Då många företag har fortsatt att låta de anställda välja varifrån de ska jobba så har hybrid- och distansarbete blivit en viktig faktor när man mäter ett företags miljöpåverkan.

 

 
 
Med Salesforce guide kan distansarbetarna lära sig metoder för att minska sitt och företagets koldioxidavtryck.

De globala utsläppen föll med rekordstora mängder under 2020. Trots att nedstängningarna som pandemin medförde bara var tillfälliga så lyfte detta ett av de största problemen som förblir olöst för företag som vill minska sin klimatpåverkan: hur mycket miljövänligare har de blivit genom att det är färre anställda som pendlar till jobbet varje dag?

Då företag såsom Goldman Sachs, Shopify och Twitter fortsätter att låta sina anställda arbeta från valfri plats i takt med att allt fler återvänder till kontoren så har det blivit en viktig faktor att mäta den påverkan som hybrid- och distansarbete har på företagens totala klimatpåverkan.

Till exempel kommer Salesforce fortsätta låta sin personal arbeta hemifrån eller tillämpa hybridarbete. Denna strategi kommer enligt företagets nypublicerade rapport ”Decarbonizing a Work From Anywhere World” minska utsläppen per anställd med 29 %. Rapporten framlägger företagets plan för klimatåtgärder med syfte att bli klimatneutralt. Detta inkluderar att man mäter personalens energiförbrukning när de jobbar hemifrån.

”Medan utsläppen från hemmen kommer öka på grund av den extra energi som krävs för distansarbete så kommer minskningen av kontorens utsläpp från energiförbrukning och pendling uppväga de förväntade ökningarna i hemmen” fastslår rapporten.

Man kan argumentera både för och emot de klimatfördelar som distansarbete medför. Nyare eller renoverade kontorsbyggnader kan ge renare energi än hemmen genom att nyttja förnybara energikällor som till exempel sol- och vindkraft. De kan också tillämpa mer miljövänliga metoder än de flesta hem kan, såsom återanvändning av vatten. Men före pandemin la den genomsnittlige arbetaren 55 minuter på att pendla till och från jobbet varje dag. Det är en av anledningarna till att transport stod för 29 % av utsläppen av växthusgaser i USA under 2019.

Sedan 2020 har minskad pendling tydligt hjälpt till att sänka utsläppen. Något som dock är otydligt är exakt hur stor påverkan detta har haft och kommer fortsätta ha efter det att de nya arbetsnormerna tar form.

”Jag tror vad vi behöver klura ut inte bara är den direkta minskningen av utsläpp – utan även de indirekta besparingarna och förändringarna i vårt arbetssätt” sa Ofer Ben-Dov, hållbarhetschef på Traction on Demand, som är Nordamerikas största konsult- och rådgivningsbyrå för Salesforce. ”För det är inte bara ’Jag jobbar hemifrån istället för att pendla. Många pendlar fortfarande för att de måste ta sig till exempelvis en fabrik för att jobba vid löpande bandet. De kommer fortfarande att pendla, men de kommer ha minskade utsläpp då vägarna inte längre är lika trafikerade i allmänhet. Så det finns andra effekter som medföljer men som är svåra att beräkna.”

 

 
Med Salesforce guide kan distansarbetarna lära sig metoder för att minska sitt och företagets koldioxidavtryck.


 

Att mäta personalens utsläpp


Under det gångna året har hållbarhetschefer arbetat för att kunna kartlägga och spåra den effekt som distans- och hybridarbete haft och fortsätter att ha, och för att hitta nya metoder. Enligt Kate Bachman, hållbarhetschef på Stok, som är en konsultbyrå i San Francisco som ägnar sig åt rådgivning i klimatfrågor, kan företagen följa personalens utsläpp på tre sätt:
 

  • Gör beräkningar baserat på var de anställda befinner sig och genomsnittlig energiförbrukning.

  • Gör enkätundersökningar för att fastställa de anställdas faktiska energiförbrukning i hemmet.

  • Kontrollera vilken elektronik som varje anställd använder för att få en uppskattning om energiförbrukningen.


