Big data är elefanten i styrelserummet. Den står mitt i rummet, men ändå missar många företag den. De vet mycket väl att big data är viktigt, men de vet inte riktigt vad de kan använda datan för.

Den bristande förståelsen för big datas värde är anledningen till att många verksamheter fortfarande inte har investerat i plattformar och mjukvara för hantering och strategisk användning av denna data. Det vill vi förändra. Därför har vi skrivit den här artikeln om hur big data kan skapa värde för din verksamhet.

Vad betyder big data?

Big data är en samling av olika dataset – både organiserade och oorganiserade data. Det kan bland annat vara data som verksamheten själv har, såsom e-postadresser, information om kundlojalitet, köphistorik, kontakt med kundservice och interaktioner med verksamheten på sociala medier.

Datan kan också komma från externa källor. Det kan till exempel vara webbläsarbeteende eller offentligt tillänglig köpdata. All denna data tillsammans kallas för big data. Så vad är big data? Det korta svaret är att det är en informationskälla som kan analyseras och användas för att öka verksamhetens försäljning, förbättra kundservicen eller förutsäga kundernas preferenser och behov.

Exempel på big data

Big data spelar en allt större roll i våra liv, även om vi inte alltid tänker på det. Här är några exempel på hur de flesta personer stöter på det i vardagen:

 • Netflix använder big data för att ge oss en bättre och mer personlig streamingupplevelse. 

 • Nyhetsmedier använder sig av big data för att rekommendera nyheter och artiklar som du sannolikt är intresserad av. 

 • I detaljhandeln använder man big data för att förutsäga kundernas framtida köp och behov. 

 • Inom sjukvården använder man big data för att skapa en sammanhängande journal för varje enskild patient. Denna data används bland annat vid utredningar men kan också användas för andra saker, såsom smittspårning. 

 • Politiker och partier kan också dra nytta av big data för att identifiera och exponera potentiella väljare för deras budskap. Det kan faktiskt ha en stor påverkan på valkampanjerna.

Big data kan alltså användas för oändligt många olika saker. Här nedan får du en lista på 5 saker big data kan användas för i din verksamhet.

5 tips för hur din verksamhet kan använda big data

Enligt boken ”Sales Growth: Five Proven Strategies from the World's Sales Leaders” så kan man öka försäljningen med 2-8 % om man använder big data i olika verksamhetsområden. Big data kan till exempel användas för att: 

 • Ge bättre kundupplevelser i samtliga kanaler

 • Skapa fler möjligheter för korsförsäljning

 • Förbättra butikens inredning med avsikt att öka försäljningen

 • Upptäcka och utnyttja nya säljmöjligheter

 • Optimera produktutbudet och få bättre förståelse för kundernas beteende i butiken
   

Om du kombinerar de olika tillämpningsområdena kan du förvänta dig en ökning av försäljningen på 25 %. För de flesta verksamheter bör det räcka som motivering för att börja analysera och använda big data.

Då kommer nästa utmaning. Väldigt många verksamheter har tillgång till data som kan utnyttjas strategiskt, men det är bara en bråkdel av dessa som har koll på datastrategi och dataförvaltning. Det innebär att det i verkligheten endast är några få företag som drar nytta av big data – både kommersiellt och driftmässigt. Det för oss till nästa fråga: Hur analyserar man big data?

Hur analyserar man big data?

När man analyserar big data försöker man hitta samband och mönster som finns i de olika dataseten. Man kan också använda big data som utgångspunkt för att hitta nya trender på marknaden eller nya konsumentpreferenser. De olika stegen här nedan kan hjälpa din verksamhet komma igång med att analysera och använda big data:

 

1. Definiera dina företagsmål

Innan man tar sig an en stor dataanalys är det viktigt att definiera företagets mål. Vad vill ni få ut av att använda big data? Det kan vara att förbättra er vinstmarginal eller för att få ett bättre slutresultat. Detta är mål som kanske låter vettiga, men man behöver göra dem mer specifika. Tänk på hur målen kan realiseras. Kan du göra det genom att minska andelen nekade betalkort? Genom att förutsäga vilka verksamheter som med största sannolikhet kommer växa? Genom att förbättra kundresan? Att identifiera och skriva ned mål är avgörande för hur din verksamhet ska använda big data.

 

2. Börja med de data ni redan har

De flesta företag har massor av data att arbeta med – det gäller garanterat också för din verksamhet. Därför kan det vara en bra idé att börja med den data som redan finns tillgänglig för er. Det första steget är att samla denna data på ett och samma ställe. Det är här som ett CRM-system är en utmärkt lösning.

 

3. Samla datan och säkra datakvaliteten

Förse dina marknadsförare och beslutstagare med data och säkerställ att de fattar beslut som grundar sig i de rapporter som gjorts tillgängliga för dem. Leta efter mönster och se till att fylla de luckor som finns i dina data. På det sättet ger du din personal de bästa förutsättningarna för att fatta bra, datadrivna beslut varje dag.

Men behåll en kritisk inställning till dataunderlaget. Datakvalitet är otroligt avgörande och det är viktigt att kontinuerligt försäkra sig om att den data man arbetar med är korrekt och aktuell. Enligt Ovum Research är lågkvalitativ data en stor kostnad. Faktiskt kostar det företag upp mot 700 miljarder dollar varje år att inte ha koll på kvaliteten på den data de arbetar med.

När man arbetar med big data är det därför A och O att se till att data samlas in och övervakas på korrekt sätt. Här är ett molnbaserat CRM-system en perfekt lösning. Det ser nämligen till att alla i verksamheten har tillgång till den nyaste kunddatan.

 

4. Investera i rätt kompetenser och verktyg

Big data kan skapa värde för verksamheten, men data gör det inte på egen hand. Om ni ska maximera nyttan ni drar av er data bör ni investera i rätt medarbetare och verktyg. Komplicerade dataanalyser kräver bra verktyg, skarpa hjärnor och expertkunskaper.

Anta utmaningen

Att analysera big data handlar om att hitta trender och möjligheter. Om du vill ut så mycket som möjligt av arbetet med big data så krävs det att du har hela organisationen bakom dig. Din medarbetare ska veta vilka möjligheter som finns i arbetet med big data och aktivt hjälpa till att göra analys och användning av big data till en del av vardagen i organisationen.

Det är viktigt att ha rätt timing. Beslut om vilka data man ska samla in och analysera är avgörande för om man ska lyckas få ut så mycket som möjligt med arbetet med big data. Det finns massor av exempel på verksamheter som kastat pengar på projekt som i slutändan inte resulterade i något för att de som organisation inte var redo. Det är viktigt att organisationen är förberedd för att arbeta med big data och det första steget är att investera i några praktiska verktyg som gör det enklare att tolka data. Det ska vara enkelt för personalen att använda big data för att identifiera högkvalitativa leads, skapa optimala kundresor, tillhandahålla bättre kundservice eller att känna målgruppen så att man kan skräddarsy verksamhetens kampanjer efter deras preferenser, beteende och behov.

Vill du veta mer om hur du kan använda big data i din verksamhet? Ta då den här gratis trailen i Trailhead.