Användning av artificiell intelligens (AI) i kundservice är en teknik på uppgång. En fjärdedel (24 procent) av kundtjänstavdelningar använder tekniken redan idag och 56 procent av organisationerna i vår undersökning “State of Service Report” letar redan idag aktivt efter nya sätt att använda sig av AI. 

Något som signalerar en kundtjänsttrend - i framtiden kommer vi att se en växande roll för företeelser likt chatbots, textanalys och röstanalys. Bland mycket annat. Faktum är att AI-användningen förväntas öka med 143 procent under de kommande 18 månaderna.

AI:s roll i kundservice är i fokus redan idag men bara 39 procent av organisationerna i undersökningen har en helt definierad strategi för tekniken. Tidig påverkan signalerar emellertid anpassningen till agenternas förhöjda roll; förbättrad prioritering av agenters arbete citeras som den främsta fördelen med AI. Faktum är att 71 procent av agenterna ser AI som något positivt som kan underlätta deras jobb.