Genom att ställa om från att ha en reaktiv strategi för fältservice till att ha en proaktiv sådan så kan man öka effektiviteten, vinna kundernas lojalitet och dra ned på kostnaderna.

 

Hur mycket kostar det företaget om nödvändig utrustning är ur drift i en timme, en dag eller en vecka? Vilka effekter skulle ett sådant driftstopp ha på era kunder och företagets rykte? Att prioritera proaktiv fältservice kan hjälpa er att inte bara sänka era driftskostnader, utan även hjälpa er hålla kunderna nöjda och lojala.

 

Enligt Forbes så orsakar oplanerade driftstopp på grund av havererad utrustning industriella tillverkare över 50 miljarder dollar varje år. Det är alltså stor press på företagen att undvika detta – speciellt när man försöker göra mer med mindre, erbjuda utmärkt service och skala upp verksamheten.

 

Det är här som proaktiv service kommer in i bilden. Man identifierar och förebygger potentiella problem i stället för att reagera först när de har uppstått.

 

Låt oss gå in på varför det är viktigt att jobba proaktivt med sin service i framtiden, hur det hjälper företaget sänka sina kostnader, och titta på hur man bäst går tillväga för att se framsteg direkt.

 

 
Rätt strategi för fältservice leder till ökade intäkter, högre produktivitet och sänkta kostnader. Upptäck hur ert företag kan bli mer produktivt genom att ta en titt på vår senaste fältserviceguide. 

 

Varför är proaktiv fältservice så viktigt för företagets framtid?

 

Nuförtiden ställs det krav på företag som ert att bli mer effektiva och att skära ned på kostnaderna – samtidigt som ni förväntas hålla igång verksamheten och hålla kunderna nöjda. Proaktiv service kan hjälpa er att lätta på pressen och ge er rätt förutsättningar för att lyckas.

 

Låt oss först gå igenom några termer. Genom att proaktivt underhålla era tillgångar innan de havererar så gör ni förebyggande underhåll – det vill säga rutinmässigt underhåll av utrustning och tillgångar för att förhindra oförutsedda driftstopp. Prediktivt underhåll är att hålla ett öga på utrustningen under den vardagliga driften för att minimera sannolikheten för haveri.

 

Vi ser även att företag har börjat röra sig bort ifrån att bara sälja sina produkter och tjänster för att i stället fokusera på att hjälpa sina kunder bli framgångsrika. Tjänsteleverantörer har börjat gå över till resultatbaserade avtal där de bara får betalt när kunden når ett visst mål och de ställer om fältdriften för att göra kunderna så nöjda som möjligt.

 

Fältserviceorganisationer använder sig av proaktivt underhåll och hantering av installerad bas för att uppfylla servicenivåavtal med resultatbaserade kontrakt. När man tecknar sådana kontrakt så lägger man fokus på kundens framgångar och anpassar fältservicen därefter. Detta gör serviceleverantören till en strategisk samarbetspartner för kunderna, i stället för bara en i mängden av leverantörer.

 

Med en proaktiv strategi för servicen så förlänger man tillgångarnas livslängd och minskar det totala antalet servicebesök eftersom man gör mer vid varje besök. Allt detta bidrar också till att minska verksamhetens påverkan på miljön. Hela 81 procent av vd:ar uppger att de redan håller på att utveckla nya och hållbara produkter och tjänster. Proaktiv fältservice hjälper inte bara er att sänka driftskostnaderna, utan hjälper även miljön – en riktig win-win.

 

På vilket sätt är proaktiv fältservice mer lönsamt? 

 

Genom att agera proaktivt kan era team ge kunderna service mer effektivt och få reda på mer om kundens aktuella men även framtida behov. Vi fann att 84 procent av alla beslutstagare uppger att de ser stora avkastningar på de investeringar de gjort i fältservice.

 

Målet är att ligga steget före nästa haveri och reparation. Med fältservicehantering kan ni bygga effektiva program för prediktivt och förebyggande underhåll som en del av er proaktiva fältservicestrategi och se riktiga resultat.

 

Till exempel kan ett väl fungerande prediktivt underhållsprogram ge företag en tiofaldig avkastning, vilket är 30–40 procent högre än för reaktivt underhåll, och 8–12 procent högre än för endast förebyggande underhåll.

