หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม หากต้องการติดต่อพนักงานฝ่ายขายตอนนี้ โปรดโทรมาที่ +65 6302 5700
หากคุณมีข้อสงสัย และต้องการความช่วยเหลือทันที คุณสามารถเข้าไปที่พอร์ทัลการสนับ.
 • ดูข้อมูลที่อยู่ของสำนักงานท้องถิ่นได้ที่นี่.
 • หากต้องการเป็นพันธมิตรกับ salesforce.com โปรดกร อกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม.
 • หากคุณสนใจร่วมงานที่น่าตื่นเต้นกับ salesforce.com สมัครได้ที่นี่ #dreamjob.
 • หากต้องการส่งคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา สามารถส่งมาได้ ที่นี่.
  • *
   ป้อนชื่อของคุณ
  • *
   ป้อนนามสกุลของคุณ
  • *
   ป้อนคำนำหน้าชื่อของคุณ
  • *
   ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
  • *
   ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและใส่รหัสประเทศ ตัวอย่างเช่น 65 9900 1234
  • *
   ป้อนชื่อบริษัทของคุณ
  • *
   เลือกจำนวนพนักงาน
  • *
   เลือกประเทศที่ถูกต้อง
  • *
   Enter your state/province
  •     ใช่ ฉันต้องการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมจาก Salesforce ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ทุกเมื่อ
  •  Please read and agree to Salesforce's privacy statement.  
   ข้าพเจ้าตกลงตามคำแถลงความเป็นส่วนตัวและตกลงตามการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าไปยังประเทศอื่นได้โดยรวมถึงสหรัฐอเมริกา เพื่อจุดประสงค์ของการโฮสต์และประมวลผลข้อมูลตามที่เสนอไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว Learn More
   ข้าพเจ้าเข้าใจว่าประเทศเหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลอย่างเดียวกับประเทศที่ข้าพเจ้าได้มอบข้อมูลส่วนตัวมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่
   โดยการลงทะเบียนนี้ คุณยืนยันว่าคุณตกลงตามการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Salesforce ตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว โดยการลงทะเบียนนี้ คุณยืนยันว่าคุณตกลงตามการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Salesforce ตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว
   ข้าพเจ้าตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการของกิจกรรม คำแถลงความเป็นส่วนตัวและตกลงตามการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าไปยังประเทศอื่นได้โดยรวมถึงสหรัฐอเมริกา เพื่อจุดประสงค์ของการโฮสต์และประมวลผลข้อมูลตามที่เสนอไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว Learn More
   ข้าพเจ้าเข้าใจว่าประเทศเหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลอย่างเดียวกับประเทศที่ข้าพเจ้าได้มอบข้อมูลส่วนตัวมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่
   โดยการลงทะเบียนนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการของกิจกรรม และตกลงตามการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Salesforce ตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว โดยการลงทะเบียนนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการของกิจกรรม และตกลงตามการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Salesforce ตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว
   
   
   
  TRUSTe