Med hjälp av molntjänster kan småföretag bli flexiblare, starkare och mer uppkopplade. Det gör att små och medelstora företag kan överkomma det fysiska kontorets begränsningar och ge medarbetarna möjligheten att arbeta var och när som helst. En IDG-undersökning visar att 92 procent av företagen nu använder molntjänster i större eller mindre utsträckning. Det är tydligt att flexibilitet kommer att prioriteras i framtidens arbete – och att det kommer att vara molnbaserat.

 

Upptäck framgångsverktygen med ett CRM för småföretag

Hitta, skaffa och behåll kunder med lösningar för försäljning, marknadsföring och kundservice – samtliga skräddarsydda för småföretag.

Vad är molntjänster?

 

Molntjänster (cloud computing) innefattar allt från databehandling och -lagring, till programvara på servrar i externa serverhallar, som i sin tur är anslutna till internet. 

De kan ge företag tillgång till viktiga data varhelst de har internetuppkoppling eller smart mobilanslutning. Medarbetarna blir inte längre lika bundna till det fysiska kontoret – eller kontorstider – utan kan istället göra köket, restaurangen eller stranden till sin arbetsplats. Termen ”molntjänster” kan avse ett antal olika tjänster, inklusive lagring, säkerhetskopiering, SaaS och webbhotell, men målet är detsamma: tillgång till data på begäran, utan gränser eller begränsningar.

 

Vilka typer av molntjänster finns det? • Infrastruktur som en tjänst (IaaS) är ett sätt att skapa infrastruktur till företaget så att det kan bygga egna plattformar, både för företaget och för kunderna. Det är en typ av virtuell server som dessutom är skalbar. Man använder bara så mycket kapacitet man behöver och kan nå den virtuella infrastrukturen varsomhelst ifrån. 

Infrastruktur som tjänst baseras i huvudsak på tre viktiga delar:

 • Nätverkslagring (nätverk)

 • Datalagring (lagring)

 • Beräknad kapacitet (beräkning)

 

Dessa utgör den faktiska IaaS-tjänsten. Det företagen vanligtvis får genom en IaaS-tjänst är en virtuell eller fysisk server med vissa definierade egenskaper. Det kan handla om att servern ska ha ett visst operativsystem eller prestanda.

Du betalar bara för användningen av servern och det är leverantören som är ansvarig för att du som kund får just den prestanda och skalbarhet som ni har kommit överens om. Exempelvis kan du betala per minut som servern körs, eller per gigabyte som servern använder för lagring.

 

 • Plattform som en tjänst (PaaS) är en plattform där specifika uppgifter kan utföras. Det kan till exempel vara en plattform för åtkomst till och hantering av mejl. Den är dessutom skalbar så att lagringen kan varieras beroende på antalet och typerna av mejl. Den går också att komma åt överallt.

Du ansvarar själv för programvara och data, medan resten underhålls per automatik. Du behöver därför inte bekymra dig om att uppdatera operativsystemet eller plattformen där du kör olika programvaror.

Du bygger själv programvaran, definierar lagringsstrukturen och laddar upp den till plattformen. Exempel på populära tjänster som tillhandahålls som PaaS är bland annat Microsoft SQL, MySQL, DocumentDB eller webbtjänster som Apache, Tomcat och Microsoft IIS.

Som slutanvändare får du en plattform med programvarulicenser, grundläggande programinfrastruktur och mellanprogramvara, som du kan bygga på med andra applikationer, utvecklingsverktyg och resurser. Du styr själv de program och tjänster du utvecklar, och molntjänstleverantören sköter resten.

Leverantören är ansvarig för att uppdatera plattformen när det kommer nya versioner, och ansvarar också för att tjänsten kan skalas upp och ner efter behov.

 

 • Programvara som en tjänst (SaaS) är ofta en prenumerationstjänst som ger kunderna tillgång till program när de behövs. Eftersom användarna får tillgång till applikationerna på prenumerationsbasis passar SaaS perfekt för företagsprogramvara som mejl, direktmeddelanden och kundrelationshantering (CRM).

Du köper bara tillgång till ett program. Med IaaS och PaaS betalar du per användare och månad för faktisk användning, medan den som väljer att investera i SaaS själv är ansvarig för att lägga till användarna i leverantörens system, för att sedan administrera användare och överföra data till programmen. Resten hanteras av leverantören.Fördelar med molntjänster för småföretag 

 

Molntjänster för småföretag kan vara den stora möjliggöraren. Den flexibilitet som de ger innebär att medarbetarna har mängder av data till hands. De dammiga server rackar som tidigare fyllde hela våningar i kontorsbyggnader har ersatts och det nya molnbaserade kontoret ryms i fickan.

Om du verkligen vill se vilken kraft molntjänster ger småföretag är det bara att titta på covid-19-pandemin. Små och medelstora företag som använde sig av molnet var bättre rustade att övergå till distansarbete och nya affärsmodeller än de som förlitade sig på fysiska datalager och äldre infrastruktur. Molntjänster gav inte bara teamen de verktyg de behövde för att kunna fortsätta att arbeta trots nedstängningsåtgärderna, i många fall hjälpte de dem även att öka produktiviteten

 

Här är några ytterligare fördela med molntjänster för småföretag:

 

 1. Minskar IT-kostnaderna eftersom gammal infrastruktur behöver underhållas.

 2. Ger små och medelstora företag större likviditet, flexibilitet och kassaflöde tack vare den låga initiala investeringen.

 3. Katastrofsäkrar dina data.

 4. Bryter silon och främjar samarbete.

 5. Utnyttjar information i realtid för bättre affärsinformation.

 6. Skapar en mer datadriven kultur.

 7. Hindrar små och medelstora företag från att hamna på efterkälken tack vare automatiska uppdateringar.

 

Molntjänster erbjuder små och medelstora företag en gränslös framtid

 

Molntjänster kan inte bara hjälpa små och medelstora företag att navigera i det rådande företagsklimatet, utan ger dem även förutsättningar att lyckas i en digital framtid. Och denna potentiella framtid ser ut att bli en enorm styrka för småföretag som tänker stort – om de är redo att ta vara på möjligheterna.

Sakernas internet kan koppla ihop världen på helt nya sätt och förändrar hela branscher. Affärsinformation från molnbaserad analys kommer att hjälpa småföretag att fatta smartare beslut. Dyra kontor kommer att ge plats åt effektiva arbetsplatser på begäran som inte kräver pendlingstid eller kostsamma IT-team och som kan anpassas efter medarbetarnas unika behov. Silon kommer att brytas, fragmenterade data kommer att samlas och bli lättillgängliga, och alla team kommer att ha tillgång till realtidsdata som de kan lita på. Dessa data kommer inte bara att utgöra en grund för bättre beslutsfattande, utan kommer också att hjälpa små och medelstora företag att skapa exceptionella kundresor och förbättra medarbetarupplevelsen (EX).

Med andra ord ser den digitalt drivna framtiden ut att vara en plats där hinder kommer att försvinna, små och medelstora företag kommer att bli mer datadrivna, EX kommer att förbättras avsevärt och företagen kommer att bli mycket mer flexibla och kunna anpassa sig i takt med förändringar. Molntjänster är inte bara en modern bekvämlighet – de förändrar spelreglerna.

 

Entreprenörens guide för att hitta rätt CRM

Upptäck vad ett CRM är, hur den kan öka din försäljning och varför små och nystartade företag kan gagnas av den.