Så kallad cloud computing används idag brett inom IT. Det handlar bland annat om hur olika sorters program tillhandahålls och data lagras. I den här artikeln går vi igenom vad cloud computing är för något och vad som är fördelarna med att använda denna typ av tjänster.         
 
 

Ena dina team runt kunden

Customer 360 sammanför din marketing, sälj, handel, kundservice och IT - för ett enhetligt perspektiv på varje kund. Vad är cloud computing?

 

 

Cloud computing, eller datormoln på svenska, är IT-tjänster som erbjuds externt över internet utan att användaren själv behöver sköta installering och underhåll. För att förklara närmare så kan man tänka på all hård- och mjukvara som behövs för att driva företag idag: servrar, applikationsprogram och mycket annat. Om varje företag ska sköta allt detta själv så kräver det stora resurser - och det är här cloud computing kommer in i bilden. Genom att helt enkelt outsourca dessa IT-tjänster så kan företag spara mycket tid och pengar. 

 

Cloud computing kan alltså beskrivas som en slags molntjänster som ett företag köper in för att på så vis frigöra resurser till sin kärnverksamhet. Användarna kan då få tillgång till programmen och datan närsomhelst och varsomhelst, utan att vara bundna till en speciell plats. Några vanliga exempel på molntjänster är: Dropbox, Slack och Salesforce. Här kan du läsa mer om en speciell typ av molntjänst som kallas för SaaS; Software as a Service. 

 

Vad är fördelarna med cloud computing?

 

Varför ska du överväga cloud computing? Här är 7 anledningar:

 

    1. Cloud computing ger dig större flexibilitet
 

Med datan och programmen i molnet får du tillgång till det som behövs för att kunna arbeta närsomhelst och varsomhelst. Perfekt när du har medarbetare som jobbar mycket hemifrån eller på resande fot.

 

 

    2. Cloud computing ger dig lägre kostnader
 

Med cloud computing slipper du utlägg för eget IT-underhåll. Det frigör också mycket kontorsyta. Sammantaget blir resultatet en kraftigt ökad kostnadseffektivitet.

 

 

    3. Cloud computing ger dig högre säkerhet
 

Med cloud säkerhet så skyddar du din data från att försvinna eller förstöras, samtidigt som du även får automatisk tillgång till den senaste tekniken inom datasäkerhet. Eftersom datan inte lagras på en enda fysisk plats så är den inte lika sårbar för exempelvis problem med hårdvaran.

 

 

    4. Cloud computing ger dig smidigare uppdateringar
 

Med cloud computing missar du inga uppdateringar. Uppdateringarna i sig är också betydligt smidigare än på det gamla sättet. Med datormoln sköts uppdateringarna externt, vilket innebär att du knappt behöver ägna dem en tanke.

 

    5. Cloud computing ger dig mer tid
 

Med cloud computing frigör du tid för ditt företag genom att undvika långsamma installationsprocesser samt genom att tjänsterna fungerar snabbt och smidigt när de väl är installerade.

 

    6. Cloud computing ger dig större skalbarhet

Med cloud computing blir det enklare och smidigare att skala din verksamhet, när exempelvis antalet medarbetare ökar eller minskar. Om dina behov ökar så är det enkelt att skala upp - och om dina behov minskar så är det enkelt att skala ner. Anpassningsbarheten finns inbakad i själva tjänsten.

 

 

    7. Cloud computing ger dig bättre samarbete
 

Med cloud computing för du en mer strömlinjeformad verksamhet, vilket främjar samarbete och koordinering på ditt företag. Du undviker krångel med att olika medarbetare saknar tillgång till de senaste programmen eller datan. Ett exempel är dokumenthantering - något som tidigare sköttes per email, vilket ofta skapade trassel med olika filer och format mm. Datormoln löser detta problem genom att alla filer lagras centralt, vilket gör att alla medarbetare är ständigt uppdaterade med de senaste versionerna av varje dokument. 

 

Cloud computing och framtiden
 

Att försöka förutsäga framtidens teknologi är alltid vanskligt, men det finns ändå flera faktorer som pekar på att datormoln är här för att stanna och bara kommer öka i betydelse i framtiden. Många tycker om flexibiliteten med att helt eller delvis jobba på distans istället för att alltid vara bunden till en fysisk arbetsplats. Detta är en möjlighet som underlättas av cloud hosting. En annan faktor är den ekonomiska: Globaliseringen ökar konkurrensen mellan företagen, vilket gör att många ser sig tvungna att rationalisera. Cloud-infrastrukturen är på flera sätt överlägsen sin föregångare och cloud hosting erbjuder företag så pass stora kompetitiva fördelar att valet blir väldigt enkelt. Att som förut hålla på och fysiskt installera varje enskilt program blir ohållbart i längden. 


Redan idag använder mellan 80 - 90% av alla företag i många branscher olika cloud hosting services. Det är svårt att föreställa sig att de helt plötsligt skulle gå tillbaka till det gamla sättet att sköta sin IT. Det finns en allmän tendens mot mer flexibilitet i samhället, inte minst vad gäller arbetslivet och det är något som även avspeglar sig i informationsteknologin. Information var tidigare något som bara fanns lagrad på vissa bestämda platser, men internet har gjort att den numera kan nås överallt. Det mest troliga är därför att betydelsen av datormoln och andra liknande teknologier i framtiden kommer öka, snarare än minska.

 
 

Ena dina team runt kunden

Customer 360 sammanför din marketing, sälj, handel, kundservice och IT - för ett enhetligt perspektiv på varje kund.