รายงานแนวโน้มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 5

 

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อเข้ารับรายงาน

ป้อนชื่อของคุณ
ป้อนนามสกุลของคุณ
ป้อนคำนำหน้าชื่อของคุณ
ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและใส่รหัสประเทศ ตัวอย่างเช่น 65 9900 1234
ป้อนชื่อบริษัทของคุณ
เลือกจำนวนพนักงาน
เลือกประเทศที่ถูกต้อง
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านล่างทั้งหมด
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
ต้องระบุช่องนี้

ต่อไปนี้คือแนวโน้มธุรกิจขนาดย่อมที่สำคัญจากผู้บริหารธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย:

 

1. การสนับสนุนของชุมชนและรัฐบาล

 
Animated Pie Chart showing 99%

เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของ SME ไทยกล่าวว่าการสนับสนุนของชุมชนมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของบริษัท

 

2. การมีส่วนร่วมของลูกค้าและพนักงานเป็นส่วนสำคัญ

 
Animated Pie Chart showing 71%

เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของ SME กล่าวว่าลูกค้าของตนคาดหวังที่จะทำธุรกรรมออนไลน์ และธุรกิจในสัดส่วนใกล้เคียงกันมีการทำธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซ

 

3. SMEs เปิดรับโลกดิจิทัล

 
Animated Pie Chart showing more than 50%

มากกว่าครึ่งของ SME ไทยที่มีการเติบโตได้เร่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีการขายและบริการลูกค้าในช่วงปีที่ผ่านมา

 

4. SMEs คาดการ์ณกับการเปลี่ยนแปลงแบบระยะยาว

 
Animated Pie Chart showing 96%

เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ของผู้บริการ SME เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินธุรกิจที่ทำในช่วงปีที่ผ่านมาจะให้ประโยชน์ในระยะยาว