Det pratas mycket om klimatet och minskade koldioxidutsläpp är något som ligger högt upp på den politiska agendan. Det innebär att företag i framtiden kan komma att behöva se över sina processer och verksamheter för att uppfylla både nationella och internationella krav på lägre koldioxidavtryck. Salesforce har tagit fram en digital plattform för att hjälpa företag med denna enorma och krävande omställning. 

 

Exakt vad som händer med klimatet är föremål för vetenskaplig diskussion. Det finns forskare som påstår att världen är på väg mot flera graders temperaturhöjning och en internationell katastrof, om ingenting drastiskt görs. Andra forskare menar att klimatet förvisso håller på att förändras, men att de allra värsta scenarierna är något överdrivna. Slutligen finns det även en minoritet forskare som inte anser sig se några tecken på en abnormt stor eller långsiktig temperaturförändring, alternativt att de senaste årens extrema väder i bland annat Sverige beror på något annat än just utsläppen av koldioxid. 

 

Emellertid, vad som inte är föremål för diskussion är det faktum att det finns en utbredd politisk vilja att minska koldioxidutsläppen i Sverige och stora delar av resten av världen. Detta är uppenbart när man följer den offentliga politiska debatten.      

 

Därmed kommer detta i framtiden sannolikt också att leda till allt mer långtgående regleringar av mer eller mindre all kodioxidgenererande ekonomisk verksamhet - vilket i så fall skulle revolutionera förutsättningarna för alla företag. 

 

 
Kalkylera ditt koldioxidavtryck, utveckla strategier för utsläppsminskning och rapportera dina framsteg

 

Vad är Net Zero Cloud?

 

Net Zero Cloud är en plattform som företag och organisationer kan använda för att hantera och följa upp sin miljöpåverkan. När de​​t gäller just utsläpp av växthusgaser så är det bra att känna till att de kan delas in i olika kategorier enlig​​ den standard som fastställdes 2001 av Greenhouse Gas Protocol (GHG): 

 

Scope 1

Utsläpp som genereras direkt från den egna verksamheten

 

Scope 2

Utsläpp som genereras indirekt från inköpt elektricitet, ånga, värme och kyla

 

Scope 3 

Utsläpp som genereras indirekt från utanför den egna verksamheten, tex från inköpta material, produkter, avfallshantering och affärsresor mm

 

Net Zero Cloud täcker rapporteringen av samtliga dessa tre kategorier, till skillnad från många andra liknande plattformar. Företag som använder Net Zero Cloud får därmed en enda automatiserad informationskälla för sina koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. Det hjälper dem också att förstå utsläppen fördelade på plats och över tid. Med bara några snabba klick så får du rapporter om hur ditt företag ligger till på varje område. 

 

Net Zero Cloud kan även integreras sömlöst med andra lösningar från Salesforce såsom TableauSlack, and Sales Cloud.

 

Vem är Net Zero Cloud till för? 

 

Net Zero Cloud lämpar sig för alla företag och organisationer som bestämt sig för att klimatneutralisera sina verksamheter, eller som vill förbereda sig för att kunna göra det i framtiden. Företag och organisationer som vill utveckla strategier för utsläppsminskning, samt rapportera data till investerare, kunder och andra intressenter. 

 

Det spelar ingen roll om ditt företag är nybörjare när det gäller klimatneutralisering eller om det är ett arbete som ni hållit på med länge - Net Zero Cloud är anpassat till alla nivåer. Plattformen är till för företag inom alla branscher även om den är särskilt lämpad för företag inom branscher som tillverkning, energi, detaljhandel, resa och transport samt besöksnäringen. 

 

Minska utsläppen - och minska kostnaderna samtidigt!

 

Du är nu införstådd med vad Net Zero Cloud är och har måhända sedan tidigare funderat på det här med klimatneutralisering. Men kanske oroar du dig för vad det skulle kosta? 

 

Gör inte det. Många av de politiskt-ekonomiska styrmedel som lanseras är designade för att skapa incitament för företag att klimatneutralisera sina verksamheter. Avsikten är att styra utvecklingen åt ett visst håll genom att göra det lönsamt med klimatneutralisering. Just det här är den främsta ​​fördelen med Net Zero Cloud: När du minskar utsläppen av koldioxid så undviker du risken med högre skatter och andra avgifter som med ganska stor sannolikhet ser ut att bli realitet i framtiden (och i betydande utsträckning redan är det). 

 

Det kan mycket väl kan vara betydligt rimligare att du funderar på vad det kommer kosta att inte ta hjälp av tekniken för att hålla koll på dina utsläpp, än att investera i denna teknik. 

 

Förvisso stämmer det att en omställning till mer miljövänliga produktionsformer kostar pengar, tid och ansträngning - till en början. På längre sikt ser kalkylen dock radikalt annorlunda ut. Själva omställningen i sig handlar alltså i stor utsträckning om en engångskostnad. När ditt företag väl har påbörjat resan mot större hållbarhet så kommer det bli en naturlig del av din verksamhet. 

 

Automatisera hanteringen och kontrollen av ditt koldioxidavtryck

 

Net Zero Cloud ger dig möjligheten att tolka och hantera data i realtid, integrera dina leverantörers utsläpp i rapporter och strategier samt prognosticera och reducera riskerna för framtida ökningar av utsläppen. Vad det handlar om är att införliva effektivitet och automatisering i hanteringen av din hållbarhetsdata. 

 

Koldioxid är en osynlig gas - men med hjälp Net Zero Cloud så blir den synlig. I plattformen är data i centrum och den presenteras på ett pedagogiskt och ​​lättförståeligt sätt. Just datavisualiseringarna i Net Zero Cloud är en viktig grund för utvärderingen av ditt företags verksamhet med avseende på koldioxidutsläpp.

 

En av de viktigaste aspekterna på hållbarhet är data. Vi valde Net Zero Cloud så att vi kan få en bättre bild av den data vi har och kunna tolka den bättre.”

GEOFF PEGG | CHEF, SUSTAINABILITY & ENVIRONMENT, TELUS
 
Kalkylera ditt koldioxidavtryck, utveckla strategier för utsläppsminskning och rapportera dina framsteg