Färdigheter i kritiskt tänkande är mentala processer som vi använder för att analysera fakta för att skapa uppfattningar. Vad är kritiskt tänkande? Det inkluderar problemlösning, beslutsfattande, objektiva analyser, kategorisering av information och mycket mer. Vi behöver färdigheterna för att kunna tänka kritiskt på arbetsplatsen och fatta betydande beslut. Men eftersom den moderna arbetsplatsen är i konstant förändring, så måste vi hitta nya sätt att anpassa våra färdigheter i kritiskt tänkande.

 

En person med färdigheter i kritiskt tänkande kan komma på innovativa idéer och lösningar till komplexa problem genom att använda logik och förnuft. Någon med färdigheter i kritiskt tänkande observerar en situation, listar för- och nackdelar för att sedan komma fram till den bästa lösningen. På framtidens arbetsplatser kommer personer med dessa färdigheter att vara viktiga för att dela upp arbetslag och uppgifter mellan människor och maskiner.

Den fjärde industriella revolutionen sker framför våra ögon. De som vill framtidssäkra sina företag bör förbereda sig inför framtidens arbete redan nu. Om så lite som fem år, kan många av de färdigheter som vi nu tycker är viktiga för arbetsstyrkan förändras eller utvecklas med de snabba teknologiska innovationerna.

 

Kreativa tolkningar

När automatisering tar över många administrativa uppgifter, så får människor friheten att fokusera på att förbättra sin kreativa instinkt. Till exempel börjar kreativ tolkning i webbdesign bli grundläggande för UX-designs arbetsprocess. Nya produkter, teknologier och sätt att tänka på kommer att bli ytterst viktig i framtidens arbete. Så det är viktigt att ha kreativa sinnen som inte är rädda att tänja på gränser och gå utanför sin bekvämlighetszon.

 

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är medvetenheten, kontrollen och uttrycket av ens egna känslor. Det är även den starka medvetenheten om andras känslor. Människor med hög emotionell intelligens har integritet, empati och samarbetsvilliga färdigheter, vilket gör dem till en tillgång på alla arbetsplatser.

 

Aktivt lärande

Teknologins snabba framsteg kräver en mentalitet som är anpassningsbar. Människor med ett dynamiskt tankesätt förstår behovet av att anpassa sig och lära sig i takt med de nya förändringarna i teknologin, för att uppnå ett företags mål och förstå de bästa användningsområdena för teknologin. De som aktivt deltar i lärandeprocessen växer även av misstag och är ständigt på jakt efter nya lösningar och ny kunskap.

 

Beslutstagande

Färdigheter i beslutstagande är alltid viktigt i ett företag, men det är ännu mer värdefullt i framtiden. Maskiner kan bearbeta information och samla ihop insikter i en mycket snabbare takt och högre volym än människor, men det krävs ett mänskligt sinne att förstå de breda konsekvenserna som ett affärs beslut kan ha på andra delar av företaget.

 

Mångfald och kulturell medvetenhet

Arbetsplatser håller på att bli mer diversifierade och möjligheterna som öppnas upp av nya teknologier kommer att skapa ännu fler diversifierade arbetsplatser i framtiden. Alla anställda behöver mångfaldskunskaper och kulturell intelligens, men det är ännu viktigare för en ledare att förstå, respektera och arbeta harmoniskt med personer som har olika ursprung, kulturer, åldrar, kön, språk och sexuell läggning.

 

Kritiskt tänkande och framsteg

Ny teknologi förändrar framtidens arbeten med en hastighet och intensitet som vi aldrig tidigare sett. Det driver oss till att återuppfinna våra liv, arbetsplatser och ekonomi. Framsteg inom robotar, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning flyttar fram gränserna för vad maskiner kan göra.

 

Hur snabb teknologin är och de framsteg den gör på framtidens arbetsplatser kommer att kräva många nya färdigheter och kompetenser, men den viktigaste är förmågan att kunna välkomna förändring. Ledares tankesätt måste vara flexibla och anpassningsbara till förändringar på arbetsplatsen, personalens kompetenser och förväntningar för att kunna innovera.