Field Service Management, även känt som fältservice på svenska, är ett sätt att optimera det arbete som sker utanför kontoret på fältet. Det kan till exempel röra sig om konsultationer, försäljning, reparation och underhåll, kundsupport och regelbundna inspektioner. 

Många företag erbjuder ett brett utbud av fälttjänster, vilket innebär att de troligtvis jonglerar med en mängd olika uppgifter, verktyg, individer och mobila enheter. En chef på fältet för ett företag som säljer hemvårdsprodukter kan vara ansvarig för allt ifrån att schemalägga försäljningsmöten och skicka ut tekniska specialister som inspekterar utrustning, till att ha stenkoll på hur arbetet fortskrider för anställda och projekt. 

Alla dessa rörliga delar måste kunna spåras, organiseras, uppdateras och strömlinjeformas. Det är här fältservice kommer in i bilden. Utan ett centralt system som hanterar alla dessa uppgifter skulle det vara nästan omöjligt att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Arbeta från mobilen 📱👷

Tidigare utfördes mycket av det här arbetet manuellt, vilket var tidskrävande och lämnade utrymme för mänskliga misstag. Det var svårare att hantera variabler som påverkade framstegen; till exempel ofullständiga data, säljrepresentanter som släpar efter planeringen och diverse kommunikationsproblem.

Samtidigt som smarta mobiltelefoner började göra sitt intåg i våra liv utvecklades även programvara och tjänster för de som arbetar på fältet. Programvara för Field Service Managment (FSM) är en teknisk lösning som är utformad för att hjälpa chefer ute på fältet att ta kontroll över alla rörliga delar genom att automatisera vissa uppgifter, samtidigt som de ger fjärråtkomst till kontoret, uppdateringar i realtid, kundinsikter och många andra verktyg.

Kone använder AI 🧗🤖

Field Service Management är användbart för alla branscher som har anställda som arbetar utanför kontoret. Inte minst om man verkar inom service, sjukvård, bygg, renovering, fastighetsunderhåll och telekombranschen. 

Ett välkänt nordiskt företag som arbetar med fältservice är Kone som tillverkar och tar hand om rulltrappor, hissar och rullband. Sedan AI-tekniken Einstein integrerades i Salesforce-plattformen har Kone, i kombination med Watson från IBM, utvecklat ett innovativt system för reparation och underhåll av hissar och rulltrappor. Med Salesforce har Kone förbättrat sin service och kan bland annat förutsäga vad som behöver repareras och vilken rutt servicetekniker bör ta för att vara som mest effektiva. 

Läs mer om fältservice på den här sidan.