Digitalisering bland svenska företag och konsumenter har gått snabbt. Framförallt under det senaste året, präglat av pandemin och nya digitala beteenden, som påskyndat digitaliseringen med minst fem år. Enligt flera rapporter ligger den svenska offentliga sektorn efter i digital utveckling jämfört med andra sektorer. 

 

Bäst i världen på digitalisering?

 

Sveriges politiker har som ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Enligt myndigheten Tillväxtanalys finns ett positivt samband mellan digital kompetens och företagets lönsamhet och desto större ett företag är, desto mer ökar den digitala mognaden. De flesta svenska sektorerna ligger idag runt OECD-genomsnittet vad gäller digital kompetens, vi har också en större andel företag med hög digital kompetens, men även en större andel företag som saknar intern digital kompetens. Inom den offentliga sektorn är den digitala kompetensen lägre än andra sektorer.

Vi på Salesforce vill vara med och föra den offentliga sektorns digitala mognad framåt, bland annat med hjälp av våra Salesforce 360-molnlösningar och nu med lanseringen av vår nya plattform Hyperforce

 

Almi tar ledningen inom digitaliseringen av offentlig sektor

 

Det statsägda Almi, som erbjuder lån och stöd inom affärsutveckling till entreprenörer och företagare, tar nu ett digitalt kliv framåt och genomgår en digital transformation. Därmed tar Almi ledningen av digitaliseringen av offentlig sektor. Med hjälp av Salesforce molnlösningar får Almi en helhetsbild över sina kunder och kan dra nytta av digitaliseringen genom att arbeta mer kundfokuserat, proaktivt och effektivt.

Vår Salesforce 360-lösning hjälper Almi att erbjuda sina kunder en sömlös service genom både digitala verktyg och personlig kontakt. I lösningen finns även en chatbot som kan hantera vissa frågor och de mer avancerade ärendena går direkt till bemannad kundtjänst där alla medarbetare har tillgång till en komplett kundvy för att så snabbt som möjligt kunna lösa ärendet.

Enligt Almis CIO Jakob Lindström genomför verksamheten denna digitala transformation för att möta nya behov och jobba mer kundorienterat. Salesforce molnlösningar möjliggör en samlad 360-vy över kunden och kundresan för att skapa en skräddarsydd, sömlös och effektiv upplevelse och hantering för Almis verksamhet. 

 

Hyperforce - en säker och flexibel plattform för offentliga moln

 

Processer och arbetsflöden behöver förändras i grunden för att möta kunderna på samtliga plattformar. Som ett nästa steg att bistå den offentliga sektorn med vår digitala kompetens lanserar vi nu Hyperforce, en flexibel, skalbar och kraftfull plattform som öppnar nya möjligheter för den offentliga sektorn. Hyperforce tillgängliggör en säker användning av hela Salesforce Customer 360 alla Salesforce-appar oberoende varifrån du jobbar eller vilken roll du har. Plattformen skapar flexibilitet, ger säkrare datahantering och bidrar till snabbare implementering av nya system. Med Hyperforce vill vi fortsätta hjälpa våra kunder inom offentlig sektor accelerera sin digitala transformation, vilket är av hög prioritet i dagens läge.

 

Läs mer om hur Hyperforce kan hjälpa din verksamhet.