Att snabbt, effektivt och rättvist fördela vaccin och sedan vaccinera miljarder människor över hela världen mot covid-19 är en gigantisk utmaning – och det är inte genomförbart utan teknologi. Maskineriet kräver en högteknologisk infrastruktur som många myndigheter och hälso- och sjukvårdsorganisationer saknar, inklusive Sverige. 

För att möta det enorma behovet av infrastruktur har vi på Salesforce lanserat Vaccine Cloud – en teknologi som hjälper ansvariga myndigheter och organisationer att snabbt, säkert och effektivt distribuera och hantera vaccinationsprogram i stor skala. Vaccine Cloud används för att bygga, hantera och skala upp vaccinprogram i Salesforce Customer 360-plattformen, med mobilitetslösningar, analyser och integrering. 

Genom Vaccine Cloud får ansvariga aktörer tillgång till data och insikter om hur vaccineringen går, vilket hjälper dem att maximera programmets effektivitet. Det handlar exempelvis om att säkerställa doser, följa upp hur patienter reagerar på vaccinet och fatta datadrivna beslut baserade på folkhälsa, behov och riskfaktorer. Genom att använda Vaccine Cloud hanteras och samlas all vaccindata på en och samma plats. 

Vaccine Cloud sköter även kontakten med vårdtagarna, med notiser om besök för en första och andra vaccinering. Därutöver finns möjligheten att dela sin vaccinations- eller hälsostatus, exempelvis inför en återgång till kontoret. Att via ett vaccinpass visa att man är vaccinerad väntas bli ett krav för att till exempel få komma in i vissa länder, eller undvika karantän där. 

Sverige ligger efter med e-hälsa

Pandemin har satt fingret på behovet av en utvecklad e-hälsa, något som också belyses av en FN-rapport från sommaren 2020. Den visar att Sverige har en bra bit kvar till toppen.

”Sverige har som mål att bli bäst i världen på e-hälsa 2025 men ligger just nu på en sjätteplats, efter bland annat Danmark, Finland och Estland. Här skulle Vaccine Cloud vara till stor hjälp. Molnet skulle ge de ansvariga och alla regioner en 360-vy över hela vaccinationsprocessen, något som tycks saknas idag, säger Dan Bjurman, Sverigechef för Salesforce.”

Dan Bjurman fortsätter:

”Vi noterade att 1177 varnade för överbelastning när i stort sett alla regioner ska boka vaccineringstid via deras sajt. Nu ska man försöka åtgärda situationen, men med Vaccine Cloud skulle problem av den här typen inte behöva uppstå eftersom regionerna skulle ha haft relevant data tillgänglig redan från början, menar Bjurman.”

Globalt samarbete för rättvis och effektiv distribution

För att garantera en solidarisk och rättvis fördelning av vaccin mellan världens länder har WHO och den globala vaccinalliansen Gavi lanserat en mekanism kallad Covax. Vi på Salesforce ska inom ramen för Covax hjälpa Gavi att hantera all data som krävs för att administrera distributionen av omkring två miljarder doser vaccin i 190 länder innan årets slut. Sverige stödjer Gave med cirka 350 miljoner kronor om året och i höstas meddelande regeringen att man skjuter till ytterligare 100 miljoner under pandemin. 

Salesforce molnplattform gör det möjligt för Covax att driva en webbaserad portal där aktörer i samtliga deltagande länder kan utbyta information kring olika vacciners krav på hantering och tillgänglighet.

Hanteringen av stora mängder data är en av Salesforces styrkor och omfattningen av massvaccinering i rekordfart ställer stora krav på skalbarhet och tillförlitlighet hos de tekniska plattformar som används. 

Seth Berkley, VD på Gavi, kommenterar samarbetet såhär: 

”Vårt partnerskap med Salesforce ger en infrastruktur där alla inblandade kan dela viktig information och kommunicera effektivt. Dessutom säkerställer samarbetet att människor över hela världen, särskilt i fattiga länder, får tillgång till vaccin som skyddar dem och därmed hejdar de katastrofala sociala och ekonomiska konsekvenser som pandemin hittills orsakat.”

Salesforce.org är den enhet inom Salesforce som utvecklar plattformar för icke vinstdrivande verksamheter som NGO:er.

Mer om Vaccine Cloud här

Läs mer om digitalisering inom offentlig sektor här.

Så hjälper molntjänsterna till att hantera arbetsplatsens nya utmaningar; att komma tillbaka till en effektiv verksamhet på ett smittsäkert sätt. Läs mer här