Företag kräver samordning och synkronisering för att fungera optimalt. Detta blir extra tydligt när ett företag växer och volymerna på allting ökar. Tillväxten skapar olika organiseringsproblem och gör att behovet av IT ökar. För att hantera all information krävs ett sammanhållande och centraliserat system som ger en översikt över alla olika verksamhetsområden. Det är här ERP system kommer in i bilden. 

 

Vad betyder ERP?


ERP är en förkortning och står för Enterprise Resource Planning. Det är ett affärssystem som hanterar de olika verksamhetsområdena hos ett företag. Det är med andra ord en paketlösning för ett företags löpande funktioner och processer såsom ekonomi, personaladministration, tillverkning, orderhantering, lagerhantering, försörjningskedja, kundtjänst, redovisning, inköp, försäljning och mycket annat. Mer eller mindre samtliga verksamhetsområden hos ett företag kan hanteras av ERP, som samordnar och integrerar allting i en enda mjukvara. Informationen kring alla processer sparas i ERP-databasen, vilket ger användaren en bättre översikt och kontroll över företaget. Mjukvaran erbjuder en mängd olika funktioner som kan väljas och nyttjas efter behov och önskemål. Det finns ERP system som är anpassade för såväl stora som medelstora och små företag. Systemen kan installeras antingen lokalt eller i molnet.

 

Varför ditt företag behöver ett ERP system


ERP får alla dina system att samarbeta i realtid med bara ett login och med ett minimalt antal manuella touchpoints. Istället för att systemen är åtskilda från varandra så sammanförs dem med hjälp av ERP. Dagens ERP system kan också integreras med CRM system för att på så vis samla alla system under samma plattform.

Faktorer som den pågående digitaliseringen av ekonomin samt den ökande globala konkurrensen gör att behovet av ERP system idag är större än någonsin tidigare. Försörjningskedjor som präglas av just-in-time är ytterligare en anledning. Små marginaler kräver snabba beslut, vilket i sin tur kräver snabb tillgång till uppdaterad information. ERP system tillhandahåller detta mycket bättre än dess olika föregångare. Mer traditionell datahantering i all ära, men det finns en gräns för hur långt man kan nå med utdaterad mjukvara.

 


11 fördelar med ERP system


Fördelarna med ERP system är egentligen för många för att kunna nämna alla. Det finns knappt ett enda område där rätt ERP system inte kan förbättra någon aspekt hos ett företag. Nedan följer dock några av de viktigaste fördelarna: 

 

1. Eliminering av informationssilon. ERP systemet harmoniserar all information och uppdaterar den kontinuerligt i realtid, vilket undviker uppkomst av asymmetrisk data i så kallade informationssilon. 
 

2. Bättre översikt och beslutsfattande. Tack vare en gemensam databas går det både snabbare och lättare att få en överblick över de olika verksamhetsområdena, vilket underlättar allt beslutsfattande.

 

3. Bättre rapportering och prognosticering. Med ständigt uppdaterad och därmed mer tillförlitlig information blir rapporterna och prognoserna bättre. 

 

4. Högre produktivitet. En naturlig följd av den strömlinjeformning av processerna som ERP systemet innebär.

 

5. Lägre risk för misstag. Genom färre manuella kontaktpunkter minskar risken för misstag till följd av den mänskliga faktorn.

 

6. Enklare IT. Ett system är lättare att lära sig än flera olika - det säger sig självt. 

 

7. Säkerställer uppfyllande av regulativa krav. Med en ERP software får du en heltäckande koll på all information och kan därmed lättare följa lagar och regler vad gäller dina kunders integritet mm.      

 

8. Förbättrade relationer till kunder och leverantörer. Genom att du får bättre koll på dina egna siffror kan du också kommunicera bättre till dina kunder och leverantörer. 

 

9. Högre tidseffektivitet. Enklare system sparar tid genom att kräva färre försök per uppgift och snabbare slutförande av uppgifter.

 

10. Mer flexibilitet. Genom skräddarsydda och valbara funktioner får du en mer flexibel helhetslösning på dina problem och utmaningar. 

 

11. Standardiserade operationer. Med ett och samma system får du standardiserade operationer och därmed smidigare processer. 9 fördelar med molnbaserat ERP och integration med Salesforce


Genom att integrera ditt ERP system med Salesforce kan du lösa ytterligare en lång rad olika problem som annars kan sätta käppar i hjulet för ditt företag. Nedan följer några av de specifika fördelarna med ett molnbaserat ERP system som kan användas i kombination med Salesforce CRM på Salesforces plattform:  

 

1. Mobil åtkomst. Molnbaserat ERP innebär ökad tillgänglighet, mobilitet och flexibilitet. 

 

2. Snabbare implementering. Implementeringen av ett molnbaserat ERP software tar bara en bråkdel så lång tid som implementering av annat ERP.

 

3. Lägre kostnader. Med molnbaserat ERP slipper du extra kostnader för hårdvaror. Även underhållskostnaderna blir lägre.

 

4. Högre datasäkerhet. Molnbaserat ERP erbjuder den högsta datasäkerheten.

 

5. Synkronisering av kund- och orderdata mellan CRM och ERP. Data i flera olika system riskerar skapa assymetrisk information om systemen inte är integrerade med varandra. 

 

6. Koordinering av köphistorik och erbjudanden. När ett köp registrerats i ERP systemet uppdateras även Salesforce automatiskt med denna information som sedan används som underlag till framtida kommunicering med kunden. 

 

7. Ökad lagerkontroll. Uppdateringar mellan ERP och CRM i realtid gör att du alltid har koll på läget på lagret, vilket även förkortar dina produktions- och behandlingstider.

 

8. Harmonisering av produktlistor och priser. Försäljarna behöver uppdaterad och detaljerad prisinformation.  

 

9. Effektivisering av din löpande verksamhet. Du kan hjälpa kunder snabbare och bättre, öka transparensen mellan olika avdelningar, automatisera datahanteringsuppgifter och får en högre precision på datan. Skaffa de rätta verktygen för ditt företag


ERP är alltså ett affärssystem som hjälper företag att hantera sina olika verksamhetsområden på ett mer synkroniserat och effektivt sätt än tidigare. ERP kan med fördel kombineras med ett system för CRM.


Salesforce är nummer ett på CRM i världen och vår programvara är fullt kompatibel med ERP system. Salesforce 360 sammanför alla dina avdelningar: Försäljning, kundservice, marketing, handel, IT och analys. Ett helt nytt och kundcentrerat sätt att arbeta. Du får ett 360-graders perspektiv på dina kunder och ditt företag samtidigt som du minskar dina kostnader. Få ditt företag att växa genom att fokusera på dina kunder. Skaffa Salesforce 360 här

 

Ta dina kundrelationer till nästa nivå med Salesforce CPQ & Billing. Företag som använder Salesforce CPQ & Billing rapporterar bla mer uppsälj, färre misstag och högre produktivitet. Se demon för Salesforce CPQ & Billing genom att klicka här