Salesforce Connect & Grow: Bangkok

มีข้อสงสัยใช่ไหม โทรหาเราที่ +66 2 430 4323

มาดูว่า AI + Data + CRM จะเป็นอนาคตของโลกธุรกิจได้อย่างไร และ Customer 360 จาก Salesforce จะช่วยทำให้ทุกคนในบริษัทของคุณมองเห็นลูกค้าเป็นภาพเดียวกันได้อย่างไรผ่านการใช้ระบบ AI ที่ล้ำสมัยและข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่นำมาใช้ทำงานได้จริง เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าของคุณอยู่เสมอ

พบกับเรื่องราวของ Lotus's ซึ่งเป็นลูกค้าของเราที่จะมาจุดประกายความคิด และเผยวิธีที่ Salesforce ช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ ทำงานได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร
 

ลงทะเบียนตอนนี้

โปรดกรอกให้ครบทุกช่อง
ป้อนชื่อของคุณ
ป้อนนามสกุลของคุณ
ป้อนคำนำหน้าชื่อของคุณ
ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและใส่รหัสประเทศ ตัวอย่างเช่น 65 9900 1234
ป้อนชื่อบริษัทของคุณ
เลือกจำนวนพนักงาน
เลือกประเทศที่ถูกต้อง
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
This is a required field