 

En undersökning gjord av företaget Jones Lang LaSalle fann att förebyggande underhåll som uppfyller normerna för branschen hade en avkastning på 545 procent jämfört med om man inte har någon plan alls för underhåll. En proaktiv fältservicestrategi hjälper er få mer valuta för pengarna då ni undviker driftstopp och dyra nödlagningar, samt gör arbetsplatsen säkrare.

 

Effektivitet leder till sänkta kostnader, möjligheter till merförsäljning samt nöjdare kunder. Maskinerna fortsätter att jobba pålitligt och kunderna hålls nöjda.

 

Bygg er proaktiva strategi

 

Läs vad fältserviceexperterna har att säga om de senaste trenderna och få reda på hur du kan förbereda ditt företag för vad som väntar framöver. Se webbinariet

 

Vad är bästa praxis för proaktiv fältservice? 

 

För att kunna jobba proaktivt måste man både kunna sina maskiner och känna sina kunder. Här är bästa praxis för väl fungerande fältservice:

 

Använd era data 

 

Varje gång ni ger en kund service så får ni värdefulla insikter om hur de använder era tillgångar. Ni kan använda de uppgifter ni redan har för att ta reda på vad ni kommer behöva i framtiden. Analysera data såsom en produkts reparationshistorik för att anpassa underhållet för varje enskild tillgång.

 

Låt oss säga att en elbilstillverkare har ett problem med en bagageluckeöppnare som havererar, så att kundernas bagageluckor inte öppnas som de ska.

 

När bilens ägare anmäler ett problem med exempelvis ett säkerhetsbälte så ber biltillverkaren även kunden kolla om hen också har problem med bagageluckan. Eller så ser de till att reparatörerna har reservdelarna som behövs för att även fixa bagageluckan. Detta minimerar antalet servicebesök, vilket i sin tur sparar tid för personalen, sänker kostnaderna för bränsle och minskar slitaget på reparatörernas bilar. Allt detta bara för att man har koll på att det finns ett problem med bagageluckan.

 

Med den informationen till hands kan man även schemalägga förebyggande underhåll i framtiden som oftast gör kunden väldigt nöjd då den kan andas ut och känna sig trygg.

 

Schemalägg förebyggande underhåll

 

Ett sätt att förhindra att reparationer behövs är att använda sig av förebyggande underhåll, vilket hjälper er att hålla nere kostnaderna.

 

Förutom återkommande underhåll som schemaläggs efter en viss tid – månatligt, kvartalsvis, årsvis osv. – så kan man schemalägga underhållet efter hur mycket tillgången används eller skicket den är i. På så vis ser man till att den är i drift så ofta som möjligt samtidigt som man sänker kostnaderna.

 

Använd en heltäckande lösning för fältservicehantering 

 

En bästa praxis är givetvis att man har rätt verktyg för jobbet. För att kunna använda sig av proaktiv service så behöver man ett verktyg för fältservicehantering som kan:

  • hålla koll på tillgångarnas prestanda, förutse haverier och göra servicen mer pricksäker på ett effektivt sätt.

  • minimera tiden som läggs på servicebesök genom att nyttja automatisering för att hitta rätt personal med rätt kompetens, men även den bästa rutten.

  • svara snabbt på dynamiska förfrågningar och automatiskt schemalägga och tilldela servicebesöken till rätt personal.

  • göra personalen i fält mer produktiv genom att ge dem tillgång till rätt data och verktyg.

  • öka andelen problem som kan lösas vid första servicebesöket genom att möjliggöra fjärrassistans där kunder och fältservicepersonal kan sättas i kontakt med experter som hjälper dem lösa problemet.

 

En helhetslösning för fältservicehantering kan vara det ni behöver för att spara pengar och få nöjdare kunder.

 

Proaktiv fältservice kan sänka driftskostnaderna avsevärt

 

Proaktiv fältservice tar verksamheten till nästa nivå. Det är dags att skrota inställningen att saker måste gå sönder innan man kan laga dem och i stället arbeta proaktivt med rätt verktyg för fältservicehantering. Bli den expert på fältservice som kunderna vill att ni ska vara.

 

Med hjälp av proaktiv självservice kan ni spara pengar och hjälpa personalen bli mer produktiv och effektiv – och maximera avkastningen på era investeringar.

 

 

Bättre fältservice ger nöjda och lojala kunder, men sänker även era egna kostnader.