Marknadsförare har alltid varit bra på att ställa om när förändringens vindar blåser. Ny tekniknologi som artificiell intelligens (AI), tillsammans med allt högre förväntningar från kunder, skapar både möjligheter och rejäla utmaningar. Nu möter marknadsförare dessutom ännu större förändringar i samband med den globala pandemin. COVID-19-krisen tvingar oss att tänka om allt - i en socialt distanserad värld.

Nyligen släppte vi den sjätte utgåvan av State of Marketing-rapporten som presenterar insikter från nästan 7000 marknadschefer över hela världen. Undersökningen belyser strategiska prioriteringar, utmaningar och tekniker som förändrar roller och företag. De är särskilt viktiga att ta hänsyn till när företag ställer om från krisläge till arbete och tillväxt.

Här är fyra viktiga takeaways från rapporten 📝

1. Innovation är högsta prioritet

Förväntningarna på hur marknadsförare interagerar med kunder fortsätter att stiga. En relaterad studie visade att 84 procent av alla kunder säger att upplevelsen ett företag ger är lika viktig som dess produkter och tjänster. Detta är en ökning från 80 procent under 2018. Därför är det kanske inte så konstigt att företag i vår undersökning rankade innovation som sin viktigaste prioritering, följt av vikten av att skapa engagemang i realtid.

2. Användningen av AI har ökat rejält

AI må ha varit ett buzzword tidigare men artificiell intelligens är nu en del av många företags vardag. Åttiofyra procent av marknadsförare rapporterar att de använder AI, att jämföras med 29 procent 2018. Ser man på utvecklingen under två år är ökningen hela 186 procent. På grund av rådande världsläge är det viktigt med en tydlig förståelse för kundens behov. AI hjälper marknadsförare att uppnå denna typ av personalisering i större skala genom att ta tillvara insikter från data och vidta åtgärder. De flesta marknadsförare köper taktiken - 78 procent av dem beskriver sitt kundengagemang som datadrivet.

3. Kontobaserad marknadsföring (ABM) är en hörnsten för B2B

B2B-kunder förväntar sig nu samma typ av empati och engagemang som ges till konsumenter. Data och AI hjälper B2B-marknadsförare att lyckas genom kontobaserad marknadsföring (ABM). Nittiotvå procent av B2B-marknadsförare har nu ett ABM-program som används för att bygga flera, mycket personifierade kampanjer som kopplas till de konton som är viktigast. Det ökar även livslängden på deras kundrelationer.

4. Ny teknik kommer att vägleda i en osäker framtid

Vad kommer näst inom marknadsföring? Ingen kan med säkerhet säga vad som kommer att hända de nästkommande veckorna, än mindre nästa år. Det osäkra läget under COVID-19-krisen har tvingat företag att ta reda på hur de bättre kan få kontakt med kunder och leverera vad de behöver - när de behöver det. Marknadsförare förväntar sig att vi under de kommande tio åren kommer att få uppleva ännu större effekter från ny teknik och samhällets utveckling. Här nämns digital kontakt till en större andel människor globalt, implementering av 5G-nätverk och att virtual reality blir vardagsmat är några av de saker man bör ha koll på.

Läs mer om rapporten och ladda ner den här.