Kravet på digitalisering påverkade affärslandskapet långt innan covid-19 slog till, men med pandemin accelererades digitaliseringen på ett helt makalöst sätt. När den fysiska världen stängdes ner flyttade kunderna ut på nätet i vågor. Hela affärsvärlden blev plötsligt en värld där alla prioriterade det digitala, och många små och medelstora företag kämpade för att hänga med. Färdplaner som löpte över flera år implementerades på bara några månader. Nya, säkrare sätt att göra affärer introducerades mer eller mindre över en natt. Och i princip alla konsumenter upptäckte hur bekvämt och effektivt det är med e-handel som är i gång dygnet runt. På bara några månader fick vi ett helt nytt affärslandskap.

 

 

Skapa framgång nu

Ta reda på hur Customer 360 hjälper dig att öka effektiviteten, förbättra resultaten och sänka kostnaderna.
 
 

Mindre företag som inte var digitalt mogna kände sig otroligt pressade. Hur skulle de kunna anpassa sig till det här nya kundbeteendet? Hur skulle de kunna använda innovation för att skapa relevanta tjänster och produkter? Och hur skulle de personligen kunna interagera med kunder i en värld med påbjudna nedstängningar? Tyvärr var det också många som inte klarade av det. Och medan vissa företag hade förmågan att utnyttja kraften i digitalisering för att ta klivet in i framtiden var det många som blev kvar och såg spindelnäten växa över de nedsläckta kontoren och butikerna.

En del företag använde sin innovativa sida och växte; andra krympte och väntade på att det “normala” skulle komma tillbaka. Nu, när det blir tydligt att de gamla affärsmetoderna är borta för evigt står de sistnämnda företagen inför ett vägskäl. Som tur är finns det en färdplan för en bättre framtid – och den börjar med digitalisering.

 

Vad innebär det att digitalisera verksamheten?

 

Att digitalisera en verksamhet handlar om att introducera nya digitala tekniker för att förbättra processer och funktioner. Företag kan använda digitala verktyg för att förenkla sina arbetsuppgifter, driva intäkter, skapa nya affärsmodeller, erbjuda bättre kundupplevelser och mycket mer. Digitalisering görs inte bara för att behålla konkurrenskraften i den tid vi lever i nu, utan för att förbereda för en flexibel och teknikdriven framtid.

 

Få fördelarna med digitaliseringen

 

Från spökkök och trottoarleverans till helautomatiserade distributionscenter och distansarbete – digitala lösningar är avgörande för affärsstrategierna i det nya normala. Genom att digitalisera kan småföretag skapa och driftsätta appar, krossa silor för att samla data på en och samma plats och sätta kunden i centrum av allt de gör. Digitaliseringen gör helt enkelt att små och medelstora företag kan vara mer flexibla, kreativa och effektiva, vilket ger dem fördelar som allt från ökad visibilitet i leveranskedjan till mer uppkopplad personal och nöjdare kunder.

 

Digitalisering kan ge företag chans att bli så bra som möjligt inom tre aspekter:

 

1. Effektivite

Genom att digitalisera blir företagen betydligt mer effektiva, bland annat tack vare möjligheten att automatisera repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter. Tekniken erbjuder även förutsättningarna för att snabbt anpassa sig efter nya krav och omständigheter. Den digitala transformationen till nya arbetsmetoder och strategier leder till ökad effektivitet genom att du kan spara både tid och pengar.

 

2. Produktivitet

De automatiserade processer som leder till högre effektivitet innebär även ökad produktivitet för företag som digitaliserar. Som småföretagare behöver du hitta taktiker som sparar arbetstimmar och i slutändan gör medarbetarna mer produktiva, och här borde digitalisering stå högst upp på listan. Företag kan spara tusentals arbetstimmar genom att använda digital teknik.

 

3. Lönsamhet

Eftersom digitaliseringen sänker driftskostnaderna rejält innebär det också ökade intäkter och bättre marginaler. I dagens affärsvärld är dina data värda mer än guld, och genom att använda teknik kan du enklare och snabbare också få ut det värdet för ökad lönsamhet.

 

6 Tips för digitalisering

 

Genom att prioritera det digitala kan företag dra nytta av de omedelbara fördelarna samtidigt som de förbereder sig för en framtid med flyt. Men det är viktigt att den digitala transformationen (DX) grundar sig i kunskap. Du behöver hitta en digital lösning som passar ditt företag perfekt. När det görs på rätt sätt kan digitalisering förvandla organisationer till högpresterande, kundfokuserade kraftcentrum. Men var ska du börja?

