2020 innebar fundamentala förändringar och få hade kunnat spå i vad det skulle medföra för konsekvenser för företag och samhället i stort. Men mitt i den stora tragedin som pandemin har inneburit har också något bra uppkommit. En teknisk omställning och digitala acceleration som har lett till smarta lösningar och system för att optimera arbetsprocesser och leverera den allra bästa kundupplevelsen.

Även konsumenternas syn på företag och deras roll i samhället har ändrats, där betydelsen av deras handlingar och empati har blivit allt mer viktigt. Konsumenter väljer alltmer  företag efter värderingar och moral snarare än att ha fokus på bara produkt eller tjänst. Under 2021 kommer vi se ytterligare digital anpassning, molndrivna användarbehov och företag som tar ett större ansvar för människa och samhälle.

När vi nu går in i ett nytt år är vi på Salesforce glada över att fortsätta bistå våra kunder med tjänster som underlättar i alla processer. Här summerar vi det gångna året, nya lanceringar och siar om vilka Salesforce-lösningar som bäst fortsätter hjälpa våra kunder i anpassningen till det nya normala.  

 

Flexibilitet och digitalt dominerar

Den snabba digitala omställningen visade hur bra vi människor är på att anpassa oss till ny teknik. Vi började jobba, handla och umgås digitalt. Bland annat ökade de globala digitala intäkterna med 54 procent under 2020. Och allt tyder på att även 2021 kommer präglas av det digitala användandet.

Det viktiga nu är att företagen lyckas ställa om och anpassa sig lika snabbt som konsumenterna. Då krävs långsiktiga lösningar och omställningar. Medarbetare kommer fortsätta efterfråga flexibilitet på arbetsplatsen och konsumenter kommer fortsätta handla digitalt. Skalbarhet och flexibilitet har blivit ett måste. Oavsett bransch behöver affärsmodeller utvärderas och anpassas för “digitalt först”. Vi på Salesforce har bland annat sett hur många av våra kunder, exempelvis Hästens och Mathem.se, ökat sin närvaro online och personifierat kundupplevelserna och förbättrat sin kundservice med hjälp av Salesforce Marketing Cloud

 

Salesforce-tjänster för att stötta digitalt arbete 2021

För att hjälpa våra kunder i den digitala omställningen lanserade vi flera nya tjänster under 2020. Bland annat Work.com, en digital helhetstjänst som stöttar återgången till en arbetsplats på ett säkert sätt, med Covid-19 fortfarande närvarande. Som nästa steg för att stötta våra kunder lanserar vi  Einstein Automate, en tjänst som underlättar utvecklingen av företagstjänster och automatiserar arbetsprocesser genom AI och sömlös integration av data.

Under hösten lanserade vi även en tjänst för aktörer inom offentlig sektor - Hyperforce. Den tillgängliggör hela Salesforce Customer 360 och är en kraftfull och skalbar plattform som öppnar nya möjligheter för arbetet inom det offentliga. Tjänsten gör det bland annat enklare att jobba mobilt oavsett vilken roll du har och möjliggör skalbarhet och flexibilitet via offentliga moln. Hyperforce möjliggör att på ett säkert sätt använda Salesforce-appar och tjänster var som helst ifrån, det skapar flexibilitet även för offentlig sektor, ger säkrare datahantering och bidrar till snabbare implementering av nya system. Lösningen hjälper kunder inom offentlig sektor accelerera sin digitala transformation, vilket är av hög prioritet i dagens läge. Vi vill göra det enklare att fortsätta utvecklas och anpassa sin verksamhet till den nya verkligheten. 

 

Kunden först

För att skapa starka kundrelationer och leverera den allra bästa köpupplevelsen i det digitala behöver kundperspektivet prioriteras. I varje interaktion måste kunden känna sig sedd, förstådd och behjälpt. Därför krävs personliga, skräddarsydda köpupplevelser och de behöver ske enligt kundens preferenser, i den kanal som kunden själv föredrar. Till exempel ökade köpen via sociala medie-plattformar med över 100 procent under 2020. Det visar ett fundamentalt skifte gällande var konsumenterna väljer att handla - men vi får inte glömma att det digitala inte helt kommer att ersätta fysiska butiker och personliga möten. Detta behövs fortfarande, men snarare som ett komplement till det digitala. En enda positiv upplevelse med ett varumärke höjer också förväntningar på alla kommande interaktioner med andra varumärken. För att lyckas behålla dina kunder online krävs således en bra mediemix, noggrann planering, rätt verktyg och en agil organisation med bra koll på utvecklingen i omvärlden. Med hjälp av Salesforce Commerce Cloud kan du utveckla din digitala affärsplan vidare. 

 

Skaffa helhetsbilden av kunden 

Att ha kunskap om och få en sann helhetsbild av kunden är viktigt för att lyckas leverera den bästa personliga kundupplevelsen. För att nå denna kunskap krävs data och förståelse för hur en verksamhets olika avdelningar samverkar. Silos bör därför brytas ner så långt det går för att få en enhetliga vyn av kunden och dennes behov. Med hjälp av Salesforce Customer 360 får du möjlighet till den 360-vyn som krävs för att leverera förtroendeingivande upplevelser. Nu lanserar vi även Workforce Engagement som möjliggör för effektivare verksamhet och bättre kundupplevelser där du kan planera, schemalägga personal och förutse behov och efterfrågan på kundservice. 

 

Medmänsklighet

Med en orolig omvärld kräver dagens konsument mer och mer trygghet och att företag visar starka värderingar. Det medmänskliga, sunda och ansvarstagande blir en allt viktigare del av företagens kommunikation och agerande i samband med ökande krav från konsumenter. I dagsläget ser vi hur företag förflyttar sig mot ett mer rättvist, jämlikt och hållbart sätt att göra affärer och värna om klimatet, medarbetare och konsumenter. Som företag ansvarar man inte bara gentemot shareholders utan alla stakeholders - kunder, anställda, affärspartners, miljön och samhället i stort. 

Vi på Salesforce tar detta på största allvar och engagerar oss både i det lilla och det stora, globalt och lokalt. Genom vår så kallade 1-1-1 modell har vi sedan vi grundades gett en procent av produkterna, vinsten och arbetstiden till volontära initiativ. Under 2020 engagerade sig våra medarbetare i Sverige i samarbeten med Svenska Kyrkan, Min Stora Dag, Skärgårdsstiftelsen och initiativet Trillion Trees Projekt där vi planterade 1 375 ekar i Häringe naturreservat utanför Stockholm. 

Under 2021 lär vi se fler företag ta ett större ansvar för en ljusare framtid. Många kommer driva sin verksamhet på ett mer medmänskligt sätt, där omtanke och ansvar tar ett mycket större plats. Det är musik i våra öron - doing well by doing good..

 

Ta hand om er!

/Team Salesforce