På senare år har hållbara metoder hamnat i centrum av alla diskussioner. Avtal och regelverk som Parisavtalet och EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD) 2014/95/EU ligger i framkant för internationell politik. Och företag världen över håller på att anamma ett hållbarhetsperspektiv för att skydda planeten.

 

 
Läs databladet för att lära dig hur Salesforce kan hjälpa dig bli klimatneutral.

Företag uppmuntras att anamma mer hållbara metoder. Det är inte bara bra för miljön utan det är också bra för deras kommersiella målsättningar.

 

Renewi är ett av företagen som visar vägen gällande hur man bedriver en hållbar verksamhet. De omvandlar återvinningssektorn med sin vision om att förvandla avfall till produkter. Istället för att bränna avfallet eller lägga det på en soptipp så har Renewi avsikt att hitta värde i avfallet. De gör detta antingen genom återvinning eller energiåtervinning.

Vi pratade med Marc Lensen, Head of Marketing på Renewi, om organisationens arbete gällande hållbara metoder. ”Alla behöver vår tjänst, alla har avfall”, sa han. ”Ibland är det en stor del av branschen eller ibland är det bara en liten del av er facility service, men alla har ett 'problem' med avfall, och vi är här för att hjälpa dem.”

 

 

Fokus på hållbara metoder

 

Det går inte att förneka det faktum att hållbarhet är en otroligt viktig fråga för företag. Marc tror att Parisavtalet var en väckarklocka, och likaså coronapandemin. Folk har lärt sig att vi måste vara mer försiktiga med våra resurser och avfallshanteringen, men lösningen är inte alltid självklar.

 

Vi vill hjälpa våra kunder nå en punkt där de inte längre har något avfall, och de istället har mer resurser för företaget.”

MARC LENSEN

 

Att fokusera på hållbara metoder hjälper till att framtidssäkra ett företag. Och trots vad vissa tror så går hållbarhet och lönsamhet faktiskt hand i hand.

”Alla företag borde inse att vartenda litet steg hjälper till att göra hållbarhet till en del av tillvägagångssättet”, förklarade Marc. ”Utan hållbarhet finns det ingen ekonomisk framtid, och varje steg man tar mot att inse att företagets beteende borde förändras kommer förlänga företagets ekonomiska livslängd.”

För banker som vill ge kredit till stora organisationer så är hållbarhet en av faktorerna i deras beslutsprocesser. Och det är inte heller bara banker och finansinstitutioner. Investerarna förstår hur viktigt det är att ta hänsyn till ESG-faktorer när de fattar sina beslut och tittar noga på företagens ESG-betyg. Och många är redo att låta bli att investera i ett företag som inte kan bevisa att de använder sig av hållbara metoder.

 

Teknikens roll i Renewis resa

 

Marc förklarade hur teknik hjälper Renewi bedriva sin verksamhet effektivt i en digitaliserad värld. ”Lösningar som Salesforce gör det enklare och ger oss information som hjälper oss vid varje ny kundkontakt. Det är så viktigt att vi har en samarbetspartner för system och molnbaserad programvara som hjälper oss göra vårt jobb.”

Han tror att teknik och innovation är avgörande för alla företag som vill hålla balansen mellan hållbara metoder och de kommersiella målsättningarna.

Om det är dyrare att återvinna produkter än att bara kasta dem, hur tänker Renewi innovera för att bibehålla den balansen? Svaret finns i en ”cirkulär ekonomi”, där avfall samlas in och säljs vidare till andra företag som behöver det.

”Det du tycker är skräp kommer hitta ett nytt hem”, sa Marc. ”Bränn det inte, för ett annat företag vill använda det.”  

 

Vi kan hitta ett nytt hem för allt avfall, och du anar inte vad man kan göra av de här nya resurserna.”

MARC LENSEN
 
Läs databladet för att lära dig hur Salesforce kan hjälpa dig bli klimatneutral.