är lättare än någonsin att byta tjänst- eller produktleverantör.

Bland de saker som kunder anser vara “mycket viktigt för att bli kund” finns sammanhängande processer, såsom kontextualiserat engagemang baserat på tidigare interaktioner (70 %) och skräddarsytt engagemang baserat på tidigare interaktioner (59 %).

Detta innebär att företag måste fokusera mer än någonsin på att ge en kundupplevelse som skiljer dem från konkurrenterna. Om man misslyckas så riskerar man att förlora mer än bara ett sälj — 57 % av kunder har slutat köpa av ett företag för att en konkurrent erbjöd en bättre upplevelse. Dessutom säger också 62 % att de berättar om dåliga upplevelser för andra. Då recensionssidor och sociala medier låter missnöjda kunder nå ut till flera med sina klagomål, så kan detta skada ett företags rykte.

Eftersom kunder idag förväntar sig personaliserade upplevelser, så är det viktigare än någonsin för ett företag att samla in högkvalitativ data. Tyvärr fann också forskningen att 57 % av kunder inte är bekväma med hur företag använder deras person- eller företagsinformation. Nästan två tredjedelar (62 %) är mer rädda för att deras data ska hamna i fel händer än de var för två år sedan.

För att behålla kundernas lojalitet, måste företagen inte bara erbjuda exceptionell försäljning och service i både fysiska butiker och online, utan de måste även bevisa att de tänker på kundernas bästa.

Salesforce ordförande och VD Marc Benioff tror att en “revolution för tillit” krävs om företag ska kunna lyckas anamma den fjärde industriella revolutionen.

“Att lansera AI kommer kräva en sorts omstart för sättet företag tänker på angående integritet och säkerhet”, sa han. “AI drivs av data. Ju mer maskinen lär sig om dig, desto bättre kan den förutse dina behov och agera å dina vägnar. Men medan data håller på att bli valutan i våra digitala liv, måste företag garantera integriteten och säkerheten för kundernas information. Och det finns ingen tillit utan transparens — företag måste tydligt visa kunder hur deras personinformation används”.

Bar graph that depicts hiring manager responses

 

Hur kommer industri 4.0 påverka arbetets framtid?

Den fjärde revolutionens omvälvningar kommer med största sannolikhet drabba arbetsplatsen hårdast. Precis som med tidigare revolutioner, kommer den fjärde industriella revolutionen djupt påverka folks liv medan AI och ökad grad av automatisering gör att många jobb försvinner. Men samtidigt dyker en helt ny kategori av jobb upp.

Den strategiska affärs- och teknologirådgivaren Bernard Marr sa att datorer och automatisering kommer “förenas på ett helt nytt sätt, med robotar som är fjärranslutna till datorsystem med algoritmer för maskininlärning som kan lära sig och kontrollera robotarna med väldigt lite inmatning från mänskliga operatörer”.

Han tillade, “Industri 4.0 introducerar det som kallats den ‘smarta fabriken’, i vilken cyberfysiska system övervakar fabrikens fysiska processer och fattar decentraliserade beslut”.

Medan den fjärde industriella revolutionen omvandlar arbetets framtid, måste företag förbereda folk på den nya världen som väntar. Detta betyder ofta ökad fokus på fortlöpande utbildning, skapandet av fler möjligheter för fortbildning och förflyttning till nya arbetsroller samt en förpliktelse om mångfald.

fourth industrial revolution workforce changes

 

Vad bör företag göra för att framtidssäkra sin personalstyrka?

Företag kommer behöva garantera att deras personal har rätt blandning av färdigheter för att hålla jämn takt med den ständigt förändrande teknologin. En annan studie visar att 59 % av rekryteringschefer tror att AI kommer påverka de typer av färdigheter deras företag behöver. Arbetarna kommer sannolikt behöva uppdatera sina kunskaper, inte bara en gång utan många gånger under karriären. Många höga chefer undrar redan hur man ska lyckas med allt detta.

4th industrial revolution jobs

Ebony Frelix, vice VD och chef för filantropi på Salesforce.org, tog upp frågan som en del av en diskussionspanel på Dreamforce ‘18, där hon sa att företag och regeringar måste dela ansvaret för att fortbilda arbetskraften. Hon sa att under den fjärde industriella revolutionen kommer det vara viktigt att skapa icke-traditionella väger för att lära sig nya färdigheter. Ett exempel är Salesforce utbildningsprogram Pathfinder, som skapades år 2017 genom ett samarbete med Deloitte.

Enligt Tom Puthiyamadam, Global Digital Services Leader hos PwC:s rådgivningstjänst, är det helt avgörande att företag utökar sin förmåga att innovera och flexibla. “Tänk på det som en sorts ‘no-man-or-woman-left-behind’-policy”, sa han. “Anställ inte bara nya talanger — för om ni inte skapar en intern miljö där de kan frodas, så kommer de misslyckas. Bygg istället en holistisk lösning”.

“Företag måste tänka på att lära sina anställda koda på nya programmeringsspråk, men också ändra deras uppsättning av mjuka färdigheter”, tillade Zvika Krieger, ledare för World Economic Forums center för den fjärde industriella revolutionen.

“Medan AI börjar påverka arbetskraften och automatisering ersätter vissa befintliga färdigheter, så ser vi till exempel ett ökat behov av emotionell intelligens, kreativitet och kritiskt tänkande”.

 

Hur säkerställer vi att fjärde industriella revolutionen är bra för alla?

Eftersom industri 4.0 erbjuder båda otroliga möjligheter och utmaningar, så är det upp till oss att samarbeta för att garantera att den nyttjar alla.

Bernard Marr skriver att “människor måste vara proaktiva när de formar denna teknologi och störning. Detta kräver ett globalt samarbete och en delad syn på hur teknologin förvandlar våra ekonomiska, sociala, kulturella och individuella liv”.

Med företag i spjutspetsen för industri 4.0 som driver både innovation och sociala störningar, måste dessa också spela en viktig roll i att garantera att alla berörda parters behov uppfylls, och inte bara aktieägarnas.

Med farhågor om anställningstrygghet och om hur personinformation används som skapar en “tillitskris”, måste företag visa för konsumenter att deras värderingar och avsikter är tillförlitliga. Som Nick Davis, chef för Samhälle och innovation vid World Economic Forum, och Simon Mulcahy, chef för innovation på Salesforce, har skrivit, “Att kunna lösa dilemmat hänger på ett företags förmåga att övertyga sina kunder att det använder teknologier på ansvarsfulla och tillförlitliga sätt som nyttjar dem”.

Marc Benioff identifierade företag som “otroliga plattformar för förändring” när han skrev för World Economic Forum att “varje företagsledare kan spela en direkt roll för att skapa ekonomiska möjligheter för miljontals människor genom att investera i program för utbildning och fortbildning för befintlig och potentiell framtida personal”.

Benioff pekade på företag som Dow, IBM och Siemens, som redan investerar i program för att hjälpa folk skaffa sig nya färdigheter, och bad VD:er göra mer för att “bygga framtidens arbetskraft, samtidigt som man tar med sig dagens arbetskraft”.

“Under de kommande årtiondena måste vi ställa upp skyddsräcken som ser till att den fjärde industriella revolutionens innovationer fortsätter på ett spår som kommer gagna hela mänskligheten. Vi kan alla individuellt spela en direkt roll i skapandet av vår framtid och skapa ekonomiska möjligheter för miljontals människor genom att investera vår tid och resurser i att hjälpa andra”.