Artificial Intelligence (AI) påverkar vårt vardagsliv i stor utsträckning. Det är integrerat i våra telefoner, där det till exempel gör det lättare för oss att shoppa, hitta information och hitta den snabbaste vägen från punkt A till punkt B. Men hur kom vi hit, till en plats där AI spelar en stor roll i vår vardag och vad kan vi förvänta oss av Artificial Intelligence i framtiden?

I den här artikeln ska vi friska upp våra kunskaper om AI’s historia – från datavetenskapens fader, Alan Turing, till deep learning. Vi tittar naturligtvis också på vilka möjligheter och fördelar som AI för med sig.

 

Vad är AI egentligen?

Ja, vad betyder AI egentligen? För över 60 år sedan använde den amerikanske professorns i datavetenskap John McCarthy följande definition:

”Artificial Intelligence är vetenskapen och ingenjörskonsten att göra intelligenta maskiner, speciellt intelligenta datorprogram.”

Även om det flutit mycket vatten under broarna sedan dess så stämmer den definitionen än idag. AI handlar nämligen i slutändan om att få datorer och robotar till att göra saker som det förut bara varit människor som kunde.

Artificial Intelligence (eller Artificiell Intelligens på svenska) är alltså ett uttryck för att få datorer till att efterlikna människor. Att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens.

Det finns två versioner av Artificial Intelligence. Den teknologi vi är bekanta med från vardagen, som används för sökmotorer, spamfilter, robotdammsugare och självgående gräsklippare, samt ansikts- och röstigenkänning. Vi tänker kanske inte på det så mycket, men AI spelar en stor roll i vardagen för de flesta av oss.

Men AI finns också i en annan utgåva. En utgåva där artificiell intelligens existerar helt oberoende av människor. Även om det låter som science fiction, är det en verklighet som kommer allt närmare.

 

Vem uppfann artificiell intelligens?

Alan Turing sägs ha uppfunnit AI – eller det var i alla fall han som kom på idén om intelligenta maskiner. Han var en brittisk forskare i datavetenskap, matematik, logik och kryptoanalys, och under 2:a världskriget jobbade han i Bletchley Park där han var med och knäckte Enigma-koden. År 1950 publicerade han ”Computing Machinery and Intelligence”, där han beskrev hur en dator kan göra skillnad på människor och maskiner baserat på en rad frågor. Detta test fick namnet Turing-testet.

Själva beteckningen Artificial Intelligence härstammar från 1950-talet, då uttrycket användes för första gången av John McCarthy som var professor i datavetenskap. Sedan dess har artificiell intelligens och datorers utveckling gått hand i hand, och det skulle visa sig att hårdvara och mjukvara skulle klara av att utföra många fler och mer komplexa uppgifter än man trodde var möjligt då.

 

Hur fungerar AI? 4 exempel på hur Artificial Intelligence används

Teknologi spelar en allt större roll i våra liv. Det gäller även för Artificial Intelligence, som en bit i taget blivit en fast del i vår vardag. Här är 4 exempel på hur man kan använda AI:

 • Självkörande bilar
  Självkörande bilar är framtiden. Med AI-teknologi kan bilar själv tyda skyltar, bromsa, undvika hinder på vägen och förhindra olyckor. Precis som med flygplan som flyger med autopilot.  

 • Språk och tal
  Artificial Intelligence kan användas för att översätta från ett språk till ett annat – både skrift och tal. Röststyrda virtuella assistenter som Siri och Alexa drivs också av AI. Dessa möjligheter påverkar redan vår verksamhets drift – till exempel med
  Disse muligheder påvirker allerede vores forretningsdrift - eksempelvis med Salesforce Einstein, som kan hjälpa till att analysera kommunikation och därmed förutsäga nästa rätta steg, så att du alltid kan ligga steget före.

