Trots all ny teknik nuförtiden kommer säljteamen inte att sluta sina dagar som dinosaurierna.

Hur ser framtidens försäljning ut? Det är svårt att säga, men det är mycket att vara förberedd på nya framväxande kanaler och ett slut på den traditionella säljmodellen. Här är fem strategier för att leda säljteam på ett småföretag genom covid-19 och vidare in i framtiden.

 

Behåll en känsla av normalitet så långt det är möjligt

Början av pandemin präglades av stora svängningar, och kanske var ditt småföretag tvunget att byta säljstrategi över en natt. Nu har läget förändrats, och vi har gått från en inställning som handlar om att stabilisera läget till en som handlar om tillväxt. Mycket har förändrats under det senaste året, och det är troligt att ditt team behöver en stor dos normalitet just nu. Så för all del – fortsätt att göra saker som att arrangera kickoffer.

De behöver inte vara särskilt komplicerade – kickoffer är ett fantastiskt sätt att hålla säljteamet motiverat och fokuserat. Se till att samla in förslag i god tid. Det kan vara något så enkelt som att skicka ut en snabb enkät för att samla in åsikter, där ni frågar de anställda vad de vill göra på en virtuell kickoff. Det finns inget värre än när en person talar i flera timmar under en PowerPoint-presentation, så leta efter tillfällen att lägga in roliga aktiviteter och lyssna på så många olika personers åsikter som möjligt.

 

Låt dörren stå öppen oavsett vad som händer

Kärnan i försäljning handlar ofta om siffror – och även om det alltid har varit en bra strategi för att främja samhörighetskänsla och kontakt så är den mellanmänskliga aspekten viktigare nu än någonsin. En viktig del i det är enskilda möten, särskilt med ledarteam.

Oavsett om ni jobbar hemifrån på ert företag eller inte har ni säkerligen blivit experter på virtuella möten vid det här laget. Med den kompetensen följer ett ansvar för att ta sig tid för sitt team – och det handlar inte bara om gruppmöten. Trots allt är de enskilda medarbetarna i teamet de som för vidare alla budskap och skapar företagets kultur, så det är viktigt att ha tät kontakt med dem och ge dem tillfälle att uttrycka sina åsikter. Påminn teamet – gärna flera gånger – om att du gärna avsätter tid för dem. Enskilda möten skapar även tillfällen för cheferna att visa sin personliga sida och visa solidaritet och stöd.

 

Snabbhet och effektivitet är avgörande

Idag är folk betydligt mer välinformerade om produkter och tjänster innan de tar kontakt, vilket gör situationen mer komplex för säljare. Numera går det inte att dröja en hel dag med återkomma med ett svar, en respons eller en demo. Det innebär att alla interaktioner du har måste vara engagerande och fyllda med relevant information.

En säljare kan bara behålla den potentiella kundens uppmärksamhet under en begränsad tid. Visst, just när de upplever ett problem eller en utmaning behöver de dig – men det är ofta under en kort stund innan de tar sig an nästa ärende. Som säljare har du ofta möjligheten att prata om åtminstone någon del av utmaningen just där och då.

Pandemin har tvingat oss att fundera ännu mer på vad kunden verkligen behöver, och för många – särskilt i dessa tider – måste varje krona i varje utgift vara berättigad. Var beredd att ställa ingående frågor för att få utförliga svar kring utmaningarna snabbt, så att du kan bevisa att din produkt eller tjänst verkligen skapar mervärde. Dessa ingående frågor måste dock ställas på ett annorlunda sätt än innan pandemin. Se till att frågorna är relevanta med tanke på aktuella händelser och utmaningar som kan vara specifika för dina kunder under den här tidsperioden. Om du till exempel försöker sälja teknik som möjliggör mer teamsamarbete till en kund kan du ställa frågor om hur de har anpassat sig till dagens företagsklimat där hemarbete prioriteras.

 

Få ett så stort försprång i den digitala omvandlingen som möjligt

På tal om en värld där arbete hemifrån prioriteras – de digitala lösningarna är här för att stanna. Det är bokstavligen arbetets framtid. På grund av covid-19 har alla nu vant sig vid att handla online – livsmedel, kläder, strömningsteknik och mycket annat. Det här var en förändring som inleddes redan innan covid-19, men pandemin påskyndade övergången till ny teknik.

Kunderna är nu vana att handla saker via sina digitala kanaler – även när livet återgår till det ”normala” kommer de aldrig att fullt ut återgå till fysiska köp i butik igen. Under de kommande fem åren kommer vi att se en enorm ökning av digitala transaktioner, och säljteamen måste vara redo att agera. Har ni uppdaterat era processer och kompetenser till fullo så att ni klarar av en värld som prioriterar digital teknik – eller kanske enbart använder digital teknik? Ni måste planera för det redan nu.

 

Lägg alltid tid på att förbättra alla kundrelationer

Oavsett om du säljer till befintliga kunder eller nya potentiella kunder finns det alltid mängder av möjligheter att bygga upp och förbättra relationer. Att skapa en effektiv säljprocess innebär inte att du ska förbise en kund samtidigt som du fokuserar på en annan. Det betyder snarare att tänka på vad de behöver och kunna tillhandahålla svar snabbare. Med en ny, effektiv säljprocess kan du även fokusera på att skapa mer givande relationer.

När kunderna litar på att du kan ge dem viktig information snabbt kan du bygga en stadig grund för en relation som båda har nytta av. Tänk på det så här: dina konkurrenter har troligen en produkt eller tjänst som är ganska lik er produkt. Relationerna under säljprocessen blir då den särskiljande faktorn. Efter allt distansarbete, social distansering och nedstängningar i samband med pandemin längtar vi efter mänsklig kontakt. Allt eftersom världen blir mer digital måste vi jobba hårdare med tillit och samförstånd för att lyckas inom försäljning.

Lär dig mer om hur fler än 500 små och medelstora företag hanterar pandemin.

Med Salesforce kan du hitta fler kunder, hålla dem nöjda och lyckas med ditt företag. Läs mer om våra CRM-lösningar för små företag.

 

Upptäck framgångsverktygen med ett CRM för småföretag

Hitta, skaffa och behåll kunder med lösningar för försäljning, marknadsföring och kundservice – samtliga skräddarsydda för småföretag.