Einstein Analytics: En intelligent upplevelse för hela din organisation

Einstein Analytics hjälper dig att öka försäljningen, ge bättre service till dina kunder och förbättrar din marknadsföringen. Med hjälp av AI och analyser får du viktiga insikter och svar på grundläggande frågor som kan hjälpa dig att agera därefter. Vill du veta mer? Se vår demo härunder!