 

Här är några enkla tips för att ta fram en lyckad strategi för din digitala transformation:

 

  • Ta fram en plan att arbeta efter: Även för mindre företag är det viktigt att utveckla en plan och strategi för digital transformation. Identifiera inom vilka områden digitaliseringen behöver förbättras, till exempel för att ge medarbetarna möjlighet att samarbeta bättre på distans. Tänk långsiktigt och sätt upp delmål under resans gång så att alla håller sig till planen och inte halkar in på andra vägar.

 

  • Kontrollera att dina digitala lösningar är molnbaserade: Molntekniken används redan i mycket hög utsträckning, både av företag och av privatpersoner, och de flesta experter är eniga om att det inte kommer att ändras. En av de största fördelarna med molnet är den flexibilitet det ger företag i sin datahantering. Vi kommer även att se en ökad användning av hybrida moln, det vill säga en kombination av privata moln, egna datacenter och publika moln. Med molnbaserade digitala lösningar kan du ligga steget före konkurrenterna tack vare den snabbhet de ger dig.

 

  • Se till att alla intressenter är med på transformationen: Du kan aldrig genomdriva en så stor förändring som digital transformation utan att ha med alla medarbetare på tåget. Börja tidigt i processen genom att rådfråga berörda parter exempelvis om vad de anser sig behöva, vad som kan förbättras och vad som skulle kunna automatiseras. Det kommer att ge dig viktig information och värdefulla insikter om hur ni tillsammans kan optimera processer, rutiner och, inte minst, kundupplevelsen. Glöm inte heller bort att regelbundet informera alla medarbetare under arbetets gång, det ger dem en bättre förståelse för varför det är nödvändigt att digitalisera och hur det kommer att gagna dem i deras arbete.

 

  • Tilldela roller: Det är långt ifrån alla små och medelstora företag som har möjlighet att ha dedikerade team som uteslutande arbetar med företagets digitalisering. Det du däremot kan göra som du kommer att ha nytta av är att utse en projektledare för det arbetet, någon som har ett helhetsperspektiv på det och kan säkerställa att alla intressenter och berörda är involverade. Det är aldrig fördelaktigt att arbeta isolerat eftersom det kan hämma innovation och göra det svårare att snabbt skifta fokus.

 

  • Hitta rätt partner: När det är dags att välja tjänsteleverantör behöver du se till att det är ett företag som förstår just din bransch, vilka behov du har och vad kunderna efterfrågar. Med rätt partner kan du vara säker på att du får anpassade lösningar som kommer att göra både ditt och dina medarbetares liv lättare.

 

  • Omforma din marknadsföring och kundservice: Med rätt CRM-system får du en tydlig och klar bild av dina kunder och kan därmed följa dem från första kontakt och under hela kundlivscykeln.  Eftersom du ser hur kundernas behov förändras kan du anpassa både din marknadsföring och kundservice efter det för att ge bästa möjliga kundupplevelse i alla led.

 

Hitta din plats i en digital framtid

 

Det kan ibland kännas som att alla företag redan har digitaliserats. Salesforces rapport State of the Connected Customer visar att 78 % av företagsledarna tror att pandemin kommer att fungera som en katalysator för affärsförbättringar och att 88 % förväntar sig att företag kommer att accelerera sina digitala initiativ. Och det här i en tid då digital transformation redan höll på att förändra världen.

Det finns en växande klyfta mellan de som har den digitala förmågan och de som inte har tagit det digitala klivet – en klyfta som hotar att ytterligare öka ojämlikheter bland företag, medarbetare och till och med länder. När de digitala differenserna fördjupas kommer ekonomin att differentiera. Det är ändå så att många små och medelstora företag i Storbritannien och Europa är globalt verksamma, så när statistik visar att Danmark, Finland och Sverige är mycket mer uppkopplade än sina motsvarigheter i andra europeiska länder är det inte utan att man undrar hur länder som inte är lika digitalt mogna ska kunna tillgodose kundernas förändrade behov.

Det är ingen tvekan om att framtiden är digital. Och det finns inga skäl till att framtiden inte skulle vara rättvis. För företag som ännu inte har gjort en digital transformation kan det första steget mot en mer uppkopplad framtid börja med att utnyttja CRM-verktyg. Genom att använda CRM-system för att skapa kundcentrerade upplevelser kan företag fokusera på vad som verkligen är viktigt: att bygga bättre relationer. Vi vill hjälpa dig att börja din resa genom att ge dig Din kompletta handbok i CRM.

 

 
 

Din kompletta CRM-handbok

Läs denna e-bok och upptäck hur ett CRM kan förbättra försäljning och produktivitet, hur du bygger din CRM-strategi och maximerar din avkastning.