เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
 • เมื่อคุณขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ต่างๆ ของ Salesforce บริษัทจะขอให้คุณแจ้งข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
 • เมื่อคุณซื้อแอปพลิเคชันหรือบริการของ Salesforce ("บริการ") บริษัทจะขอให้คุณแจ้งข้อมูล
  การเรียกเก็บเงิน
 • เมื่อคุณลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมองค์กร บริษัทจะขอให้คุณแจ้งข้อมูลติดต่อพื้นฐาน ข้อมูล
  การเรียกเก็บเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์ Salesforce
 • Salesforce ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป อย่างเช่นคุกกี้และเครื่องบอก
  ตำแหน่งเว็บ (Web beacon) เพื่อติดตามปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีกับเว็บไซต์และอีเมลของบริษัท
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Salesforce โปรดคลิกที่นี่
 • Salesforce ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อจัดหาบริการให้แก่คุณตามที่คุณร้องขอ
 • Salesforce อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่คุณเกี่ยวกับบริการ พันธมิตร การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 • Salesforce อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของบริษัท
 • Salesforce ไม่มีการแบ่งปัน ขาย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้กับบุคคลภายนอกเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการขาย นอกจากที่มีการระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ Salesforce อาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมมาแก่บริษัทอื่นที่ทำงานในนามของ Salesforce
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดย Salesforce โปรดคลิกที่นี่
 • Salesforce ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของบริษัทสามารถดูได้ที่นี่
 • ลูกค้าของ Salesforce สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริการต่างๆ ของบริษัท
  ("ข้อมูลของลูกค้า")
 • Salesforce จะไม่ตรวจสอบ แบ่งปัน แจกจ่าย หรืออ้างอิงข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น
  ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงหลักในการสมัครสมาชิก (Master Subscription Agreement)
  ของ Salesforce หรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนดไว้ ตามข้อตกลงหลักในการสมัครสมาชิกของ Salesforce นั้น Salesforce สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการจัดหาบริการ การป้องกัน หรือการจัดการปัญหาด้านบริการหรือปัญหาด้านเทคนิคเท่านั้น ตามคำขอจากลูกค้า
  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการช่วยเหลือลูกค้าหรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนดไว้
 • อีเมลการตลาดทุกอีเมลจาก Salesforce ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่รับอีเมลการตลาดเพิ่มเติมต่อไปอีกจากบริษัท
 • หากคุณมอบข้อมูลติดต่อให้แก่ Salesforce คุณสามารถจัดการวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลของคุณได้โดยการเข้าไปที่ศูนย์ความพึงใจ (Preference Center) ของเรา
 • โดยทั่วไป คุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนของคุณได้โดยการแก้ไขระเบียนผู้ใช้หรือระเบียนองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอเพื่อการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลของคุณ โปรดคลิกที่นี่
 • คุณสามารถจัดการเกี่ยวกับการรับการติดต่อสื่อสารในเรื่องการตลาดและเรื่องที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมได้โดยการคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล" ซึ่งอยู่ด้านล่างของอีเมลการตลาดของบริษัท นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของ salesforce.com โปรดดูคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของบริษัท คำถามเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของ salesforce.com ควรส่งโดยตรงที่นี่ หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง:

Salesforce.com Privacy
The Landmark @ One Market Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105

หาก salesforce.com ไม่ดำเนินการตอบกลับอย่างเหมาะสมเพียงพอ หรือหากคุณมีข้อกังวลเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเรายังไม่ได้จัดการอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขยุติข้อพิพาทของเราซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
(ไม่เสียค่าบริการ) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request