 • Känna igen mönster
  AI kan hjälpa oss bearbeta och tolka stora mängder data. Artificial Intelligence gör det enkelt för oss att förstå kundernas preferenser och förutspå deras behov. Det kan vara till stor nytta för verksamheter som med hjälp av AI kan förutse kundernas köp, men Artificial Intelligence kan också användas för att utveckla nya algoritmer som bland annat kan förutsäga aktiemarknaden.

 • Robotteknik och Internet of Things (IoT)
  Robotteknik och AI kommer ta över en rad olika jobb under den närmaste framtiden. Till exempel invecklade tillverkningsprocesser, mikrokirurgi eller jobb som utförs på arbetsplatser som är farliga för människor.

  AI ger oss också smarta sensorer, såsom till eltandborstar. Det betyder att de samlar in data om hur noggrant du borstar dina tänder och hur du kan borsta dem bättre.

   

Fördelar med Artificial Intelligence

AI gör också våra liv lättare inom många olika områden. Här är några av fördelarna: 

 • Åtkomst: AI kan göra det arbete som inte är hälsosamt eller riskfritt för människor. Det kan till exempel vara arbete i laboratorier, gruvor, djupa havsgrottor eller på andra planeter. 

 • Noggrannhet och precision: Artificial Intelligence kan användas för att bearbeta stora mängder information och komplex data. Om vi till exempel utgår från att en läkare inte har tid för att läsa all forskning inom ett visst område, så kan han eller hon istället lämna över den uppgiften till intelligent mjukvara. I många situationer kan AI också användas för att fatta snabba – men också kvalificerade – beslut som baseras på tillgänglig information. Det innebär att man kan fatta beslut som inte påverkas av människors känslor eller andra faktorer, som oftast kan vara svåra att hålla utanför beslutsfattandeprocessen. 

 • Enformiga manuella uppgifter: AI kan ta över alla de tråkiga och förutsägbara uppgifterna vi sitter med varje dag. Maskiner behöver inga pauser och är mindre benägna att göra fel. Det innebär att Artificial Intelligence kan frigöra tid som medarbetare istället kan använda för att lösa mer komplexa uppgifter.

 • Bekvämlighet: Det finns redan otaliga AI-drivna lösningar som påverkar vår vardag. Det finns till exempel smarta termostat som förstår vad som är rätt rumstemperatur för dig eller appar som förbättrar företags kundservice och gör det lätt för dig att köpa en produkt eller beställa en resa.
   

Finns det även nackdelar med AI?

Artificial Intelligence ger oss nya och fler möjligheter. Bland annat ger det oss goda förutsättningar för att tillmötesgå kundernas behov eller att skapa nya affärsmodeller.

Den största nackdelen med AI är de etiska frågor och överväganden som görs rörande användningen av artificiell intelligens. I takt med att AI blir en större och mer integrerad del av vår vardag så växer det en skepsis och oro för hur denna teknologi kommer påverka vårt samhälle och privatliv – både på kort och lång sikt. Så frågan är: hur vi kan använda Artificial Intelligence på ett ansvarsfullt sätt som skyddar vårt privatliv och integritet?

Teoretiskt sett kan datorer fatta beslut utanför dessa faktorer som normalt påverkar mänskligt beslutstagande. Men det är värt att understryka att AI-system fortfarande är designade av människor och att de bara är så bra som den data som vi ger dem tillgång till. Även när en algoritm skapar en annan så är den ursprungliga algoritmen fortfarande gjord av människor och omfattas därmed av mänsklig partiskhet.

Enligt Timnit Gebru, som är forskare vid Googles etiska AI-team, så är det fortfarande en bra bit kvar till att man kan skapa modeller som själva kan resonera. De kan för tillfället bara tränas på att hitta mönster i historisk data – och problemet är att denna data inte är neutral. Datan speglar nämligen de känslor och den partiskhet som de människor som utvecklat dem haft. Det betyder att själva underlaget för att hitta mönster och tendenser inte är opartiskt. 

Hur kommer Artificial Intelligence påverka vår framtid?

AI blir en större och större del av vår vardag – speciellt på arbetsplatser, där bottar tar över de mest enformiga och förutsägbara uppgifterna och hanteringen av big data. Och AI chatbots kommer besvara enkla, återkommande frågor som inte kräver att en kundtjänstarbetare närvarar.