Även om företagens hållbarhetsteam redan innan pandemin var medvetna om den påverkan som distansarbete hade så var detta inte en stor faktor vid utsläppsrapportering. Endast 8 % av den globala arbetsstyrkan arbetade hemifrån permanent före pandemin. Men under de senaste två åren påstår Bachman att distansarbete snabbt blev den viktigaste faktorn för utsläpp som företag behövde uppmärksamma.

”Om man inte tar hänsyn till den elektricitet jag använder som anställd när jag jobbar så [beräknar] man inte den fulla omfattningen av sina utsläpp” säger Bachman.

Det är inte realistiskt att gå och knacka dörr för att göra en energibesiktning hemma hos varje anställd, men det finns verktyg som företag kan använda sig av för att mäta och få en bättre uppfattning av hur mycket distansarbetarna bidrar till de totala utsläppen. Man kan använda olika kalkylatorer och ange uppgifter som till exempel vilken typ av energi som förbrukas, tider på dygnet när mer energi används eller genomsnittliga pendlingstider. Du kan också göra en allmän granskning för att förstå, hantera och rapportera utsläpp. Med Net Zero Cloud från Salesforce kan företag analysera data för att få en bättre bild av och kunna spåra sitt koldioxidavtryck

”Net Zero Cloud är en plattform för att redovisa, spåra och prognostisera koldioxidutsläpp, som kan integrera dessa mått och hjälpa företag planera” säger Boris Gamazaychikov, hållbarhetschef på Salesforce. ”Det är många företag som har börjat uppskatta [energianvändningen i hemmen] men detta är något som är nytt att man inkluderar de utsläppen i företagets koldioxidavtryck.” fortsätter han.
 

Hållbara företag även i hemmet


I en perfekt värld skulle allas hemmakontor ha solpaneler, grön energi, återvinning, kompostering och energieffektiv elektronik. Ett företag kan dock inte tvinga sina anställda att lägga tiotusentals kronor på att rusta upp sina arbetsrum – eller ens rapportera användningen. Men de kan faktiskt erbjuda förmåner och andra incitament för att skapa mer miljövänliga hemmakontor.

Till att börja med handlar det om att utbilda de anställda och göra dem medvetna om vad de kan göra för att leva mer energieffektivt. Detta kan vara att man installerar lågenergilampor och strömsnål elektronik som till exempel tvättmaskiner och kylskåp, eller till och med en smart termostat eller mjukvara som styr energianvändningen. Man kan även via företaget sponsra att de anställda köper grön energi via lokala företag, att de installerar solpaneler eller köper elbilar för att kunna pendla mer miljövänligt.

”Vi kommer börja se den typen av anställningsförmåner, speciellt för de som jobbar på distans till 100 % eller som är permanenta hybridarbetare. De kommer börja lanseras i takt med att företag måste börja ta ansvar för även detta koldioxidavtryck” säger Bachman. ”De måste hitta ett sätt att minska det.” 
 

Gör hemarbete verkligen någon skillnad?


Det är fortfarande inte helt avgjort om man kan få till en betydande minskning av sitt företags koldioxidavtryck genom att ha en arbetsstyrka som antingen hybridarbetar eller som är helt på distans. Men att ignorera denna påverkan skulle vara att säga nej till ett nytt hållbarhetsinitiativ. De anställda håller på att bli alltmer medvetna om sin påverkan – speciellt när de jobbar hemifrån – och vill se att deras arbetsgivare stödjer initiativ som främjar hållbarhet. Enligt uppgifter som samlades in i studien ”Sustainability at Work”, som gjordes av Momentive och Salesforce, så uppger faktiskt 52 % av alla arbetare att det är väldigt eller extremt viktigt att deras arbetsgivare arbetar för att göra företaget mer miljövänligt och hållbart. Så det är viktigt att även detta strå dras till stacken.

”På kort sikt är det pendlingen, men på lång sikt kan företagen använda kontorsutrymmet mer effektivt och därmed bygga mindre – det är det som är påverkan.” sa Gamazaychikov. ”Det är där man verkligen kommer se en effekt på koldioxidutsläppen – mer effektiv användning av kontor tack vare en situation där hybridarbete förekommer.”

 

 
Med Salesforce guide kan distansarbetarna lära sig metoder för att minska sitt och företagets koldioxidavtryck.