Cirka 62 % av rekryteringschefer säger att AI kommer kommer ändra sättet vi arbetar på inom de kommande fem åren. Men betyder det att robotar kommer ersätta människor på arbetsmarknaden? Kanske i några få fall, men forskning har visat att det är mycket osannolikt att maskininlärning någonsin kommer ersätta hela yrken. Istället kommer artificiell intelligens att ersätta och förvandla specifika uppgifter inom varje yrke, säger Erik Brynjolfsson, direktör för Digital Economy Initiative vid Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Människor kan helt enkelt inte ersättas av maskiner. AI kan användas för att automatisera uppgifter och kommer sannolikt ta över en stor del av vårt rutinmässiga arbete. Men när det kommer till mer komplexa uppgifter, behövs det ofta mänskliga kvaliteter såsom empati, omdöme, kreativitet, inspiration och ledarskap. I dessa fall är artificiell intelligens inte svaret. Människor kommer alltid behövas. 

 

Vilken betydelse har AI för din verksamhet och ditt arbete?

Artificiell intelligens kan förändra och framtidssäkra din verksamhet – och lätta arbetsbördan för den enskilda medarbetaren. Nedan går vi igenom några av de affärsområden där AI kan hjälpa dig med intelligenta förutsägelser, automatisering av rutinmässiga uppgifter och mycket mer. Vi har utgått från vår egen populära AI-lösning, Einstein:

 

 • Försäljning
  Einstein kan hjälpa dina säljare att prioritera leads och säljmöjligheter, göra mer kvalificerade prognoser och hjälpa dig säkerställa att ditt försäljningsteam aldrig missar en köpsignal. kan hjælpe dine sælgere med at prioritere leads og salgsmuligheder, lave kvalificerede forecasts og være med til at sikre, at dit salgsteam aldrig misser et købssignal. AI kan dessutom lösa en massa återkommande uppgifter, vilket frigör tid som dina medarbetare kan använda för att sälja.

 • Kundservice
  Med intelligenta chattbottar får dina kunder snabbare svar på sina frågor och dina medarbetare får mer tid för att fokusera på komplexa problem. Einstein kan kort sagt avlasta ditt kundserviceteam och minimera deras svarstid. Det är den enkla vägen till enastående kundservice.

 • Marknadsföring
  Våra kunder förväntar sig mer personlig service än någonsin förr – och det är här Einstein kommer in i bilden. Med AI får du djupare insikt i dina befintliga och potentiella kunder. Du får bland annat kvalificerade råd om när du ska nå ut till en kund, vilka kanaler du ska använda och vilken produkt han eller hon kan vara intresserad av. Einstein gör det med andra ord lätt att skräddarsy din marknadsföring efter kundens behov.

 • E-handel
  Med AI kan ni bland annat förutsäga vad en kund letar efter och ge dem produktrekommendationer som är riktiga fullträffar. Einstein kan med andra ord se till att kunderna får en personlig och skräddarsydd upplevelse som lever upp till deras förväntningar. Einstein kan också sköta enkla manuella uppgifter såsom att skapa nya produktgrupper och att uppdatera kundsegment.

 • Administration
  Med Einstein är det enkelt att göra AI-drivna appar som är baserade på intelligenta förutsägelser och detaljerad kunskap om kunderna. Artificial Intelligence kan också användas för att skapa smartare arbetsflöden och för att optimera olika processer.

 

Se hur Salesforce AI-lösning Einstein kan hjälpa ditt företag att fatta bättre beslut och ligga steget före.

Vill du veta mer om AI och bli klokare på hur nya teknologier kan användas för att göra noggranna förutsägelser, automatisera processer och att ge intelligenta rekommendationer för ditt arbetsområde? Prova då vår AI-guide, som hjälper dig upptäcka hur du kan få ut mer av AI oavsett om du jobbar med försäljning, marknadsföring, kundtjänst eller e-handel.